Nadzorni odbor

 
 • Ivančica Urh, predsjednica
 • Stanko Gačić, zamjenik predsjednice
 • Ante Sučić, član
 • Milan Jukić, predstavnik radnika
 • Uprava
 • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
 • Nadzorni odbor
 • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
 • Revizijski odbor
 • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
 • Divizijski ustroj
 • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
 • Statut
 • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.