Izgubila sam ovjerenu kopiju uplatnice, a treba mi njezina preslika. Kako ću ju dobiti?

Za presliku uplatnice treba imati podatke o imenu i prezimenu uplatitelja, iznosu uplate, datumu uplate, žiroračunu, nazivu primatelja i poštanskom uredu u kojem je obavljena uplata. Usluga se naplaćuje prema Cjeniku ostalih poštanskih usluga Hrvatske pošte 

Mogu li u poštanskom uredu otvoriti tekući račun u Hrvatskoj poštanskoj banci?

U svakom poštanskom uredu može se otvoriti  tekući račun u Hrvatskoj poštanskoj banci. Naknada za otvaranje i vođenje računa definirana je odlukom HPB-a o naknadama u poslovanju sa stanovništvom.

Koji je rok za isplatu novca poštanskom uputnicom?

Novac poslan poštanskom uputnicom bit će dostavljen primatelju u roku od maksimalno četiri radna dana od dana uplate poštanske uputnice. Poštanska uputnica s dopunskom uslugom isplate narednog radnog dana dostavlja se primatelju sljedeći radni dan. U rokove se ne uračunava:

  • dan prijma poštanske uputnice
  • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja, više sile ili zastoja u telekomunikacijskom prometu nastalog bez krivnje Hrvatske pošte
  • neradni dani
  • dani kada se ne obavlja dostava uputnica (subota).

Za poštanske uputnice adresirane za primatelje na otocima ili zaprimljene na otocima rokovi uručenja produžuju se za jedan dan. To je slučaj i u posebnim zemljopisnim uvjetima ili drugim okolnostima koje utvrđuje Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na koje se financijske usluge Hrvatske pošte obračunava PDV, a na koje se ne obračunava?

PDV se ne obračunava na uslugu platnog prometa (prema 11. članku Zakona o PDV-u), dok se obračunava za poslove prijma uplata putem poštanskih uputnica.

Kako skupljati bodove na kartici vjernosti Moja pošta?

Korisnik kartice sakuplja bodove predočenjem kartice radniku u poštanskom uredu prije obavljenog plaćanja – uplate ili isplate. Korisnik ostvaruje pravo na jedan bod za svakih 10 kuna koje u jednoj prigodi uplati na istom šalteru ili koje mu tako budu isplaćene. Uvjeti su sljedeći: pravo na bodove korisnik ostvaruje za uplate u gotovini ili putem POS uređaja s tim da uplate na tekući račun, da bi se stekli bodovi, moraju biti realizirane putem POS uređaja te, za isplate, ako su realizirane putem POS uređaja. U sakupljanje bodova ubrajaju se samo usluge koje se obavljaju u poštanskim uredima:

  • poštanske usluge
  • financijske usluge
  • maloprodajne usluge
  • ostale usluge osim igara na sreću i ostalih ponuda Hrvatske Lutrije
  • usluge prijenosa novca Western Unionom
  • uplata i isplata štednje.

Bodovi se ne mogu zamijeniti za gotovinu.

Što trebam učiniti da bi mi naknadno bio ispostavljen račun R1?

Običan račun koji ste dobili preporučenom pošiljkom trebate poslati na adresu:
HP-Hrvatska pošta d.d.
Sektor gotovinske transakcije
Ulica Jablanova 2
31000 Osijek.
Uz račun trebate poslati i pisani zahtjev u kojem navodite podatke o pošiljci i/ili usluzi za koju se traži naknadno izdavanje računa R1.
 

Kolika se provizija plaća na poštansku uputnicu i uplatnicu Fine?

Poštarina na poštansku uputnicu iznosi 3,75% od iznosa navedenog na uputnici, a za uplatnicu – nalog HUB (Fina) 1,83% od iznosa na nalogu. Najmanji iznos poštarine na poštansku uputnicu iznosi 9,00 kn, a za nalog HUB (Fina) 5,00 kn. Najveći iznos poštarine je 80,00 kn.

Mora li pošiljatelj otkupne pošiljke biti ujedno i primatelj otkupnog iznosa (poštanske uputnice) ili se novac može doznačiti i nekoj trećoj osobi?

Pošiljatelj pošiljke ne mora biti istovremeno i primatelj uputničkog iznosa. Novac za naplaćeni otkupni iznos može se doznačiti i trećoj osobi koju odredi pošiljatelj. Prema Uputama za obavljanje poštanskih usluga primatelj otkupnog iznosa može biti pošiljatelj pošiljke ili druga pravna ili fizička osoba. Tada se u šaltersku aplikaciju unose podatci o primatelju otkupnog iznosa.

Kako mogu provjeriti je li mi isplaćena mirovina?

Hrvatska pošta nije ovlaštena telefonski davati informacije o isplati mirovina. Informaciju možete dobiti u poštanskom uredu naznačenom u obavijesti o prispijeću pošiljke.
 

U vrijeme kada je poštar dostavljao mirovinu nisam bio kod kuće. Koliko je puta poštar dužan nositi mirovinu i može li je uručiti supruzi?

Mirovinske uputnice iznose se na dostavu samo jednom. Isplaćuju se korisniku mirovine, skrbniku ili opunomoćenoj osobi, tj. osobi navedenoj na mirovinskoj uputnici i obavijesti o mirovinskim primanjima. Mirovinske uputnice adresirane na skrbnika isplaćuju se jedino skrbniku.