16.02.2017.

Mora li pošiljatelj otkupne pošiljke mora biti ujedno i primatelj otkupnog iznosa (poštanske uputnice) ili se novac može doznačiti i nekoj trećoj osobi?

  • Pošiljatelj pošiljke ne mora biti istovremeno i primatelj uputničkog iznosa.
  • Novac za naplaćeni otkupni iznos može se doznačiti i trećoj osobi koju odredi pošiljatelj.
  • Prema Uputama za obavljanje poštanskih usluga primatelj otkupnog iznosa može biti pošiljatelj pošiljke ili druga pravna ili fizička osoba. Tada se u šaltersku aplikaciju unose podatci primatelja otkupnog iznosa.