Kada će euro postati naša službena valuta?

U Republici Hrvatskoj euro će postati službena valuta 1. siječnja 2023. godine.
 

Hoće li se moći plaćati u eurima i tijekom razdoblja dvojnog iskazivanja cijena?

Plaćati u eurima moći će se od 1. siječnja 2023., tj. od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Što je razdoblje dvojnog optjecaja i koliko će trajati?

Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana, od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. godine. U tom periodu građani će moći plaćati u kunama i eurima, a ostatak novca vraćat će im se samo u eurima (osim u iznimnim situacijama, kada za to postoje opravdani razlozi). Nakon isteka perioda dvojnog optjecaja moći će se plaćati samo u eurima.
 

Što napraviti ako nekoliko godina nakon datuma uvođenja eura nađem kune? Hoću li ih i dalje moći zamijeniti za eure?

Ne postoji krajnji rok za zamjenu kunskih novčanica. One će se moći zamijeniti za euro u Hrvatskoj narodnoj banci u bilo kojem trenutku u budućnosti. Zamjena kunskih kovanica za euro u Hrvatskoj narodnoj banci bit će moguća od 1. siječnja 2023. i trajat će iduće tri godine.

Koji će se tečaj koristiti za konverziju kuna u euro na datum uvođenja eura?

Za konverzije kuna u eure koristi se fiksni tečaj 1 euro = 7,53450 kuna, a sastoji se od cijelog broja i ukupno pet decimala. Prilikom preračunavanja koristi se svih pet decimala i tek potom je moguće zaokruživanje dobivenog iznosa na dvije decimale prema matematičkim pravilima:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Preračunavanje se provodi na sljedeći način (kao primjer za potrebe vjernijeg prikaza preračunavanja cijene koristi se središnji paritet kune prema euru koji je utvrđen u trenutku uključivanja kune u tečajni mehanizam ERM II):
 

Cijena u kunama Tečaj Cijena u eurima prije zaokruživanja Cijena u eurima nakon zaokruživanja
10 HRK 1 EUR = 7,53450 HRK 1,327228084 EUR 1,33 EUR
 

 
 

Gdje i koliko novca mogu zamijeniti prema fiksnom tečaju konverzije?

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura prema fiksnom tečaju konverzije bit će moguća u poslovnicama banaka, poštanskim uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Fine i u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade u prvih 12 mjeseci od datuma uvođenja eura. U jednoj transakciji bez naknade moći će se zamijeniti do 100 novčanica i 100 kovanica.

Hoće li se moći zamijeniti kune za eure u mjenjačnicama?
Prije 1. siječnja 2023. građani mogu mijenjati kune u eure i obratno prema dosadašnjim praksama mjenjačnica i kupovnom, odnosno prodajnom tečaju, a ne prema fiksnom tečaju konverzije. Stoga će građani koji se odluče zamijeniti kune za eure u mjenjačnicama imati dodatan trošak. Od 1. siječnja 2023. neće biti moguća zamjena kune za euro u mjenjačnicama ni prema kupovnom, ni prema prodajnom, ni prema fiksnom tečaju konverzije. U mjenjačnicama će se, međutim, i dalje moći mijenjati euro za neke druge strane valute, npr. BAM, CHF, USD itd.
Hoću li moći plaćati s hrvatskim kovanicama eura i izvan Hrvatske?
Od 1. siječnja 2023. moći ćete plaćati hrvatskim kovanicama eura i izvan Hrvatske u državama članicama Europske unije u kojima je euro službena valuta.
U kojoj će se valuti vraćati novac nakon uvođenja eura za robu koju je potrošač bio platio u kunama?

U slučajevima kada je potrošač kupio robu u kunama, a vraća ju nakon 1. siječnja 2023., povrat novca isplaćuje se u važećoj valuti, odnosno u eurima prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH.
 

Koje sve iznose Hrvatska pošta prikazuje dvojno na računu?

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje ukupnog iznosa na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. To znači da će cijene artikala i usluga na računu do 31. prosinca 2022. biti iskazane u kunama, a ukupan iznos u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Nakon uvođenja eura cijene artikala na računu bit će iskazane u eurima, a ukupan iznos u eurima i kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Hrvatska pošta će osim ukupnog iznosa na računu dvojno iskazati i ukupan iznos za naplatu (npr. kada imamo naplatu otkupnog iznosa, carinskih terećenja ili sl.).