Rezultati Natječaja za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2022.

Rezultati Natječaja za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2022.

Natječaj je trajao od 15. ožujka 2021. do 30. lipnja 2021.

Više

U skladu s pravilima Natječaja, za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka odabrani su sljedeći autori:


1) DJEČJI SVIJET – Katarina Lončar (pod šifrom: T09T09)
2) HRVATSKA FLORA – Alenka Lalić (pod šifrom: LARS)
3) USKRS – Dean Roksandić (pod šifrom: PLUS+)
4) HRV. ZAŠTIĆENI PREHRAMBENI I POLJOPRIVREDNI PROIZVODI – ni jedno pristiglo rješenje nije prihvaćeno
5) ZNAMENITI HRVATI – Sabina Rešić (pod šifrom: S1FR4)
6) 100. OBLJETNICA ROĐENJA FRANJE TUĐMANA – Alenka Lalić (pod šifrom: LARS)
7) HRVATSKI TURIZAM – Dean Roksandić (pod šifrom: WUMI)
8) PUMed – ni jedno pristiglo rješenje nije prihvaćeno
9) BIRDPEX – Sabina Rešić (pod šifrom: S1FR4)
10) 25. OBLJETNICA VARAŽDINSKE BISKUPIJE – Dean Roksandić (pod šifrom: WUMI)
11) LOKOMOTIVE – Ariana Noršić (pod šifrom: Mata)
12) MINERALI I STIJENE – Dean Roksandić (pod šifrom: PLUS+)
13) FIFA WORLD CUP – Dean Roksandić (pod šifrom: WUMI)

HP – Hrvatska pošta d.d. zahvaljuje svim sudionicima i poziva sve zainteresirane da se sljedeće godine jave na novi natječaj.