Koliko dugo traje carinski postupak i može li se ubrzati?

Trajanje carinskog postupka ovisi o Carinskoj upravi i Hrvatska pošta kao carinski zastupnik ne može utjecati na postupak. Kao primatelj pošiljke možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljaka na carinski pregled prema cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu koji je dostupan na internetskim stranicama Hrvatske pošte.
 

Koliko iznosi naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija?
Naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija ovisi o vrijednosti pošiljke:
  • za pošiljke vrijednosti do 150 eura prispjele bez IOSS broja (H7 deklaracija) – 2,46 € (18,53 kn)
  • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura (H6 deklaracija) – 4,91 € (36,99 kn)
  • za pošiljke vrijednosti veće od 1000 eura (H1 deklaracija) – naknade iznose prema Cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi: 4,98 € / 37,52 kn; 6,64 € / 50,03 kn; 8,30 € / 62,54 kn), otpremu poziva za dokaz carinarnici i ležarinu.

Zašto mi je naplaćen PDV ako pošiljku iz treće zemlje šalje fizička osoba fizičkoj osobi?
U slučaju kada je vrijednost pošiljke veća od 45 eura, PDV se naplaćuje i kada fizička osoba šalje pošiljku fizičkoj osobi, kao i naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija.

Zašto mi se naplaćuje PDV i carina za pošiljke koje su prispjele iz zemalja Europske unije?
Ako pošiljka s robom prispije iz države članice EU-a, a roba potječe iz trećih zemalja te PDV ili PDV i carina nisu naplaćeni pri ulasku u bilo koju državu EU-a, prilikom uručenja pošiljke od primatelja se naplaćuju javna davanja (PDV ili PDV i carina) ovisno o vrijednosti robe.
Za pošiljku iz trećih zemalja naplaćen mi je PDV iako sam ga prethodno platio e-trgovini prilikom kupnje. Što trebam napraviti u tom slučaju?
Ako vam je za pošiljku prispjelu iz trećih zemalja neosnovano naplaćen PDV, možete podnijeti prigovor i zahtjev za povrat naplaćenih javnih davanja/troškova zastupanja pri izradi carinskih deklaracija. Prigovor i zahtjev možete predati u svakom poštanskom uredu, poslati poštom te putem web-forme na poveznici https://obrasci.posta.hr/kontakt. Ne zaboravite priložiti sljedeće dokumente:

a) potvrdu o uplati narudžbe putem internetskog bankarstva i dr.
b) presliku računa koji vam je Hrvatska pošta izdala prilikom uručenja pošiljke
c) račun (presliku) od internetske narudžbe.
 
Prigovor ne može biti prihvaćen bez potpune dokumentacije. Služba za korisnike odgovorit će vam u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Na temelju čega se naplaćuje PDV ili PDV i carina za pošiljke iz trećih zemalja?
Javna davanja (PDV ili PDV i carina) određuju se i naplaćuju na osnovi vrijednosti sadržaja robe + poštarine, odnosno svih troškova koji su nastali do ulaska pošiljke u Europsku uniju, a navedenih u carinskoj deklaraciji CN 23/CN 22.

Može li se PDV platiti prilikom kupnje robe na mrežnoj stranici trgovca?
Pojedini internetski trgovci koji su registrirani u sustavu Posebnog postupka oporezivanja (IOSS) nude mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naručivanja robe. Iznos PDV-a je u tom slučaju uključen u konačnu cijenu i na carinskoj deklaraciji pošiljke ili na računu bit će naveden IOSS broj (IMxxxxxxxxxx) kao potvrda da je PDV unaprijed obračunat i plaćen. Hrvatska pošta za takve pošiljke neće naplatiti javna davanja – PDV ni svoju uslugu prilikom isporuke pošiljke.
Ako na carinskoj deklaraciji ili na računu nije naveden IOSS broj (IMxxxxxxxxxx), tj. nije primijenjen IOSS postupak, primjenjuje se tzv. postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz pošiljaka koji obračunava Carinska uprava. Hrvatska pošta će za takve pošiljke naplatiti PDV i troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija prilikom isporuke pošiljke.

Na internetskim stranicama vidi se da je pošiljka već više dana u odredišnoj državi, no nije uručena. Što trebam poduzeti?
Ako se pošiljka nalazi u odredišnoj državi a nije uručena te se više dana ne mijenja njezin status, može se poduzeti sljedeće:
  • podnijeti službeni prigovor u poštanskom uredu ili putem web-forme na poveznici https://obrasci.posta.hr/kontakt
  • uputiti primatelja da stupi u kontakt s odredišnom poštanskom upravom i da dogovori uručenje pošiljke.

Kojom sve uslugom mogu poslati pošiljku u inozemstvo?
Informacije o slanju pošiljaka u pojedinačne države možete naći u Vodiču za međunarodne usluge.

Koja je najbrža usluga za slanje pošiljke u inozemstvo?
Najbrža usluga u međunarodnom prometu je pošiljka ubrzane pošte (EMS pošiljka).