Jedinstvena cijena brzojava do sto riječi

Promjena cijene naplate brzojava
Hrvatska pošta je u unutarnjem prometu ukinula naplatu brzojava po broju riječi. Od 1. studenog 2018. uvedena je jedinstvena cijena od 39 kuna za brzojav koji može sadržavati do sto riječi. Ako se brzojav želi poslati na prigodnom obrascu sa slikom, dodatno se plaća 8 kuna. Ispis adrese, koji se do 1. studenog naplaćivao tri kune, sada je uključen u iznos cijene brzojava.