KARDIO paket – da vaše srce ostane zdravo

Ugovorite li u poštanskim uredima policu dopunskoga zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja između 15. 10. 2022. i 15. 12. 2022. dobivate uz svoju novu policu dodatnu pogodnost – KARDIO paket.
 
Svi dobro znamo da je život nepredvidiv te da pred nas postavlja iznenadne i sasvim neočekivane izazove. No jedno je sigurno – uvijek je iznimno važno misliti na svoje zdravlje i voditi brigu o njemu jer liječenje u današnje vrijeme katkad može povući sa sobom jako visoke troškove koje nam obvezno zdravstveno osiguranje možda samo djelomice pokriva. Zato je važno osigurati se od nepredviđenih troškova zdravstvene zaštite. Jedan od načina je svratiti u poštanski ured i ugovoriti policu dopunskoga zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja.
 
Ugovorite li kao novi osiguranik policu između 15. listopada i 15. prosinca 2022. dobivate dodatnu pogodnost – KARDIO paket Croatia osiguranja!
 
Što je KARDIO paket?

KARDIO paket sastoji se od sljedećih pretraga:
 • specijalističkog pregleda – pregled liječnika specijalista internista kardiologa (1 pregled)
 • dijagnostičke obrade– elektrokardiogram – EKG (1 pretraga)
 • laboratorijske pretrage – troponin T (1 pretraga).
 
Kako mogu dogovoriti korištenje KARDIO paketa?

 • Nazovite na telefonski broj: 072 00 1884.
 • Medicinski savjetnik Croatia osiguranja organizira obavljanje usluge najkasnije u roku od 15 dana.
 • Ovu pogodnost možete iskoristiti u jednoj od ugovornih ustanova Croatia osiguranja s popisa ugovornih partnera na internetskoj stranici Croatia osiguranja.
 
Što sve pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje?

Sve vrste doplata:
 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ginekologiji i dentalnoj medicini
 • za specijalističku dijagnostiku
 • za izdavanje lijeka po receptu
 • za troškove bolničkog liječenja
 • za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u ambulanti i kod kuće
 • za ortopedska i druga pomagala
 • za dentalna pomagala.
 
Dodatnih pogodnosti ima još

Ugovorite li novu policu dopunskoga zdravstvenog osiguranja, osim KARDIO paketa, stječete pravo i na:
 • B-listu lijekova na dar
 • besplatni program pogodnosti Dobra prilika
 • iskaznicu Moja Croatia – digitalnu iskaznicu zdravstvenog osiguranja uvijek dostupnu u mobilnoj aplikaciji.
 
Hrvatska pošta i Croatia osiguranje zajednički se brinu o vašem zdravlju. Na vama je samo da ugovorite novu policu dopunskoga zdravstvenog osiguranja u jednom od 1016 poštanskih ureda Hrvatske pošte širom zemlje.