Podliježu li poštanske pošiljke za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije carinskom nadzoru? Koju je vrstu robe dopušteno slati u poštanskim pošiljkama u države članice Europske unije i u treće zemlje?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Europske unije. Zbog toga je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.
U poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije općenito je zabranjeno slati sadržaj naveden u 34. članku Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12). Iako je riječ o zajedničkom EU tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja u slanju količina i vrsta pojedinih roba unutar EU-a, primjerice:

 • alkohol

 • duhan i duhanske prerađevine

 • parfemi

 • oružje

 • umjetnine i sl.

U takvim slučajevima primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o propisima i uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta EU. Informacije o količinama alkohola, duhana i duhanskih proizvoda dopuštenim za slanje u poštanskim pošiljkama mogu se naći na stranici Carinske uprave
 
Za treće države, odnosno države izvan EU-a osim sadržaja zabranjenog 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama, u poštanskim pošiljkama zabranjeno je ili je uvjetno dopušteno slati predmete sukladno s posebnim zabranama odredišne države ili Popisom zabranjenih i uvjetno dopuštenih predmeta Svjetske poštanske unije (List of prohibited articles) . S obzirom na to da su česte promjene uvoznih propisa u pojedinim državama, pošiljateljima se preporučuje da se o uvjetima za uvoz pojedine robe u odredišnu državu uvijek prethodno sami konzultiraju s primateljem.
 
Na poštanske pošiljke čiji se prijevoz obavlja zrakoplovima dodatno se primjenjuju i odredbe koje reguliraju prijevoz opasnih roba zrakom 
 
U skladu s aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta nema nikakvu odgovornost glede postupka u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili čiji je uvoz ograničen u odredišnoj državi. Pošiljatelj u tim slučajevima ne ostvaruje pravo na naknadu štete za takve pošiljke.

Koliko iznosi naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija?
Naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija ovisi o vrijednosti pošiljke:

 • za pošiljke vrijednosti do 150 eura (H7 deklaracija) – 18,50 kn
 • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura (H6 deklaracija) – 37,00 kn
 • za pošiljke vrijednosti veće od 1000 eura (H1 deklaracija) – ovisno o ukupnoj vrijednosti.


Zašto Hrvatska pošta naplaćuje zastupanje pri kontroli carinskih deklaracija?
Hrvatska pošta je obvezna za svaku pošiljku s robom iz trećih zemalja (izvan EU) izraditi sigurnosnu i carinsku deklaraciju, odnosno obaviti kontrolu carinskih deklaracija kako bi pošiljka bila puštena u slobodan promet neovisno o tome je li PDV plaćen.

Za pošiljke na koje je PDV već plaćen putem sustava IOSS ne naplaćuje se PDV, ali i za te pošiljke treba izraditi sigurnosnu i carinsku deklaraciju, odnosno obaviti kontrolu carinskih deklaracija.


Temeljem čega se naplaćuje PDV ili PDV i carina?
PDV ili PDV i carina određuje se i naplaćuje na osnovi vrijednosti robe + poštarine, tj. svih troškova koji su nastali do ulaza pošiljke u Europsku uniju navedenih u Carinskoj deklaraciji CN23/CN22, dok se kontrolom carinskih deklaracija, među ostalim, utvrđuje podliježe li roba u pošiljci naplati PDV-a ili PDV-a i carine.

Može li se PDV platiti unaprijed prilikom narudžbe?
 • Pojedini internetski trgovci koji su registrirani u sustavu Posebnog postupka oporezivanja (IOSS) nude mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naručivanja robe. Iznos PDV-a je u tom slučaju uključen u konačnu cijenu i na carinskoj deklaraciji pošiljke ili na računu će biti naveden IOSS broj (IMxxxxxxxxxx) kao potvrda da je PDV unaprijed obračunat i plaćen. Hrvatska pošta za takve pošiljke neće naplatiti prilikom isporuke pošiljke PDV, već samo troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija.

 • Ukoliko na carinskoj deklaraciji ili na računu nije naveden IOSS broj (IMxxxxxxxxxx), tj. nije primijenjen IOSS postupak, primjenjuje se tzv. postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz pošiljaka koji obračunava Carinska uprava, a Hrvatska pošta će za takve pošiljke naplatiti PDV i troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija prilikom isporuke pošiljke.


Prilikom isporuke pošiljke naplaćen mi je PDV iako sam ga platio/la unaprijed.
Ako vam je dvaput naplaćen PDV ili ako je pogreškom unesena netočna vrijednost sadržaja pošiljke/robe ili iznos poštarine, možete podnijeti prigovor i zahtjev za povrat neosnovano naplaćenog javnog davanja, kao i za troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija.

Prigovor možete podnijeti na sljedeće načine:
 • Pomoću web-forme na mrežnim stranicama Hrvatske pošte (http://kontakt.posta.hr)
 • u poštanskom uredu
 • poštom – pismom kao „PRIGOVOR“ poslanim na adresu:
Služba za korisnike
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 
U prigovoru treba navesti:
 • broj pošiljke;
 • ime i prezime podnositelja;
 • adresu podnositelja;
 • broj identifikacijske isprave;
 • OIB;
 • željeni način isplate: poštanskom uputnicom ili putem IBAN-a (trebate upisati broj IBAN-a).

Uz prigovor dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Narudžba i račun (preslike) od web prodavatelja
 • Potvrdu o uplati narudžbe putem internetskog bankarstva
 • IOSS broj ((forma – Imxxxxxxxxxx) ako ste PDV platili prilikom kupnje, dobili ste IOSS broj bez kojeg nismo u mogućnosti izvršiti povrat)
 • Presliku računa koji je HP naplatio prilikom uručenja / isporuke pošiljke
Bez potpunih podataka i dokumentacije prigovor se može odbaciti kao nepotpun.

Može li se povrat sredstava isplatiti na Revolut IBAN?
Hrvatska pošta može provesti povrat sredstava samo na kunske IBAN račune otvorene u RH.

Zašto mi se naplaćuje PDV i carina za pošiljke koje su prispjele iz zemalja Europske Unije?
Od 1. srpnja 2021.g. na razini Europske unije je ukinuto oslobođenje od PDV-a pri uvozu pošiljaka s robom vrijednosti do 22 Eura iz zemalja izvan Europske unije. Stoga se na sve pošiljke s robom koje su podrijetlom iz zemalja izvan EU-a obvezno naplaćuje PDV po stopi koja se primjenjuje u državi EU-a u kojoj se pošiljka uručuje. Ovisno o vrijednosti robe, može se naplatiti samo PDV ili PDV i carina.

Ako pošiljka s robom prispije iz države članice EU-a (što se može utvrditi preko bar-koda pošiljke – zadnja dva slova u bar-kodu), a roba potječe iz trećih zemalja te PDV ili PDV i carina nisu naplaćeni pri ulasku u bilo koju državu EU-a, na takve pošiljke ili na transportne jedinice koje se koriste za prijenos pošiljaka u poštanskom prometu (npr. vreće) lijepi se naljepnica, žute boje* – ili isti tekst može biti otisnut i na omotnici pošiljke - u tom slučaju se prilikom uručenja pošiljke primatelju u odredišnoj državi EU naplaćuje PDV ili PDV i carina ovisno o vrijednosti robe.

Naljepnica koja se nalazi na pošiljci kada Naljepnica koja se nalazi na pošiljci kada treba naplatiti PDV ili PDV i carinu:


*Tekst s gornje naljepnice također se može pojaviti otisnut/zalijepljen na pošiljci ili na transportnim jedinicama korištenim za prijenos pošiljaka u poštanskom prometu.

Zašto mi je naplaćen PDV ako pošiljku šalje fizička osoba fizičkoj osobi?
Za sve pošiljke iz trećih zemalja, bez obzira na njihovu vrijednost i na pošiljatelja/primatelja, Hrvatska pošta dužna je podnijeti carinsku deklaraciju Carinskoj upravi Republike Hrvatske i naplatiti PDV na pošiljke vrijednosti iznad 45 eura. Nakon uručenja pošiljke primatelj može podnijeti prigovor i zatražiti povrat PDV-a ako može dokazati da je pošiljku poslala fizička osoba fizičkoj osobi kao dar vrijednosti do 45,00 eura.

S kojom ispravom kao strani državljanin mogu dokazati svoj identitet?
Strani državljani kao valjanu identifikacijsku ispravu mogu upotrijebiti putovnicu ili biometrijsku boravišnu ispravu. Prema članku 47. Općih uvjeta za obavljanje univerzalne usluge Hrvatske pošte pošiljatelj, primatelj ili druga ovlaštena osoba dokazuje svoj identitet sljedećim ispravama:

1. osobnom iskaznicom
2. vojnom knjižicom pripadnika Hrvatske vojske i iskaznicom MUP-a
3. putovnicom
4. nacionalnom osobnom iskaznicom stranih državljana
5. stalnom pograničnom dozvolom – propusnicom
6. biometrijskom boravišnom iskaznicom
7. biometrijskom vozačkom dozvolom izdanom u zemlji članici Europskoga gospodarskog prostora.