Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

ePošta

Tko se može koristiti uslugom ePošta?
ePoštom se mogu koristiti poslovni i privatni korisnici (fizičke osobe).
 • Poslovni korisnik je pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj, a koja je s Hrvatskom poštom sklopila ugovor o poslovnoj suradnji i uključenju u sustav ePošta.
 • Privatni korisnik je punoljetna, poslovno sposobna fizička osoba koja se prema posebnim propisima smatra potrošačem, bez obzira na državljanstvo, a koja je s Hrvatskom poštom sklopila ugovor o korištenju servisa ePošta.
Koje će mi sve usluge biti dostupne ako postanem korisnik ePošte?
Kao privatni korisnik servisa ePošta imat ćete pristup sljedećim uslugama:
 1. primanje dokumenata putem online obrasca - pisama, poruka i promocijskih poruka
 2. slanje pisama drugom korisniku u eBox ili slanje na kućnu adresu
 3. slanje poruka
 4. slanje i primanje ePreporuke
 5. ispis i kuvertiranje sadržaja elektroničkog pisma u količini do dva lista papira s obostranim ispisom, kao i dostavu tog sadržaja u obliku pisma ili preporučene pošiljke mase do 50 g na jednog ili više primatelja
 6. uz uslugu ispisa i kuvertiranja sadržaja elektroničkog pisma korisnik može odabrati i osnovne dopunske usluge: „PLUS“ za preporučenu pošiljku u unutarnjem prometu i „POVRATNICA“ za preporučenu pošiljku u unutarnjem i međunarodnom prometu
 7. arhiviranje, odnosno pohrana sve dokumentacije u eBox
 8. plaćanje računa i naloga kreditnim i debitnim karticama te pristup sustavu e-Građani.
 
Kao poslovni korisnik servisa ePošta imat ćete pristup sljedećim uslugama:
 1. slanje eRačuna, poslovnih eRačuna i poslovnih web eRačuna, promocijskih poruka u skladu s različitim kategorijama (sport, tehnika, ekonomija…)
 2. primanje pisama u eBox
 3. primanje dokumenata putem online obrasca - pisama, poruka i promocijskih poruka
 4. slanje pisama drugom korisniku u eBox ili slanje na kućnu adresu
 5. slanje i primanje ePreporuke
 6. uz uslugu ispisa i kuvertiranja sadržaja elektroničkog pisma korisnik može odabrati i osnovne dopunske usluge: „PLUS“ za preporučenu pošiljku u unutarnjem prometu i „POVRATNICA“ za preporučenu pošiljku u unutarnjem i međunarodnom prometu
 7. ispis i kuvertiranje sadržaja elektroničkog pisma u količini do dva lista papira s obostranim ispisom, kao i dostavu tog sadržaja u obliku pisma ili preporučene pošiljke mase do 50 g na jednog ili više primatelja
 8. arhiviranje, odnosno pohrana sve dokumentacije u eBox.
Može li se servisom ePošta slati novac?

Servisom ePošta ne može se slati novac.

Što je usluga Poslovni eRačun i komu je namijenjena?

Poslovni eRačun je račun koji šalje izdavatelj (to je poslovni korisnik koji osim usluga dostupnih svim korisnicima servisa ePošta može slati Dokumente te Poslovne eRačune i Poslovne web eRačune) poslovnom korisniku ili primatelju u elektroničkom obliku koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu, a koji je poslan ePoštom. Usluga je namijenjena poslovnim korisnicima i primateljima (pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj, koja se registrirala na servis ePošta korištenjem interneta samo za potrebe primanja računa i pratećih dokumenta u elektroničkom obliku te Poslovnih eRačuna i Poslovnih web eRačuna).

Naplaćuje li se mjesečna naknada za korištenje servisa ePošta kao i za internetsko bankarstvo?

U ovom trenutku korištenje servisa ePošta za primanje svih vrsta dokumenata i poruka je besplatno.

Ima li ePošta arhivu i je li ona besplatna?
 • Usluga arhiviranja dokumenata za privatne korisnike je besplatna.
 • Usluga arhiviranja dokumenata za poslovne korisnike naplaćuje se mjesečno za sve dokumente starije od 12 mjeseci od njihova slanja i primanja u eBox.
Mogu li kao strani državljanin plaćati račune platnim karticama banaka iz svoje države?

Moguće je plaćanje karticama Visa, MasterCard i Maestro bez obzira na izdavatelja kartice.

Kolika je naknada za plaćanje računa ePoštom?

Naknada za plaćanje računa ePoštom iznosi 0,27 € po računu neovisno o iznosu računa i vrsti kartice koja se koristi za plaćanje.

Kako mogu dobiti potvrdu o plaćanju za račune koje plaćam ePoštom?

Potvrdu možete preuzeti ili ispisati klikom na „Potvrda o plaćanju“.

Hoću li ubuduće poštu koju dobivam servisom ePošta primati i u fizičkom obliku u svoj kućni kovčežić?
Poštu koju dobivate servisom ePošta više neće dobivati u fizičkom obliku u kućni kovčežić. ePošta vam omogućuje ispis svakog dokumenta ili njegovo spremanje u računalo.