Jedinstvena cijena brzojava do sto riječi

Promjena cijene naplate brzojava
Hrvatska pošta je u unutarnjem prometu ukinula naplatu brzojava po broju riječi. Od 1. studenog 2018. uvedena je jedinstvena cijena od 5,18 € (39,00 kn) za brzojav koji može sadržavati do sto riječi. Ako se brzojav želi poslati na prigodnom obrascu sa slikom, dodatno se plaća 1,06 € (8,00 kn).