Tko se može koristiti uslugom ePošta?
ePoštom se mogu koristiti poslovni korisnici i fizičke osobe. Poslovni korisnik je pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a koja je s Hrvatskom poštom sklopila ugovor o poslovnoj suradnji i uključenju u sustav ePošta. Privatni korisnik je punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba koja se prema posebnim propisima smatra potrošačem, bez obzira na državljanstvo, a koja je s Hrvatskom poštom sklopila ugovor o korištenju servisa ePošta.

Koje će mi sve usluge biti dostupne ako postanem korisnik ePošte?

Korištenjem ePošte imat ćete pristup ovim uslugama:

  1. primanje dokumenata, putem online obrasca pisama, poruka i promocijskih poruka
  2. slanje poruka i putem online obrasca pisama
  3. slanje i primanje ePreporuka
  4. ispis i kuvertiranje sadržaja elektroničkog pisma, kao i dostavu tog sadržaja u obliku pisma ili preporučene pošiljke mase do 50 g na jednog ili više primatelja
  5. arhiviranje, odnosno pohrana sve dokumentacije u eBox, a za korisnike ePreporuke arhiviranje, odnosno pohrana u eBox Plus
  6. slanje brzojava mobilnom aplikacijom ePošta
  7. dohvat dokumentacije korisniku koji ne plaća arhivu
  8. privatni korisnici – plaćanje računa i naloga kreditnim i debitnim karticama te pristup sustavu e-Građani
  9. poslovni korisnici – slanje eRačuna, poslovnih eRačuna i poslovnih web eRačuna, ePreporuka i promocijskih poruka prema različitim kategorijama (sport, tehnika, ekonomija…) odabirom usluge ispisa i kuvertiranja sadržaja elektroničkog pisma korisnik može upotrebljavati i osnovne dopunske usluge: dopunsku uslugu „PLUS“ za preporučenu pošiljku u unutarnjem prometu i dopunsku uslugu „POVRATNICA“ za preporučenu pošiljku u unutarnjem i međunarodnom prometu.
Može li se servisom ePošta slati novac?

Servisom ePošte ne možete slati novac. Više o tome kako možete slati novac preko Hrvatske pošte pročitajte ovdje.
 

Što je usluga Poslovni eRačun i komu je namijenjena?

Poslovni eRačun je račun koji šalje izdavatelj (to je poslovni korisnik koji osim usluga dostupnih svim korisnicima servisa ePošta može slati Dokumente te Poslovne eRačune i Poslovne web eRačune) poslovnom korisniku ili primatelju u elektroničkom obliku koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu, a koji je poslan ePoštom. Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima i primateljima (pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj, koja se registrirala u ePoštu putem interneta samo za potrebe primanja računa i pratećih dokumenta u elektroničkom obliku te Poslovnih eRačuna i Poslovnih web eRačuna).
 

Naplaćuje li se mjesečna naknada za korištenje servisa ePošta kao i za internetsko bankarstvo?

U ovom trenutku korištenje servisa ePošta za primanje svih vrsta dokumenata i poruka je besplatno.
 

Ima li ePošta arhivu i je li ona besplatna?

Usluga arhiviranja dokumenata za privatne korisnike je besplatna, dok se usluga arhiviranja dokumenata za poslovne korisnike naplaćuje mjesečno za sve dokumente starije od 12 mjeseci od njihova slanja i primanja u eBox.
 

Mogu li kao strani državljanin plaćati račune platnim karticama banaka iz svoje države?

Moguće je plaćanje karticama Visa, MasterCard i Maestro bez obzira na izdavatelja.
 

Kolika je naknada za plaćanje računa ePoštom?

Naknada za plaćanje računa ePoštom iznosi 0,27 € (2,03 kn) po računu, neovisno o iznosu računa i vrsti kartice koja se koristi za plaćanje.
 

Kako mogu dobiti potvrdu o plaćanju za račune koje plaćam ePoštom?

Potvrdu možete preuzeti ili ispisati klikom na „Potvrda o plaćanju“.
 

Hoću li ubuduće poštu koju dobivam servisom ePošta primati i u fizičkom obliku u svoj kućni kovčežić?
Poštu koju dobivate putem servisa ePošta više neće dobivati u fizičkom obliku u kućni kovčežić. ePošta vam omogućuje ispis svakog dokumenta ili njegovo spremanje u računalo.