10.05.2017.

Kako podnijeti prigovor zbog gubitka poštanske pošiljke ili kašnjenja u uručenju poštanske pošiljke? Kako se pokreće potražni postupak za pošiljku?

 ·         Prigovor koji se odnosi na gubitak poštanske pošiljke, prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke samo u unutarnjem prometu, neobavljanje poštanske usluge ili neobavljanje poštanske usluge u cijelosti, na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, prigovor zbog više naplaćene cijene poštanske usluge, kao i ostale prigovore korisnik može podnijeti pisanim putem u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od šest mjeseci za pošiljke u međunarodnom prometu.
 
·         Prigovor se podnosi u poštanskom uredu / sortirnici, službi nadležnoj za korisnike, Uredu za korporativne komunikacije Hrvatske pošte, službi mjerodavnoj za kvalitetu, Sektoru međunarodnih poslova ili bilo kojoj drugoj osobi zaposlenoj u Hrvatskoj pošti. Pošiljatelj pošiljke u pravilu podnosi prigovor poštanskom uredu / sortirnici u kojem/kojoj je predao pošiljku, službi mjerodavnoj za korisnike ili na drugi ugovoreni način. Primatelj pošiljke podnosi prigovor poštaru ili u poštanskom uredu koji mu je uručio pošiljku.
 
·         Korisnik može poslati prigovor u pisanom obliku uložen u omotnicu na koju u gornjem lijevom dijelu napiše „PRIGOVOR“. Za takvu pošiljku ne naplaćuje se poštarina, a prigovor se otprema kao obična pošiljka. Korisnik može otpremiti prigovor i u drugoj vrsti pošiljke, ali uz plaćanje odgovarajuće poštarine.
 
·         Pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi Hrvatska pošta može, uz predočenje pripadajuće potvrde o primitku pošiljke, dati obavijest o trenutačnom statusu njegove pošiljke korištenjem sustava za praćenje i traženje pošiljaka. To je moguće ako je riječ o određenoj vrsti pošiljke za koju je omogućeno praćenje pošiljaka informatičkim sustavom. Korisnik može na osnovi prijamnog broja i sam pretraživati podatke o statusu svoje pošiljke na internetskoj stranici Hrvatske pošte. U oba slučaja, ako korisnik nije zadovoljan dobivenom informacijom, podnosi prigovor pomoću potražnice. S jednom potražnicom može se potraživati samo jedna pošiljka.
 
·         Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke podnosi se na zapisniku o nepravilnosti pošiljke u poštanskom uredu / sortirnici ili na adresi primatelja pošiljke odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke može se podnijeti i nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nisu nastali nakon uručenja pošiljke.
 
·         Na internetskoj stranici Hrvatske pošte korisniku su dostupni obrasci potražnice za unutarnji i međunarodni promet u koje korisnik upisuje podatke o pošiljci. Tako popunjenu potražnicu može poslati poštom ili telefaksom potražnom odjelu ili ju poslati na adresu elektroničke pošte: potrazni@posta.hr uz skeniranu pripadajuću potvrdu o primitku pošiljke.
 
·         Pošiljatelj može nakon tri mjeseca od dana predaje pošiljke u unutarnjem prometu podnijeti pisani zahtjev za dostavu izvješća o sudbini poštanske pošiljke ako smatra da pošiljka nije uručena primatelju, a najduže do roka do kojeg Hrvatska pošta raspolaže s poštanskim ispravama.
 
·         Korisnik može podnijeti Hrvatskoj pošti i prigovor s drugih osnova u pisanom obliku, telefonom, e-poštom, telefaksom ili na internetskoj stranici Hrvatske pošte, kao i usmeno (u poštanskom uredu / sortirnici, Kontaktnom centru i dr.). Ovakav prigovor treba sadržavati sljedeće podatke:
- ime i prezime ili naziv te adresu korisnika koji podnosi prigovor
- datum podnošenja prigovora
- razlog prigovora te eventualne dokaze
- broj telefona, telefaksa ili elektroničku adresu osobe za kontakt.