Izjava o zaštiti osobnih podataka HP – Hrvatske pošte d.d.
Hrvatska pošta je Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredila načela i uvjete obrade osobnih podataka pojedinaca koji su korisnici njenih usluga, načine na koji se podatci obrađuju, u koje se svrhe koriste osobni podatci, koja su prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i načine na koje se ta prava mogu ostvariti.

Hrvatska pošta obrađuje osobne podatke pojedinaca, odnosno korisnika usluga poštujući sve relevantne propise te primjenjujući načela i uvjete obrade osobnih podataka utvrđene Uredbom. Hrvatska pošta prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnoga gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Izjava o zaštiti osobnih podataka
Zahtjev za ostvarivanje prava
Moja pošta - Popis partnera