Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Međunarodni promet

Dobio sam pošiljku s robom iz SAD-a. Koje sve troškove mogu očekivati?
Prilikom uručenja na adresi ili isporuke u poštanskom uredu međunarodnih poštanskih pošiljaka koje sadrže robu izdaje se račun i specifikacija javnih davanja za iznos terećenja, a koji se mogu sastojati od sljedećeg:
Za pošiljke vrijednosti do 150 eura (H7 deklaracija):
  • ako se ne primjenjuje IOSS postupak - javna davanja koja podrazumijevaju PDV
  • ako se ne primjenjuje IOSS postupak - usluge Hrvatske pošte koje podrazumijevaju troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija, čija cijena iznosi 2,46 €, trošak otpreme poziva za dokaz carinarnici i ležarine
  • ako se primjenjuje IOSS postupak - nema javnih davanja, kao ni troškova zastupanja pri izradi i kontroli carinskih deklaracija.
Za pošiljke vrijednosti iznad 150 eura do 1000 eura (H6 deklaracija):
  • javna davanja koja podrazumijevaju PDV i carinu
  • usluge Hrvatske pošte koje podrazumijevaju troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija, čija cijena iznosi 4,91 €, trošak otpreme poziva za dokaz carinarnici i ležarine.
 
Za pošiljke vrijednosti iznad 1000 eura (H1 deklaracija):
  • javna davanja koja podrazumijevaju PDV i carinu
  • usluge Hrvatske pošte koje podrazumijevaju naknade prema cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi: 4,98 €; 6,64 €; 8,30 €), trošak otpreme poziva za dokaz carinarnici i ležarine.
Zašto Hrvatska pošta naplaćuje zastupanje pri izradi carinskih deklaracija?
Hrvatska pošta obvezna je za svaku pošiljku s robom iz trećih zemalja (onih izvan EU-a) izraditi sigurnosnu i carinsku deklaraciju kako bi pošiljka mogla biti puštena u slobodan promet neovisno o tome je li PDV plaćen. Za pošiljke za koje je PDV već plaćen putem sustava IOSS, ne naplaćuje se PDV, tj. javna davanja, ni usluge Hrvatske pošte – troškovi zastupanja pri izradi carinskih deklaracija.
Treba li za izvoz i iznošenje kulturnih dobara iz RH imati odobrenje od mjerodavnog tijela?
Za izvoz u treće zemlje ili za iznošenje kulturnih dobara u države članice Europske unije pošiljatelj treba imati odobrenje od Ministarstva kulture i medija.
Zahtjev za izvoz/iznošenje kulturnog dobra podnosi se nadležnom konzervatorskom odjelu Ministarstva na području kojeg se kulturno dobro nalazi.
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu novi Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske usklađen s propisima EU. Osim sustava izvoza/iznošenja kulturnih dobara propisani su i uvjeti za izvoz ili iznošenje predmeta koji nemaju svojstvo kulturnog dobra, a dostupni su na poveznici.