Međunarodni promet

Međunarodni promet

U slučaju da niste zadovoljni našom uslugom koju pružamo u međunarodnom prometu, možete nam podnijeti prigovor.

Više

Ako smatrate:

  • da poštanska pošiljka nije uručena primatelju,

  • da je uručena sa zakašnjenjem,

  • da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti,

  • da je naplaćen prevelik iznos poštarine,

  • da je oštećena poštanska pošiljka ili je umanjen njezin sadržaj,


tada u roku od šest mjeseci (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete:

  • predati u svakom poštanskom uredu,

  • poslati poštom,

  • poslati ga putem poveznice kontakt.posta.hr

Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke za pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku ili drugi dokaz o plaćenoj cijeni poštanske usluge (račun/faktura). Potražni postupak bit će proveden u roku od 60 dana.

Prigovor koji se odnosi na oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja trebate podnijeti odmah prilikom uručenja pošiljke. Iznimno, prigovor možete podnijeti i poslije, odnosno nakon uručenja poštanske pošiljke ako je priložen dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nisu nastali nakon uručenja.

Podatci o statusima pošiljaka dobiveni iz sustava T&T – Provjera statusa pošiljke - informativnog su karaktera i ne mogu poslužiti pošiljatelju pošiljke kao dokaz za moguće ostvarivanje prava iz ugovora o pristupanju. Za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se prigovor i pokreće odgovarajući potražni postupak.
 

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u međunarodnom prometu

OPIS ŠTETE -> Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
VRSTA POŠILJKE  
Prioritetna preporučena pošiljka U iznosu od 39,82 € (300,02 kn) Iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše u iznosu do 39,82 € (300,02 kn)
Prioritetna vrijednosna pošiljka Iznos označene vrijednosti Iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti
Paket a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti,  a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn);   
a) za paket  s označenom vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa 172,54 € (1.300,00 kn); 


OPIS ŠTETE -> Gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
VRSTA POŠILJKE  
EMS pošiljka a) za pošiljke  s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti,  a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn);   
a) za pošiljke s označenom vrijednosti  – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do  172,54 € (1.300,00 kn);   
Paket/PostPak pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti – iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti – iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 212,36 € (1.600,03 kn)
a) za pošiljke s označenom vrijednosti – u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti –u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do  212,36 € (1.600,03 kn)
Connect paket a) za pošiljke s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                                                                      
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - kunska protuvrijednost u iznosu od 8,3 DTS-a po kilogramu, a najviše do 491,07 € (3.699,97 kn)
a) za pošiljke s označenom vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                                                                      
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 491,07 € (3.699,97 kn)
"M" vreća za koju je pošiljatelj zahtijevao da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu Najviše do 172,54 € (1.300,00 kn) U visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 172,54 € (1.300,00 kn)


Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK