ZNAMENITI HRVATI X.
  • Datum izdanja:
  • 22.04.2008.
Vezani proizvodi:
ZNAMENITI HRVATI - PETAR ZORANIĆ (1508 – 1569?)
  • ZNAMENITI HRVATI - PETAR ZORANIĆ (1508 – 1569?)
  • Od Zoranićeva književnog rada sačuvano je samo djelo „Planine“, u prozi i stihovima, a koje se obično definira kao prvi hrvatski pastoralni roman (djelo je datirano 1536., a tiskano 1569. u Veneciji).
  • Datum izdanja: 22.04.2008.
ZNAMENITI HRVATI - SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ (1865 – 1908)
ZNAMENITI HRVATI - MARIN DRŽIĆ (1508. – 1567.)
  • ZNAMENITI HRVATI - MARIN DRŽIĆ (1508. – 1567.)
  • Živopisna piščeva ličnost, česta putovanja, pisanje urotničkih pisama, uz mnoge neotkrivene dijelove biografije bili su razlog brojnim hipotezama i nagađanjima u interpretaciji tajanstvena Vidrina života.
  • Datum izdanja: 22.04.2008.