Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

ePošta

Ima li moja pošiljka prilikom slanja ili primanja vremenski žig i je li potpisana?
Svaka pošiljka označena je kvalificiranim vremenskim žigom i kvalificiranim pečatom čime je osigurana neporecivost, integritet i autentičnost pošiljke.