Primatelj sam pošiljke koja mi još nije stigla i ne mogu joj ući u trag jer na praćenju putem interneta nema informacije o pošiljci.

 Kada primatelj još nije zaprimio pošiljku, s Hrvatskom poštom treba kontaktirati pošiljatelj, jer je u ovom slučaju on vlasnik pošiljke. Svi korisnici mogu dobiti informacije o statusu knjiženih pošiljaka (to su preporučene i vrijednosne pošiljke, paketi i hpekspres-pošiljke) na našoj internetskoj stranici ili pozivom u kontaktni centar. No ako korisnik želi saznati dodatne informacije, mora biti vlasnik pošiljke. Poštanska pošiljka vlasništvo je pošiljatelja sve dok nije uručena primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi osim kada je zaplijenjena na temelju posebnog zakona. Nakon uručenja poštanske pošiljke određena prava i obveze iz ugovora o pristupanju prelaze s pošiljatelja na primatelja poštanske pošiljke. Radniku davatelja poštanskih usluga zabranjeno je neovlaštenim osobama (korisnicima koji nisu vlasnici pošiljaka) priopćiti bilo kakve dodatne informacije (osim statusa pošiljke) u vezi s poštanskim pošiljkama.