Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

HP promo – Izravni marketing

HP-promo i izravni marketing - pravo rješenje za suvremeno tržišno komuniciranje.
HP promo – Izravni marketing

Pošaljite Hrvatskom poštom sve oglasne, marketinške i promidžbene sadržaje kao suvremen i popularan način oglašavanja i prodaje.

Usluge direktnog marketinga koristite:
 

  • za dostavu adresiranih pošiljaka - prema identificiranim primateljima (izravna pošta) ili
  • za dostavu neadresiranih pošiljaka - prema neidentificiranim primateljima (neadresirana pošta).


Uobičajeni sadržaji pošiljaka u akcijama direktnog marketinga jesu promotivna pisma, katalozi, brošure, letci i sl.
Akcije direktnog marketinga poštom veoma su popularan način oglašavanja i prodaje jer se njihovi učinci (naručena - prodana roba, stopa odgovora i sl.) lako mogu mjeriti i usporediti sa sredstvima utrošenim u pripremu i slanje pošiljaka, odnosno s ukupnim troškovima akcije.

Izdvojene poveznice