5.12.2016.

Želim poslati paket, ali dobiti i potvrdu da će ga primiti isključivo osoba koja je navedena kao primatelj. Je li to moguće?

 Ako želite da se paket koji šaljete uruči osobno primatelju, prilikom predaje paketa zatražite dopunsku uslugu – „Uručiti osobno primatelju“.
U tom slučaju pošiljka koju ćete poslali uručit će se isključivo osobno primatelju koji je naveden na pošiljci ili njegovu zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku. Dopunska usluga „Uručiti osobno primatelju“, naplaćuje se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.