Podliježu li poštanske pošiljke za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije carinskom nadzoru? Koju je vrstu robe dopušteno slati u poštanskim pošiljkama u države članice Europske unije i u treće zemlje?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Europske unije. Zbog toga je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.
U poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije općenito je zabranjeno slati sadržaj naveden u 34. članku Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12). Iako je riječ o zajedničkom EU tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja u slanju količina i vrsta pojedinih roba unutar EU-a, primjerice:

 • alkohol

 • duhan i duhanske prerađevine

 • parfemi

 • oružje

 • umjetnine i sl.

U takvim slučajevima primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o propisima i uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta EU. Informacije o količinama alkohola, duhana i duhanskih proizvoda dopuštenim za slanje u poštanskim pošiljkama mogu se naći na stranici Carinske uprave
 
Za treće države, odnosno države izvan EU-a osim sadržaja zabranjenog 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama, u poštanskim pošiljkama zabranjeno je ili je uvjetno dopušteno slati predmete sukladno s posebnim zabranama odredišne države ili Popisom zabranjenih i uvjetno dopuštenih predmeta Svjetske poštanske unije (List of prohibited articles) . S obzirom na to da su česte promjene uvoznih propisa u pojedinim državama, pošiljateljima se preporučuje da se o uvjetima za uvoz pojedine robe u odredišnu državu uvijek prethodno sami konzultiraju s primateljem.
 
Na poštanske pošiljke čiji se prijevoz obavlja zrakoplovima dodatno se primjenjuju i odredbe koje reguliraju prijevoz opasnih roba zrakom 
 
U skladu s aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta nema nikakvu odgovornost glede postupka u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili čiji je uvoz ograničen u odredišnoj državi. Pošiljatelj u tim slučajevima ne ostvaruje pravo na naknadu štete za takve pošiljke.

Zašto mi se naplaćuje PDV i carina za pošiljke iz EU?

Od 1. srpnja 2021. na razini Europske unije stupio je na snagu zakonski okvir o uvođenju nulte stope poreza na dodanu vrijednost, te je u vezi s time ukinuto oslobođenje od PDV-a pri uvozu pošiljaka s robom vrijednosti do 22 eura iz država izvan Europske unije. Stoga se na sve pošiljke s robom koje su podrijetlom iz država izvan EU-a obvezno naplaćuje PDV koji vrijedi u državi u kojoj se pošiljka uručuje. Ovisno o vrijednosti robe, može se naplatiti samo PDV ili PDV i carinska pristojba.
 
Ako pošiljka s robom prispije iz države članice EU-a (što se može utvrditi preko bar-koda pošiljke – zadnja dva slova u bar-kodu), a PDV ili PDV i carinska pristojba nisu naplaćeni pri ulasku u bilo koju državu EU-a, na takve pošiljke lijepi se naljepnica, obično žute boje – iako isti tekst može biti otisnut i na omotnici pošiljke - te se prilikom uručenja pošiljke primatelju u odredišnoj državi naplaćuje PDV ili PDV i carinska pristojba.

Primjeri naljepnica koje se nalaze na pošiljkama:

Osim PDV-a i carinskih pristojba koje se naplaćuju od primatelja i koje se uplaćuju na račun Ministarstva financija – Državni proračun, Hrvatska pošta naplaćuje i troškove zastupnja pri izradi carinskih deklaracija.
 
Naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija za pošiljke koje su podrijetlom iz država izvan Europske unije iznosi:

 • za pošiljke vrijednosti do 150 eura – 14,80 kn + PDV (ukupno 18,50 kn)
 • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura – 29,60 kn + PDV (ukupno 37,00 kn)
 • za pošiljke s robom vrijednosti veće od 1000 eura – prema cjeniku za otpremničke usluge + podnošenje pošiljke na carinski pregled.

 

Koliko iznosi naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija?
Naknada za troškove zastupanja pri izradi crainskih deklaracija ovisi o vrijednosti pošiljke:

 • za pošiljke vrijednosti do 150 eura – 18,50 kn
 • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura – 37,00 kn
 • za pošiljke vrijednosti veće od 1000 eura – ovisno o ukupnoj vrijednosti.

Zašto Hrvatska pošta naplaćuje kontrolni pregled pošiljaka?
Hrvatska pošta mora za svaku pošiljku s robom iz trećih zemalja izraditi sigurnosnu i carinsku deklaraciju, odnosno obaviti kontrolni pregled kako bi pošiljka bila puštena u slobodan promet neovisno o tome je li PDV plaćen.

Za pošiljke na koje je PDV već plaćen putem sustava IOSS ne naplaćuje se PDV, ali i za te pošiljke treba izraditi sigurnosnu i carinsku deklaraciju, odnosno obaviti kontrolni pregled.

Kako se naplaćuje PDV?
PDV se naplaćuje na osnovi vrijednosti robe navedenoj u carinskoj deklaraciji CN 23, dok se kontrolnim pregledom, među ostalim, utvrđuje podliježe li roba u pošiljci naplati PDV-a.

Može li se PDV platiti unaprijed prilikom narudžbe?
Pojedini internetski trgovci koji su registrirani u sustavu Posebnog postupka oporezivanja (IOSS) nude mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naručivanja robe. Iznos PDV-a je u tom slučaju uključen u konačnu cijenu.

Ako je na carinskoj deklaraciji pošiljke naveden IOSS broj kao potvrda da je PDV unaprijed obračunat i plaćen, Hrvatska pošta neće ga naplatiti prilikom isporuke pošiljke, nego samo naknadu za kontrolni pregled pošiljke.

Prilikom isporuke pošiljke naplaćen mi je PDV iako sam ga platio/la unaprijed
Ako vam je dvaput naplaćen PDV ili ako je pogreškom unesena netočna vrijednost sadržaja pošiljke/robe ili iznos poštarine, možete podnijeti prigovor i zahtjev za povrat naplaćenog carinskog duga, kao i naknade za kontrolni pregled pošiljke.
 
Prigovor možete podnijeti na sljedeće načine:

 • pomoću web-forme na mrežnim stranicama Hrvatske pošte (http://kontakt.posta.hr)
 • u poštanskom uredu
 • poštom – pismom kao „PRIGOVOR“ poslanim na adresu:
Služba za korisnike
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 
U prigovoru trebate navesti:
 • broj pošiljke
 • ime i prezime podnositelja
 • adresu podnositelja
 • broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave
 • OIB
 • željeni način isplate: poštanskom uputnicom ili putem IBAN-a (trebate upisati broj IBAN-a).
 
Uz prigovor trebate poslati sljedeću dokumentaciju:
 • račun (presliku) od internetske narudžbe
 • potvrdu o uplati narudžbe internetskim bankarstvom
 • IOSS broj (ako postoji)
 • presliku računa koji je Hrvatska pošta izdala prilikom uručenja/isporuke pošiljke.
 
Bez potpune dokumentacije prigovor se može odbaciti kao nepotpun.

Može li se povrat sredstava isplatiti na Revolut IBAN?
Hrvatska pošta može provesti povrat sredstava samo na kunske IBAN račune otvorene u RH.

Zašto mi je naplaćen PDV na pošiljku iz Europske unije?
Savjetujemo vam da prije kupovanja i naručivanja robe iz država Europske unije provjerite njezino podrijetlo. Može se dogoditi da je pošiljka iz zemlje Europske unije, a da roba potječe iz, primjerice, Kine. U takvim situacijama PDV će biti naplaćen.

Zašto mi je naplaćen PDV ako pošiljku šalje fizička osoba fizičkoj osobi?
Za sve pošiljke iz trećih zemalja, bez obzira na njihovu vrijednost i na pošiljatelja/primatelja, Hrvatska pošta dužna je podnijeti carinsku deklaraciju Carinskoj upravi Republike Hrvatske i naplatiti PDV na pošiljke vrijednosti iznad 45 eura. Nakon uručenja pošiljke primatelj može podnijeti prigovor i zatražiti povrat PDV-a ako može dokazati da je pošiljku poslala fizička osoba fizičkoj osobi kao dar vrijednosti do 45,00 eura.