7.02.2017.

Poslao sam pošiljku iz Jastrebarskog za Skakavac, i putem sustava praćenja vidim da je pošiljka uručena. Molim vas potvrdu o uručenju.

Pošiljatelj ili primatelj poštanske pošiljke mogu zahtijevati izdavanje preslike poštanske isprave koja se odnosi na uručenje pošiljke sve dok u roku Hrvatska pošta raspolaže s poštanskim ispravama na koje se zahtjev odnosi.
Zahtjev se podnosi u poštanskom uredu na obrascu „Zahtjev pošiljatelja/primatelja“ (obrazac P-110) sukladno odredbama članka 23. stavka 6. i 8. Općih uvjeta za  obavljanje univerzalne usluge, članka 15. Općih uvjeta za obavljanje ostalih  poštanskih usluga i članka 20. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15; u daljnjem tekstu: ZPU).