26.05.2017.

Korisnik je poslao obično pismo i nema nikakva dokaza (računa) da je pismo predao Hrvatskoj pošti. Također se ne sjeća točnog datuma slanja pisma. Može li u tom slučaju u poštanskom uredu pokrenuti potražni postupak uz pomoć potražnice?

U navedenom slučaju može se postupiti u skladu s člankom 197. stavak 3. Uputa za obavljanje poštanskih usluga te člankom 54. stavak 7. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge. Dakle, u takvu slučaju korisnik treba navesti po sjećanju barem okvirni datum slanja pošiljke. No ostaje činjenica da će biti teško utvrditi što se dogodilo s pošiljkom zato što se takve pošiljke pojedinačno ne evidentiraju u poštanskim tokovima i na to treba skrenuti pozornost korisniku. Ako korisnik i dalje ustraje na podnošenju prigovora, on se može uzeti u postupak zato što se korisniku mora omogućiti njegovo pravo na podnošenje prigovora.