Može li se novac od otkupnine uplatiti na tekući račun?

Novac od otkupnine može se uplatiti na tekući račun. Primatelj će prema priloženom obrascu (uplatnica HUB) platiti poštarinu za dostavu novca pošiljatelju:
nalog za plaćanje (novac se pošiljatelju uplaćuje na navedeni broj računa: 1,83% od iznosa otkupnine – najmanje 5,00 kn, a najviše 80,00 kn).

Što ako izgubim karticu vjernosti Moja pošta?

U slučaju gubitka ili krađe kartice vjernosti Moja pošta korisnik je obvezan u najbližem poštanskom uredu ili na telefonski broj Kontaktnog centra (072 303 304) prijaviti Hrvatskoj pošti nestanak kartice. Korisniku će se izdati zamjenska kartica na koju će se prebaciti neiskorišteni bodovi s izgubljene ili ukradene kartice raspoloživi u trenutku prijave nestanka kartice. Izdavatelj nije odgovoran ako nakon gubitka kartice, a prije no što izdavatelj zaprimi prijavu gubitka ili krađe kartice bodovi s izgubljene ili ukradene kartice budu iskorišteni.
 

Kakve mi pogodnosti pruža kartica vjernosti Moja pošta?
Moja pošta je program vjernosti kojim se nagrađuje kupnja i novčane transakcije u poštanskim uredima Hrvatske pošte. Pri učlanjenju u program vjernosti Moja pošta kupcu se uručuje kartica vjernosti kojom odmah može početi sakupljati bodove. Za svakih potrošenih 10 kn u jednoj kupnji dodjeljuje se jedan bod. Sakupljene bodove korisnik programa vjernosti Moja pošta može zamijeniti za brojne nagrade i pogodnosti programa vjernosti. Detaljnije informacije dostupne su na https://www.mojaposta.hr/
Kako se može provjeriti isplata uputnice ili zatražiti povrat novca?

Ako je riječ o međunarodnoj poštanskoj uputnici postupak je sljedeći:
pošiljatelj može na temelju predočene potvrde o uplati međunarodne poštanske uputnice uložiti prigovor ako smatra da uplaćeni iznos nije isplaćen primatelju. Također, može zahtijevati provjeru isplate primatelju i obavijest o rezultatu provjere te može zatražiti povrat uputnice radi vraćanja pošiljatelju. Prigovor se može uložiti u roku od šest mjeseci od datuma uplate iznosa, a podnosi se na obrascu potražnice. Potražni postupak se ne naplaćuje. Pošiljatelj će primiti odgovor najkasnije u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka.
 
Ako se radi o uputnici Western Uniona, postupak je ovaj:
pošiljatelj može na temelju predočenog WU obrasca „slanje novca“ zatražiti provjeru isplate iznosa. Prigovor se ulaže na obrascu zahtjeva za podnošenje na uvid isplaćene uputnice i izdavanje preslike uputnice ili poštanske isprave. Pošiljatelj također može zatražiti, uz predočenje WU obrasca „slanje novca“, i povrat novca, za što treba popuniti obrazac „primitak novca“ i podnijeti pisani zahtjev za povrat novca.
 

Čije sve račune za komunalne usluge mogu platiti bez naknade u poštanskim uredima?
U poštanskim uredima Hrvatske pošte mogu se platiti bez naknade računi za komunalne usluge od onih izdavatelja koji s Hrvatskom poštom imaju sklopljen takav ugovor. Na ovom linku dostupan vam je popis naših ugovornih partnera za koje obavljamo prijam uplata bez naplate naknade od uplatitelja diljem Hrvatske.
Može li se novac poslan poštanskom uputnicom isplatiti primatelju idući dan?
Može, ako se prilikom predaje poštanske uputnice zatraži dopunska usluga „isplata narednog radnog dana“. Primatelj će u tom slučaju dobiti novac idući radni dan. Primatelju uputnice kojeg poštar nije zatekao na adresi ostavit će obavijest s informacijom u kojem poštanskom uredu i u kojem roku može podići novac.

Može li se u poštanskim uredima podići gotovina karticama Mastercard, Maestro i Visa i naplaćuje li se za to naknada?
U odabranim poštanskim uredima može se podići gotovina karticama Mastercard, Maestro ili Visa. Ako je riječ o karticama Hrvatske poštanske banke, za podizanje gotovine ne plaća se nikakva naknada Hrvatskoj pošti. Limite i naknade za podizanje gotovine karticama Maestro i MasterCard ostalih banaka korištenjem EFTPOS uređaja HPB-a određuju banke izdavatelji kartica.
Htio bih poslati uputnicom više od 8000 kuna, no u pošti traže moje identifikacijske dokumente. Zašto?
Prema odredbama novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (čiji su sastavni dio i odredbe Uredbe EU 2015/847) obvezna je identifikacija platitelja prilikom obavljanja gotovinskih platnih transakcija. Identifikacija platitelja obavlja se za sve transakcije koje nisu izuzete spomenutom Uredbom ili Zakonom.
A) Transakcije izuzete Uredbom ili Zakonom od obveze identifikacije platitelja – fizičke osobe:
  • do iznosa od 7.500,00 kn – za plaćanja roba i usluga (npr.: režije, podmirenje računa po kreditnim karticama, školarine, vrtići, strani jezik itd.) u korist računa svih ugovornih korisnika, kao i računa ostalih neugovornih korisnika iz kojih je vidljivo da primatelj ima s platiteljem sklopljen sporazum o isporuci robe ili pružanju usluga;
  • bez obzira na iznos – za plaćanja u korist računa javnih tijela (uplate u korist računa gradova, općina, turističkih zajednica, općinskih i državnih odvjetništava i ostalih javnih tijela, plaćanje poreza, kazni ili drugih davanja). Ove transakcije, kao i do sada podliježu provođenju dubinske analize jednokratnih povremenih transakcija u iznosu od 105.000,00 kn i većem.
B) Identifikacija platitelja – fizičke osobe obvezna je prilikom provođenja transakcija koje se ne smatraju iznimkama navedenim u točki A):
  • do iznosa od 7.500,00 kn – za ostala plaćanja (npr. uplate na tekući račun itd.)
  • iznad iznosa od 7.500,00 kn – uvijek neovisno o primatelju sredstava (osim ako on nije tijelo javne vlasti).
 
S obzirom na vrste transakcija koje korisnici obavljaju u poštanskim uredima, većina transakcija izuzeta je od obveze identifikacije platitelja.
 
Može li maloljetna osoba primiti novac Western Unionom?
Korisnik usluga mora imati najmanje 18 godina. Važeći propisi zabranjuju pošiljateljima novca da obavljaju posao sa određenim pojedincima i zemljama i Western Union neće moći pružati Uslugu tim pojedincima i zemljama.
Od Western Union-a se traži da provjerava sve transakcije s obzirom na popise imena koje su dostavile Vlade zemalja i teritorija na kojim poslujemo, uključujući, ali ne ograničavajući se na Ured za kontrolu inozemnih sredstava (OFAC) Američke državne riznice i Europsku Uniju. Ako se identificira ime s popisa Western Union mora istražiti transakciju kako bi utvrdio da li je identificirana osoba doista osoba sa relevantnog popisa.
Ovisno o situaciji, od korisnika se traži da dostave dodatne identifikacijske dokumente i druge informacije, što može odgoditi transakcije. Ovo je zakonski zahtjev za sve transakcije Western Union-a.
Za dodatne informacije molimo Vas nazovite na tel. +385 1 4839 166.
Arhiviraju li se u ePošti potvrde o plaćenim računima?
 Da, no s novom platformom na kojoj radi ePošta promijenjen je pregled potvrde o plaćanju, odnosno o plaćenim računima. U pregledu računa (Svi računi) klikom na „Nalozi/Prilozi“ otvara se izbornik Svi nalozi u kojem se klikom na „Potvrda plaćanja“ otvara potvrda o plaćenom računu. Potvrda o plaćanju može se ispisati, pretvoriti u PDF dokument i tako pohraniti na računalu ili poslati uz pomoć eBoxa ili elektroničkom poštom.