English

„AUTIZAM – život u svom svijetu“ Dosadašnji
pobjednici

„AUTIZAM – život u svom svijetu“
 Natječaj za učenike osnovnih škola
 
 
Zagreb, 24. travnja 2017. – Hrvatska pošta u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje već 11. godinu organizira likovni natječaj za učenike osnovnih škola u kojem učenici imaju priliku dizajnirati poštansku marku Republike Hrvatske na zadanu temu. Ovogodišnja tema natječaja je „AUTIZAM – život u svom svijetu“. Ovim projektom želi se potaknuti učenike te profesore likovne kulture i razredne nastave na izradu motiva poštanske marke. Tema ovog natječaja svake godine potiče djecu na likovno stvaralaštvo, ali osim toga uvijek pobuđuje i na promišljanje tema važnih za mladež.
Učenik čiji rad pobijedi bit će potpisan na poštanskoj marki, a njegovo ime i djelo tako će obići cijeli svijet, jer će i ova poštanska marka vrijediti za plaćanje poštanskih usluga. U natječaju mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola sa stalnim boravištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a pobjednik natječaja osvojit će prijenosno računalo i pisač.
Profesori likovne kulture i razredne nastave odabiru 10 najboljih radova na razini škole i šalju ih Hrvatskoj pošti zaključno s 31. svibnja 2017. godine. Svečanost uručenja nagrade pobjedniku i promocija poštanske marke održat će se u rujnu 2017. godine.
 
Pravila Natječaja

Suglasnost za sudjelovanje u natječaju za odabir likovnog rješenja poštanske marke RH „AUTIZAM – Život u svom svijetu“