3.03.2017.

Kako se evidentiraju obične poštanske pošiljke u Hrvatskoj pošti? Ne mogu ući u trag svojoj pošiljci koja je već trebala prispjeti na moju adresu.

 Obične poštanske pošiljke nisu pojedinačno evidentirane, stoga je otežano praćenje njihovog kretanja u poštanskom sustavu i nismo u mogućnosti sa sigurnošću potvrditi razlog kašnjenja isporuke obične pošiljke.

Pošiljke koje nemaju prijamni broj su obične pošiljke i sukladno međunarodnim propisima o pošiljkama, ne prate se i ne mogu se potraživati, te za njih nije moguće dati informaciju o trenutnom statusu.

Hrvatska pošta takve informacije može dati za preporučene pošiljke, vrijednosne i EMS s obzirom da te pošiljke skenira u trenutku izlaska i ulaska u zemlju. Korisnik poštanskih usluga ima pravo i obvezu odabrati onu vrstu poštanske usluge koja odgovara sadržaju, stvarnoj vrijednosti sadržaja poštanske pošiljke i značenju poštanske pošiljke za korisnika poštanskih usluga, a najviše do iznosa utvrđenog u općim uvjetima davatelja poštanskih usluga.