POŠTANSKE MARKE REPUBLIKE HRVATSKE 1991. – 2016.
  • Datum izdanja:
  • 09.09.2016.
Nova ekskluzivna publikacija Hrvatske pošte „Poštanske marke Republike Hrvatske 1991. – 2016.“ – knjiga je maraka sa slikama svih maraka od prve pa sve do „Dana marke 2016.“ – marke s hologramom. U knjigu su umetnute 22 prigodne marke i 5 prigodnih blokova, a posebno su označene sve nagrađene i najljepše marke.