Nova serija prigodnih poštanskih maraka „Europa – mostovi“

Nova serija prigodnih poštanskih maraka „Europa – mostovi“

Kameni most na Dobri i Most dr. Franje Tuđmana motivi su serije prigodnih poštanskih maraka „Europa“

Zagreb, 27. travnja 2018. – Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 2. svibnja nove prigodne poštanske marke iz serije „Europa“ na ovogodišnju zadanu temu mostova. Na markama nominalne vrijednosti 3,10 kuna prikazan je kameni most u Novigradu na Dobri i Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku. Autor izdanja je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba, a marke su oblikovane prema fotografijama Marija Romulića i Dražena Stojčića. Poštanske marke tiskane su u višebojnom ofsetnom tisku i u nakladi od 300 000 primjeraka po motivu. Izdane su svaka u svom arku od 12 maraka, a Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). Sve poštanske marke mogu se kupiti i u internetskoj trgovini Hrvatske pošte, www.epostshop.hr. Žig prvog dana bit će u uporabi 2. i 3. svibnja u Poštanskom uredu 10101 Zagreb, Jurišićeva 13.
 

Kameni most (Novigrad na Dobri)

Među mostovima na rijeci Dobri posebno se ističe most kod Novigrada na Dobri koji je u cijelosti sagrađen od klesanoga kamena. Most se nalazi u pitomoj dolini rijeke nedaleko od dvorca sagrađenog na uzvisini početkom 16. stoljeća kojem su vlasnici bili Frankopani, Zrinski i Patačići. Prema nekim zapisima o naplati mostarine prije je na istoj lokaciji bio drveni most.
Most je dug 114,5 m, širok 5,8 m i premošćuje rijeku s 10 polukružnih svodova raspona 4,9 m. Stupovi su masivni, skladno oblikovani i s izraženim istakama. Ograde su kamene, široke po 0,5 m i visoke od 0,6 do 0,75 m.
Most je vrijedan spomenik mostogradnje, u relativno je dobro očuvanom stanju s obzirom na to da je star više od 250 godina te je zaštićen kulturni spomenik.
Do mosta na Dobri može se doći izlaskom s Autoceste br. 1 Zagreb – Rijeka na čvorištu Novigrad i potom lokalnom cestom prema Novigradu na Dobri.
 
 
 
Most dr. Franje Tuđmana (Dubrovnik)
Sjeverozapadno od Dubrovnika prostire se 6 km dugački zaljev Rijeka dubrovačka u koji na njegovu početnom dijelu utječe rječica Ombla, prema nekim izvorima najkraća na svijetu – duga svega 30-ak metara od izvora do ušća. Zaljev je na svojem krajnjem dijelu – spoju s morem – premošten velebnim mostom nazvanim imenom prvoga hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana. Gradnjom mosta skraćen je put prema Dubrovniku od strane Splita za više od 10 km. Most se nalazi na Državnoj cesti br. 8, a svojim oblikovnim i konstrukcijskim rješenjem – jedan pilon i na njega zavješen gredni rasponski sklop – prvi je i jedinstven takav objekt podignut u Hrvatskoj. Prostorno i vremenski most je moderan kontrapunkt tvrđavama, zidinama i mostovima starog Dubrovnika.
 
Širina mosta varira od 12,2 do 16,04 m zbog proširenja na prilazima i zbog smještaja sidrenja zatega. Ukupna duljina mosta između krajnjih točaka upornjaka je 518,23 m. Slobodna visina ispod konstrukcije mosta je 50,3 m. Temeljenje pilona izvedeno je na dvije armiranobetonske ploče tlocrta 15,5x15,5 m i debljine 6 m povezane gredom presjeka 4x3 m. Zapadni stup temeljen je na armiranobetonskoj ploči tlocrta 22,6x13,6 m i debljine 4 m izvedene na 40 armiranobetonskih bušenih pilota. Uzimajući u obzir visoku seizmičku zonu, most je projektiran na seizmičko ubrzanje od 0,38 g. Most su zajednički sagradili Walter Bau AG i Konstruktor-Split uz trošak od otprilike 31,5 mil. eura, a pušten je u promet 22. svibnja 2002. godine.