Jeste li znali?

Što je to mali paket?

Mali paket je adresirana međunarodna dolazna pismovna pošiljka mase do dva kilograma. Budući da je riječ o međunarodnoj dolaznoj usluzi koju zahtijeva pošiljatelj, otpremna poštanska uprava dužna je prilikom preuzimanja malog paketa označiti pošiljku oznakom „Petit paquet“ ili „Small packet“. Jedino se u tom slučaju naplaćuje uručenje malog paketa, a sukladno važećem Cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu.
Pri uručenju malog paketa na adresi poštar je primatelju dužan izdati potvrdu o naplati. Ako poštar to nije učinio, primatelj treba dostaviti svoje podatke kako bi se utvrdila i ispravila navedena nepravilnost.