Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Pravne napomene

Pravni uvjeti korištenja

Pristupom internetskim stranicama www.posta.hr od HP - Hrvatske pošte d.d. (u daljnjem tekstu: HP d.d.) potvrđujete da pristajete na primjenu Uvjeta korištenja internetskih stranica HP-a d.d. i na njihove pravne učinke. HP d.d. može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja internetskih stranica www.posta.hr bez prethodne obavijesti te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovoj internetskoj stranici. Izmjene Uvjeta primjenjuju se od dana objave. Ako ne pristajete na primjenu Uvjeta korištenja, molimo vas da ne idete na ove internetske stranice.
 
Svako korištenje www.posta.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima.
Svi sadržaji objavljeni na www.posta.hr vlasništvo su HP-a d.d. i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka HP-a d.d.
 
HP d.d. će uložiti razumne napore da održi stranice www.posta.hr funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu potpune, točne i pouzdane. HP d.d. nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica niti jamči, izričito ili prešutno, za točnost, istinitost, pouzdanost ili cjelovitost bilo kojeg objavljenog podatka, materijala ili informacije.
HP d.d. zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.posta.hr u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti. HP d.d. ne obvezuje se na ažuriranje pisanih materijala ili proizvoda i usluga koji su objavljeni na internetskim stranicama.
Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada HP-u d.d. ili je ustupljeno HP-u d.d., a u vlasništvu je trećih osoba. HP d.d. također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ovih stranica. Stranice www.posta.hr sadrže zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo HP-a d.d. ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama ne smije se upotrebljavati bez odobrenja HP-a d.d.
Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s internetskih stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.
 
Mjerodavno pravo
Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internetskih stranica www.posta.hr mjerodavno je hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internetskih stranica HP-a d.d. ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu.
 
Distribucija podataka i materijala objavljenih na internetskim stranicama HP-a d.d. može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno s njima, a HP d.d. ne odgovara za pristup internetskim stranicama s područja u kojima je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.