Međunarodni promet

Međunarodni promet

U slučaju da niste zadovoljni našom uslugom koju pružamo u međunarodnom prometu, možete nam podnijeti prigovor.

Više

Ako smatrate:

  • da poštanska pošiljka nije uručena primatelju
  • da je uručena sa zakašnjenjem
  • da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti
  • da je naplaćen prevelik iznos poštarine,


tada u roku od šest mjeseci (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete:

  • predati u svakom poštanskom uredu
  • faksirati ga na broj: +385 (0)1 4981 606
  • poslati ga na adresu elektroničke pošte: inquiry@posta.hr

Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke. Potražni postupak bit će proveden u roku od 60 dana.

Podatci o statusima pošiljaka dobiveni iz sustava T&T – Provjera statusa pošiljke - informativnog su karaktera i ne mogu poslužiti pošiljatelju pošiljke kao dokaz za moguće ostvarivanje prava iz ugovora o pristupanju. Za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se prigovor i pokreće odgovarajući potražni postupak.