Na koji način mogu platiti račune korištenjem ePošte?
Mrežnom aplikacijom na računalu:
  • Odaberite u nalozima "novi nalog".
  • Odaberite postojeći nalog koji ćete kopirati.
  • Među predlošcima odaberite onaj koji želite platiti.
Mobilnom aplikacijom mPošta: odabirom opcije „Slikaj nalog“.
 
Korisnik sam ePošte i zanima me kolika je naknada za plaćanje računa?

Naknada za plaćanje računa karticama uslugom ePošta uvijek iznosi 2,00 kn po računu bez obzira na iznos računa.

Ne plaćam arhivu za korištenje e-pošte. Koliko će mi se naplatiti ponovno slanje dokumenta?

 Ponovno slanje dokumenta korisniku koji ne plaća arhivu naplaćuje se 9,99 kuna.

Tko se može prijaviti za korištenje servisa ePošta?

 Za korištenje servisa ePošta mogu se prijaviti s vrijedećim identifikacijskim dokumentom svi punoljetni građani Republike Hrvatske i strani državljani.

Mogu li se servisom ePošta plaćati i računi dostavljeni na kućnu adresu?

Računi dostavljeni na kućnu adresu mogu se platiti platnim karticama ručnim unosom podataka u formu za unos naloga, kreiranjem novog naloga iz postojećeg ili iz unaprijed kreiranog predloška. Mobilna aplikacija nudi još jednostavniji unos opcijom "Slikaj nalog".

Mogu li servisom ePošta poslati novac svojim rođacima?

 Ne. Servisom ePošta možete plaćati samo račune izdane od pravnih osoba. Bilo kakve uplate na račune fizičkih osoba nisu omogućene putem servisa.

Koje kartice korisnik može upotrijebiti u internetskim transakcijama?

 Ovisno o politici banke koja je izdala karticu, određeno je može li ju korisnik upotrebljavati u internetskim transakcijama.
Kreditne i debitne kartice kojima se može plaćati kod nas jesu Visa, Diners, Maestro i MasterCard. Ako korisnik ima problema s plaćanjem, treba se obratiti banci koja je izdala karticu.

Kako se treba postupati prilikom obrade računa/naloga servisom ePošta?

 Status „U obradi“ kod naloga pojavljuje se u slučaju kada eBox ne primi povratnu informaciju o uspješno izvršenoj autorizaciji kartice. Tako se štiti korisnika da ne pokrene novo plaćanje istog naloga koji bi već mogao biti plaćen. Ovaj se problem najčešće pojavljuje i zato što korisnici nakon što proslijede košaricu na plaćanje sami zatvore aplikaciju (internetski preglednik) dok su u procesu plaćanja (ili se koriste opcijom „back“ ili „natrag“ u pregledniku). Budući da nakon toga servis ne zaprimi povratnu informaciju od sustava za plaćanje, korisnicima ostanu nalozi u statusu „U obradi“. Tijekom dana kontroliraju se nalozi koji imaju status „U obradi“ i prema obavljenoj kontroli vraća im se ispravan status (ili status „Neplaćen“ ili „Plaćen karticom“) ovisno o tome je li kartica autorizirana ili nije. Stoga, kada je korisnik u procesu plaćanja, trebao bi upotrebljavati gumbe „Odustani“ ili „Plati“, a nikako opciju „back“ (natrag) u pregledniku ili zatvoriti prozor. Tijekom dana korisnik može provjeriti je li se promijenio status naloga.

Mogu li se za plaćanje koristiti kartice koje imaju 3-D Secure code?

 3-D Secure je program sigurne kupnje platnim karticama na internetskim prodajnim mjestima. Banke iz sigurnosnih razloga traže dodatnu identifikaciju korisnika prilikom plaćanja putem interneta, pa tako i za servis ePošta, kako bi spriječile zlouporabu kartica. 3-D Secure code ima pri plaćanju na interentu istu ulogu kao i PIN na bankomatu.
Osobe koje imaju ugovoreno internetsko bankarstvo u svojoj banci 3-D Secure code mogu generirati pomoću svog tokena ili m-tokena. Osobe koje nemaju ugovoreno internetsko bankarstvo mogu zatražiti u svojoj banci izdavanje 3-D Secure codea, koji će vrijediti za plaćanje putem interneta. Dakle, ovisno o banci u kojoj ima internetsko bankarstvo, korisnik može zatražiti:
izdavanje sigurnosnog PIN-a za potvrđivanje transakcija ili

izdavanje tokena.

U nekim je bankama izdavanje sigurnosnog PIN-a ili tokena besplatno, a u drugima se naplaćuje jednokratno. U svakom slučaju, korisnik ne treba imati ugovoreno internetsko bankarstvo i ne treba plaćati mjesečne naknade za njegovo korištenje. Od svih kartica koje prihvaća servis ePošta (u Hrvatskoj djeluju 32 banke i svaka ima svoju karticu) znamo da za sada 3-D Secure code ne upotrebljava samo Diners.

Kako se prijaviti za dobivanje računa u ePoštu i s kojim tvrtkama servis ima ugovor o suradnji?
Prijaviti se može na sljedeći način:
1.       POSTAVKE
2.       POPIS IZDAVATELJA (popis izdavatelja na koje se korisnici mogu prijaviti)
3.       UPISATI TRAŽENE PODATKE
4.       PRIJAVI USLUGU

Zahtjev se prosljeđuje izdavatelju koji u svojoj bazi provjerava dobiva li korisnik račun na neki alternativni način (preko naše konkurencije ili ga plaća trajnim nalogom i sl.). Ako korisnik dobiva račun fizičkim putem, izdavatelj će odobriti slanje računa ePoštom i od idućeg mjeseca korisnik će dobivati svoj račun u elektroničkom obliku (obratite pozornost na to do kojeg je datuma moguće prijaviti uslugu). Ako korisnik dobiva račune alternativnim načinom, prvo treba odjaviti primanje računa tim načinom i ponoviti prijavu usluge ePoštom.