Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Filatelistička 2021. na dlanu

07.12.2020.
Novi program izdavanja prigodnih maraka
 
Od prosinca je dostupan novi Program izdavanja prigodnih poštanskih maraka u 2021. Za sljedeću godinu predviđeno je ukupno 20 izdanja, a nova filatelistička godina počinje u siječnju poznatom i nagrađivanom serijom prigodnih maraka „Mostovi i vijadukti“. Iduću godinu obilježavaju izdanja karakteristična za neparnu godinu, kao što su „Hrvatska fauna“, „Dvorci Hrvatske“ i „Hrvatska likovna umjetnost“. Uz već tradicijske marke za Uskrs i Božić te izdanje „Europa“ i serije „Znameniti Hrvati“ i „Dječji svijet“, iz Programa treba izdvojiti marke posvećene 150. obljetnici Zagrebačke filharmonije, 100. obljetnici Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, 50. obljetnici SRCE-a te 25. obljetnici primitka RH u Vijeće Europe.