Podliježu li poštanske pošiljke za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije carinskom nadzoru? Koju je vrstu robe dopušteno slati u poštanskim pošiljkama u države članice Europske unije i u treće zemlje?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Europske unije. Zbog toga je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.
U poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije općenito je zabranjeno slati sadržaj naveden u 34. članku Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12). Iako je riječ o zajedničkom EU tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja u slanju količina i vrsta pojedinih roba unutar EU-a, primjerice:

 • alkohol

 • duhan i duhanske prerađevine

 • parfemi

 • oružje

 • umjetnine i sl.

U takvim slučajevima primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o propisima i uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta EU. Informacije o količinama alkohola, duhana i duhanskih proizvoda dopuštenim za slanje u poštanskim pošiljkama mogu se naći na stranici Carinske uprave
 
Za treće države, odnosno države izvan EU-a osim sadržaja zabranjenog 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama, u poštanskim pošiljkama zabranjeno je ili je uvjetno dopušteno slati predmete sukladno s posebnim zabranama odredišne države ili Popisom zabranjenih i uvjetno dopuštenih predmeta Svjetske poštanske unije (List of prohibited articles) . S obzirom na to da su česte promjene uvoznih propisa u pojedinim državama, pošiljateljima se preporučuje da se o uvjetima za uvoz pojedine robe u odredišnu državu uvijek prethodno sami konzultiraju s primateljem.
 
Na poštanske pošiljke čiji se prijevoz obavlja zrakoplovima dodatno se primjenjuju i odredbe koje reguliraju prijevoz opasnih roba zrakom 
 
U skladu s aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta nema nikakvu odgovornost glede postupka u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili čiji je uvoz ograničen u odredišnoj državi. Pošiljatelj u tim slučajevima ne ostvaruje pravo na naknadu štete za takve pošiljke.

Zašto mi se naplaćuje PDV i carina za pošiljke iz EU?

Od 1. srpnja 2021. na razini Europske unije stupio je na snagu zakonski okvir o uvođenju nulte stope poreza na dodanu vrijednost, te je u vezi s time ukinuto oslobođenje od PDV-a pri uvozu pošiljaka s robom vrijednosti do 22 eura iz država izvan Europske unije. Stoga se na sve pošiljke s robom koje su podrijetlom iz država izvan EU-a obvezno naplaćuje PDV koji vrijedi u državi u kojoj se pošiljka uručuje. Ovisno o vrijednosti robe, može se naplatiti samo PDV ili PDV i carinska pristojba.
 
Ako pošiljka s robom prispije iz države članice EU-a (što se može utvrditi preko bar-koda pošiljke – zadnja dva slova u bar-kodu), a PDV ili PDV i carinska pristojba nisu naplaćeni pri ulasku u bilo koju državu EU-a, na takve pošiljke lijepi se naljepnica, obično žute boje – iako isti tekst može biti otisnut i na omotnici pošiljke - te se prilikom uručenja pošiljke primatelju u odredišnoj državi naplaćuje PDV ili PDV i carinska pristojba.

Primjeri naljepnica koje se nalaze na pošiljkama:

Osim PDV-a i carinskih pristojba koje se naplaćuju od primatelja i koje se uplaćuju na račun Ministarstva financija – Državni proračun, Hrvatska pošta naplaćuje i kontrolni pregled pošiljaka koji obavljaju njezini radnici.
 
Iznosi naknada za kontrolni pregled pošiljaka s robom, a koje su podrijetlom iz država izvan Europske unije:

 • za pošiljke vrijednosti do 150 eura – 14,80 kn + PDV (ukupno 18,50 kn)
 • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura – 29,60 kn + PDV (ukupno 37,00 kn)
 • za pošiljke s robom vrijednosti veće od 1000 eura – prema cjeniku za otpremničke usluge + podnošenje pošiljke na carinski pregled.

 

Poslao bih pošiljku za Njemačku. Podliježe li pošiljka carinskom nadzoru?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenoga carinskog područja Unije, te je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Međutim, iako se radi o zajedničkom tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja za slanje/primanje količina i vrsta pojedinih roba unutar Europske unije, kao što su alkohol, duhan, duhanski proizvodi, parfemi, oružje i sl. Prilikom slanja ovakve vrste robe primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta Europske unije. Za slanje kulturnih dobara također postoje određeni uvjeti koje treba ispuniti.

Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.

Dobio sam pošiljku iz SAD-a, ali nisam dobio račun za naplaćene troškove.

Prilikom uručenja na adresi ili isporuke u poštanskom uredu za međunarodne poštanske pošiljke opterećene carinskim davanjima koje podrazumijevaju ili samo PDV ili PDV i carinsku pristojbu, te kontrolni pregled za pošiljke vrijednosni do 150 eura ili od 150 do 1000 eura kao i za pošiljke vrijednosti iznad 1000 eura, naplaćuju se otpremničke usluge i usluga podnošenja na carinski pregled. Za sve naplaćene troškove primatelju se obvezno izdaje račun.
Račun se sastoji od sljedećih stavki:
 

 • za pošiljke vrijednosti robe do 150 eura, PDV po stopi od 25% kao prihod koji se uplaćuje u državni proračun RH, te kontrolni pregled koji obavlja HP d.d. u iznosu od 18,50 kn;
 • za pošiljke vrijednosti robe od 150 do 1000 eura, PDV po stopi od 25%, carinska davanja i pristojbe po carinskoj tarifi kao prihod koji se uplaćuje u državni proračun RH, te kontrolni pregled koji obavlja HP d.d. u iznosu od 37,00 kn;
 • za pošiljke vrijednosti iznad 1000 eura, iznos za izradu carinske deklaracije sukladno cjeniku za otpremničke usluge, te iznos za podnošenje na carinski pregled, čija cijena ovisi o masi pošiljke (37,50 kn, 50,00 kn i 62,50 kn, navedene cijene su s PDV-om) PDV (25%) i carinska pristojba te carinska davanja;

 

Trebam dobiti pošiljku iz Kine pa me zanima u kojem će roku biti uručena?

Paketi pristigli iz inozemstva podliježu carinskom pregledu. Tek pošto je obavljen carinski pregled pošiljke i utvrđeno da se na nju ne mora platiti carina, Hrvatska pošta preuzima pošiljku i obavlja njezinu dostavu. Ako je carinskim pregledom utvrđeno da se na sadržaj pošiljke mora platiti carinski dug (carina + PDV), pošiljka će biti uručena uz naplatu ovog duga. Ako carini treba dostaviti određenu dokumentaciju (račun, potvrda i sl.) za uvoz sadržaja, bit ćete o tome obaviješteni. 

U sustavu za praćenje pošiljaka vidim da moja pošiljka čeka carinski pregled. Što mogu poduzeti da se postupak ubrza?
Ako želite da se vaša pošiljka podnese na carinski pregled prije ostalih, možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljke na carinski pregled.
Zahtjev možete podnijeti:
Danas sam primio pošiljku iz Amerike, ali nisam dobio račun za naplaćene troškove.

Prilikom isporuke u poštanskom uredu međunarodne poštanske pošiljke opterećene carinskim davanjima primatelju se obvezno izdaje račun za naplaćeni iznos. Račun za carinska davanja (PDV) primatelj dobiva priložen uz pošiljku.
Račun za manipulativne troškove Hrvatske pošte sastoji se od sljedećih stavki:

 • cijene za podnošenje pošiljke na carinski pregled (30,00, 40,00 ili 50,00 kn – bez PDV-a, ovisno o masi pošiljke)
 • otpreme poziva za dokaz carinarnici (19,50 kn)   
 • ležarine (ako je ima) u iznosu od 2,40 bez PDV-a po danu
 • naplate obrasca HUB (5,00 kn minimalno, 80,00 kuna maksimalno).
Gdje se carine poštanske pošiljke?

Carinjenje poštanskih pošiljaka obavlja se u Područnom carinskom uredu, Službi za RGP Pošta, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica. Informacije o postupku carinjenja u svezi s poštanskim pošiljkama mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte: posta.carinjenja@carina.hr.