Podliježu li poštanske pošiljke za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije carinskom nadzoru? Koju je vrstu robe dopušteno slati u poštanskim pošiljkama u države članice Europske unije i u treće zemlje?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenog carinskog područja Europske unije. Zbog toga je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.
U poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije općenito je zabranjeno slati sadržaj naveden u 34. članku Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12). Iako je riječ o zajedničkom EU tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja u slanju količina i vrsta pojedinih roba unutar EU-a, primjerice:

 • alkohol

 • duhan i duhanske prerađevine

 • parfemi

 • oružje

 • umjetnine i sl.

U takvim slučajevima primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o propisima i uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta EU. Informacije o količinama alkohola, duhana i duhanskih proizvoda dopuštenim za slanje u poštanskim pošiljkama mogu se naći na stranici Carinske uprave
 
Za treće države, odnosno države izvan EU-a osim sadržaja zabranjenog 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama, u poštanskim pošiljkama zabranjeno je ili je uvjetno dopušteno slati predmete sukladno s posebnim zabranama odredišne države ili Popisom zabranjenih i uvjetno dopuštenih predmeta Svjetske poštanske unije (List of prohibited articles) . S obzirom na to da su česte promjene uvoznih propisa u pojedinim državama, pošiljateljima se preporučuje da se o uvjetima za uvoz pojedine robe u odredišnu državu uvijek prethodno sami konzultiraju s primateljem.
 
Na poštanske pošiljke čiji se prijevoz obavlja zrakoplovima dodatno se primjenjuju i odredbe koje reguliraju prijevoz opasnih roba zrakom 
 
U skladu s aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta nema nikakvu odgovornost glede postupka u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili čiji je uvoz ograničen u odredišnoj državi. Pošiljatelj u tim slučajevima ne ostvaruje pravo na naknadu štete za takve pošiljke.

Koliki su ukupni troškovi (carinski i poštanski) koji se naplaćuju pri uvozu robe u poštanskim pošiljkama iz inozemstva u RH?

Roba u uvozu u RH u poštanskim pošiljkama podliježe naplati carinskog duga (carine, PDV-a i eventualno posebne trošarine) sukladno s Carinskim zakonom i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Dodatne informacije o visini carinske stope i načinu utvrđivanja carinske vrijednosti (osnovice za carinu) mogu se dobiti na mrežnoj stranici Carinske uprave  ili na njihovoj e-adresi: odjel_za_odnose_s_javnoscu@carina.hr
 Hrvatska pošta naplatit će ovu uslugu samo za one pošiljke za koje Carinska uprava, tj. Ministarstvo financija odluči da je potrebno platiti carinu i/ili PDV.

 • račun Ministarstva financija za naplatu carine i PDV-a prilaže se u pošiljku.
 • Radnik Hrvatske pošte dužan je primatelju izdati potvrdu o naplati, a račun uručiti idući radni dan redovitom dostavom.
 • Primatelj će biti obaviješten treba li carini dostaviti dodatnu dokumentaciju (račun, potvrda i sl.) za uvoz sadržaja.
 • Manipulativni troškovi jedinstveni su bez obzira na koju su adresu adresirane pošiljke u Hrvatskoj. Ti se troškovi sastoje:
  • od cijene za podnošenje na carinski pregled (30, 40 ili 50 kuna bez PDV-a, ovisno o masi pošiljke)
  • od otpreme poziva za dokaz carinarnici (19,50 kuna)
  • od ležarine (ako je ima) u iznosu od 2,40 bez PDV-a po danu
  • od naplate obrasca HUB (5,00 kuna minimalno, 80,00 kuna maksimalno).

Cjenici svih usluga i opći uvjeti poslovanja Hrvatske pošte dostupni su u svakom poštanskom uredu te na našim službenim internetskim stranicama

Kako i gdje mogu reklamirati iznos carinskog duga (carina i PDV-a) za robu prispjelu u poštanskoj pošiljci?

Iznos carinske vrijednosti robe, odnosno iznos carinskog duga (carina i PDV) na robu u uvozu utvrđuje carinska služba u Poštanskom uredu carinjenja na osnovi priloženog originala računa, tj. usporedbom s cijenama iz kataloga, procjenom, vještačenjem i sl. u nedostatku računa. Ako se primatelj ne slaže s utvrđenim iznosom carinskog duga (carine i PDV-a), tada može odbiti primitak pošiljke i tražiti da se neotvorena pošiljka vrati Carinarnici na ponovno carinjenje. Primatelj treba obvezno kontaktirati s carinom ili sa svim dokumentima u vezi s pošiljkom doći u Poštanski ured carinjenja preko kojeg je pošiljka uvezena u Republiku Hrvatsku.

Nakon kojeg se iznosa obračunava samo PDV, a nakon kojeg PDV i carina za pošiljke primljene iz inozemstva?
 
Poštanska pošiljka Davanja Postupak Napomena
Pošiljke zanemarive vrijednosti do 22 eura u kunskoj protuvrijednosti Oslobođeno od carine i PDV-a  Deklariranje podnošenjem carinskom uredu (čl. 141. DUCZU) Oslobođenje se ne odnosi na sljedeće:
a) alkohol i alkoholna pića
b) parfeme i toaletne vode te
c) duhan i duhanske proizvode
Besplatne pošiljke koje fizička osoba šalje fizičkoj osobi, namijenjene osobnoj uporabi,  vrijednosti do 45 eura u kunskoj protuvrijednosti Oslobođeno od carine i PDV-a za pošiljke vrijednosti do 45,00 eura u kunskoj protuvrijednosti - Deklariranje podnošenjem carinskom uredu (čl. 141. DUCZU)
- Obrazac CN 22/23 mora biti podnesen na pošiljci
Oslobođenje je količinski ograničeno za duhanske proizvode, alkoholna pića, parfeme i toaletne vode
Pošiljke zanemarive vrijednosti do 150 eura u kunskoj protuvrijednosti Slučaj 1:
Oslobođeno od carine, PDV-a i drugih davanja
- Deklariranje podnošenjem carinskom uredu (čl. 141. DUCZU)
- Obrazac CN 22/23 mora biti podnesen na pošiljci
Oslobođenje se ne odnosi na sljedeće:
a) alkohol i alkoholna pića,
b) parfeme i toaletne vode te
c) duhan i duhanske proizvode.
Slučaj 2:
PDV se obračunava na pošiljke vrijednosti od 22 eura do 150 eura u kunskoj protuvrijednosti
- Deklariranje podnošenjem carinskom uredu (čl. 141. DUCZU) uz obračun na obrascu OUD
- standardna deklaracija
Pošiljke iznad 150 eura u kunskoj protuvrijednosti Plaća se carina i PDV - Deklariranje podnošenjem obrasca CN 22/23 uz obračun na obrascu OUD do vrijednosti pošiljke 1000 EUR
- standardna deklaracija
 
[1] članak 8. Pravilnika o oslobođenju od PDV-a i trošarine na uvoz robe u malim pošiljkama (NN, 79/13)

Ukratko: na robu vrijednosti do 22 eura ne plaća se PDV ni carina, na robu vrijednosti od 22 do 150 eura plaća se PDV, a na robu vrijednosti iznad 150 eura plaća se PDV i carina.

Poslao bih pošiljku za Njemačku. Podliježe li pošiljka carinskom nadzoru?

Pristupanjem Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine područje Republike Hrvatske postalo je dio jedinstvenoga carinskog područja Unije, te je od tog datuma prestala obveza provedbe carinskog nadzora nad poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije i iz država članica Europske unije. Međutim, iako se radi o zajedničkom tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja za slanje/primanje količina i vrsta pojedinih roba unutar Europske unije, kao što su alkohol, duhan, duhanski proizvodi, parfemi, oružje i sl. Prilikom slanja ovakve vrste robe primatelj i pošiljatelj trebaju se informirati o uvjetima koji reguliraju uvjetno dopušteno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar tržišta Europske unije. Za slanje kulturnih dobara također postoje određeni uvjeti koje treba ispuniti.

Pošiljke za države izvan Europske unije i iz država izvan Europske unije i dalje podliježu carinskom nadzoru.

Dobio sam pošiljku iz Australije za koju mi je naplaćen prevelik iznos carine i PDV-a. Kako i gdje mogu podnijeti prigovor?

 Iznos carinske vrijednosti robe, odnosno iznos carinskog duga (carina i PDV) na robu u uvozu utvrđuje carinska služba pri Poštanskom uredu carinjenja na osnovi priloženog originala računa, odnosno usporedbom s cijenama iz kataloga, procjenom, vještačenjem i sl. u nedostatku računa. Ako se primatelj ne slaže s utvrđenim iznosom carinskog duga (carine i PDV-a), tada može odbiti primitak pošiljke i tražiti da se neotvorena pošiljka vrati carinarnici na ponovno carinjenje. Primatelj treba obvezno kontaktirati s carinom ili sa svim dokumentima u vezi s pošiljkom doći u Poštanski ured carinjenja preko kojeg je pošiljka uvezena u Republiku Hrvatsku.

Trebam dobiti pošiljku iz Kine pa me zanima u kojem će roku biti uručena?

Paketi pristigli iz inozemstva podliježu carinskom pregledu. Tek pošto je obavljen carinski pregled pošiljke i utvrđeno da se na nju ne mora platiti carina, Hrvatska pošta preuzima pošiljku i obavlja njezinu dostavu. Ako je carinskim pregledom utvrđeno da se na sadržaj pošiljke mora platiti carinski dug (carina + PDV), pošiljka će biti uručena uz naplatu ovog duga. Ako carini treba dostaviti određenu dokumentaciju (račun, potvrda i sl.) za uvoz sadržaja, bit ćete o tome obaviješteni. 

U sustavu za praćenje pošiljaka vidim da moja pošiljka čeka carinski pregled. Što mogu poduzeti da se postupak ubrza?
Ako želite da se vaša pošiljka podnese na carinski pregled prije ostalih, možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljke na carinski pregled.
Zahtjev možete podnijeti:
Danas sam primio pošiljku iz Amerike, ali nisam dobio račun za naplaćene troškove.

Prilikom isporuke u poštanskom uredu međunarodne poštanske pošiljke opterećene carinskim davanjima primatelju se obvezno izdaje račun za naplaćeni iznos. Račun za carinska davanja (PDV) primatelj dobiva priložen uz pošiljku.
Račun za manipulativne troškove Hrvatske pošte sastoji se od sljedećih stavki:

 • cijene za podnošenje pošiljke na carinski pregled (30,00, 40,00 ili 50,00 kn – bez PDV-a, ovisno o masi pošiljke)
 • otpreme poziva za dokaz carinarnici (19,50 kn)   
 • ležarine (ako je ima) u iznosu od 2,40 bez PDV-a po danu
 • naplate obrasca HUB (5,00 kn minimalno, 80,00 kuna maksimalno).
Gdje se carine poštanske pošiljke?

Carinjenje poštanskih pošiljaka obavlja se u Područnom carinskom uredu, Službi za RGP Pošta, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica. Informacije o postupku carinjenja u svezi s poštanskim pošiljkama mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte: posta.carinjenja@carina.hr ili na telefonskom broju: 01/6511-687.