hpprodukcija

Tvrtka HP Produkcija d.o.o. članica je grupe HP-Hrvatska pošta d.d. i odgovorna je za razvoj i pozicioniranje evotv-a – usluge plaćene televizije (pay TV). HP Produkcija trenutačno radi na integraciji s HbbTV tehnologijom, koju će ponuditi korisnicima u sklopu svoje standardne usluge.

HP Produkcija je trgovačko društvo u potpunom vlasništvu Hrvatske pošte osnovano prije više godina radi širenja djelatnosti i poslovanja na digitalne komunikacije.

Glavna zadaća HP Produkcije jest priprema i provođenje projekata za razvijanje novih IT i komunikacijskih usluga. HP Produkcija odgovorna je za razvoj i održavanje evotv-a, usluge pokrenute 2012. godine. Zahvaljujući evotv-u, Hrvatska pošta postala je prvi davatelj poštanskih usluga u svijetu koji nudi na tržištu uslugu plaćene televizije (payTV). Usluge što ih pruža Hrvatska pošta razvijene pod okriljem HP Produkcije prate u stopu najsuvremenije svjetske komunikacijske trendove. HP Produkcija stoga je središte za razvijanje potpuno novih djelatnosti povezanih s poštanskim uslugama u Republici Hrvatskoj.
 
 

  • hpprodukcija
  • Tvrtka HP Produkcija d.o.o. članica je grupe HP-Hrvatska pošta d.d. i odgovorna je za razvoj i pozicioniranje evotv-a – usluge plaćene televizije (pay TV). HP Produkcija trenutačno radi na integraciji s HbbTV tehnologijom, koju će ponuditi korisnicima u sklopu svoje standardne usluge.
  • evotv
  • Evotv - najviše daje, a najmanje košta! Evotv jedina je televizija na tržištu za koju ne treba ni internet, ni telefon, ni stalna adresa.
  • Mips
  • Hrvatska pošta ulaže u znanje te ga prepoznaje kao osnovu za razvoj temeljnog poslovanja tvrtke. Razvojem znanja postiže se izvrsnost, razvojem temeljnog poslovanja unaprjeđenje kvalitete, a razvojem novih digitalnih usluga ulazak na nova tržišta.  
  • Digitalna rješenja i inovacije
  • Digitalno doba postalo je naša sadašnjost. Poslovna rješenja i usluge prilagođene potrebama vremena i zahtjevima korisnika (p)ostaju zalog opstanka na tržištu.