Međunarodni promet

Međunarodni promet

U slučaju da niste zadovoljni našom uslugom koju pružamo u međunarodnom prometu, možete nam podnijeti prigovor.

Više

Ako smatrate:

  • da poštanska pošiljka nije uručena primatelju,

  • da je uručena sa zakašnjenjem,

  • da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti,

  • da je naplaćen prevelik iznos poštarine,

  • da je oštećena poštanska pošiljka ili je umanjen njezin sadržaj,


tada u roku od šest mjeseci (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete:

  • predati u svakom poštanskom uredu,

  • poslati poštom,

  • poslati ga putem poveznice kontakt.posta.hr

Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke za pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku ili drugi dokaz o plaćenoj cijeni poštanske usluge (račun/faktura). Potražni postupak bit će proveden u roku od 60 dana.

Prigovor koji se odnosi na oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja trebate podnijeti odmah prilikom uručenja pošiljke. Iznimno, prigovor možete podnijeti i poslije, odnosno nakon uručenja poštanske pošiljke ako je priložen dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nisu nastali nakon uručenja.

Podatci o statusima pošiljaka dobiveni iz sustava T&T – Provjera statusa pošiljke - informativnog su karaktera i ne mogu poslužiti pošiljatelju pošiljke kao dokaz za moguće ostvarivanje prava iz ugovora o pristupanju. Za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se prigovor i pokreće odgovarajući potražni postupak.
 

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u međunarodnom prometu


OPIS ŠTETE -> Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
VRSTA POŠILJKE  
Prioritetna preporučena pošiljka U iznosu od 300,00 kn Iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše u iznosu do 300,00 kn
Prioritetna vrijednosna pošiljka Iznos označene vrijednosti Iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti
Paket
a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti,  a najviše do 1.300,00 kuna;   
a) za paket  s označenom vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa  1.300,00 kuna;  OPIS ŠTETE -> Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
VRSTA POŠILJKE  
EMS pošiljka
a) za pošiljke  s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti,  a najviše do 1.300,00 kuna 
a) za pošiljke s označenom vrijednosti  – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do  1300,00 kuna  
Paket/PostPak pošiljka
a) za pošiljke s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 1600,00 kuna
a) za pošiljke s označenom vrijednosti – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti –u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do  1600,00 kuna
Connect paket
a) za pošiljke s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                                                                      
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu od 8,3 DTS-a po kilogramu, a najviše do 3.700,00 kuna
a) za pošiljke s označenom vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                                                                      
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše  do  3.700,00 kuna
"M" vreća za koju je pošiljatelj zahtijevao da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu Najviše do  1300,00 kuna U visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do  1300,00 kuna