Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Hrvatska flora – strogo zaštićene vrste

19.03.2020.

 Nove prigodne poštanske marke

 
Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 20. ožujka nove prigodne poštanske marke iz serije „Hrvatska flora – strogo zaštićene vrste“. Motivi prikazani na poštanskim markama su obična kockavica, cjelolatična žutilovka i Tommasinijeva merinka, a autor dizajna maraka je Dean Roksandić. Marke su izdane u arcima od 20 maraka i karnetima od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC) te tri maksimum-karte. Marke su tiskane u nakladi od 100.000 primjeraka po motivu u arcima te je otisnuto i 1000 karneta po motivu.

Obična kockavica (Fritillaria meleagris L.) – nominalna vrijednost: 6,50 kn

Obična kockavica biljka je iz porodice ljiljanovki (Liliaceae) te je zakonom strogo zaštićena vrsta. Riječ je o lukovičastoj jednosupnici, trajnici rijetko višoj od dvadesetak centimetara koja u rano proljeće nosi najčešće po jedan krupni cvijet. Primjer je biljke široke rasprostranjenosti (gotovo čitava Europa i zapadna Azija) koja je zbog gubitka staništa u mnogim krajevima sve rjeđa. Tako se našla i u hrvatskoj Crvenoj knjizi kao osjetljiva (VU) vrsta ugrožena prije svega zbog djelovanja čovjeka: uništavanjem staništa (poljoprivreda, urbanizacija), ali i njihovim zapuštanjem (prestanak košnje, sukcesija vegetacije).


Cjelolatična žutilovka (Genista holopetala (Koch) Bald.) – nominalna vrijednost: 3,10 kn

Cjelolatična žutilovka biljka je iz porodice mahunarki (Fabaceae) te je zakonom strogo zaštićena vrsta. Riječ je o polegnutom, jako razgranjenom grmu visine tek petnaestak centimetara, srebrnkasto-dlakavih mladih izbojaka. Za razliku od većine vrsta svog roda, ta žutilovka nije trnovita niti su joj listovi jednostavni, nego su sastavljeni od tri liske.


Tommasinijeva merinka (Moehringia tommasinii Marches.) – nominalna vrijednost: 3,10 kn

Tommasinijeva merinka biljka je iz porodice klinčićevki (Caryophyllaceae) te je zakonom strogo zaštićena vrsta. Stenoendemična Tommasinijeva merinka, nazvana u čast botaničara i tršćanskoga gradonačelnika Muzija Tommasinija (1794. – 1879.) – kao i njena bliska srodnica, šire rasprostranjena mahovinasta merinka (Moehringia muscosa) – na prvi pogled nalikuje kakvoj mahovini. Ta busenasta, krhka trajnica obično ne naraste viša od desetak centimetara, a cvjeta tijekom travnja i svibnja sitnim cvjetićima s po četiri bijele latice.