Novi Opći uvjeti za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga

Novi Opći uvjeti za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga

Koje su obveze korisnika?

 
Novi Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge stupaju na snagu 29. siječnja 2020. Hrvatska pošta, kao davatelj univerzalne usluge u Hrvatskoj, redovito unaprjeđuje Opće uvjete kako bi unaprijedila kvalitetu poštanskih usluga, poduprla razvoj e-trgovine te povećala zadovoljstvo svih korisnika poštanskih usluga.
 
Pošiljke se dostavljaju, odnosno uručuju, na jedan od tri propisana načina:
  • uručenjem pošiljke primatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi na adresi primatelja,
  • ubacivanjem u kućni kovčežić ili
  • uručenjem pošiljke primatelju u poštanskom uredu.
 
Kako bi dostava pošiljaka mogla biti obavljena uredno i u propisanim rokovima, važno je da i korisnici ispune određene preduvjete. Kao prvo, ispravno napisane adrese na pošiljkama ubrzat će proces razrade i sortiranja, ali i usmjeravanja pošiljke. Kašnjenje zbog nepotpune ili netočne adrese primatelja, sukladno Zakonu o poštanskim uslugama, ne ubraja se u rok uručenja.
 
Isto tako ispravnim postavljanje kućnih kovčežića osigurava se kvalitetna, brza i pravilna dostava svih vrsta pošiljaka sukladno propisanim rokovima. Poštari koji dulje vrijeme obavljaju dostavu na istom području već su upoznali korisnike i moći će obaviti svoj posao čak i kad adrese nisu ispravne ili su kovčežići postavljeni nepravilno. Međutim, zbog netočnih adresa i/ili neoznačenih kuća i poštanskih kovčežića, poštarima na zamjeni (zbog korištenja godišnjeg odmora ili bolovanja) dostava je znatno otežana i u pojedinim slučajevima praktički potpuno onemogućena.
 
Što korisnici mogu napraviti?
 
Korisnici mogu osigurati urednu dostavu pošiljaka pravilnim postavljanjem kućnog kovčežića na ulazu u kuću (odnosno na ulazu u dvorište) ili na pogodnom mjestu u zgradi (ne više od prvog kata) te jasnim i vidljivim isticanje prezimena kako na kućnom kovčežići, tako i na zvonu. Važno je da na kovčežiću i zvonu budu istaknuta prezimena svih primatelja pošiljki (što znači da su i podstanari dužni istaknuti svoje prezime).
 
Savjetujemo da prilikom nabave novih kućnih kovčežića, odaberete onaj model koji omogućuje ubacivanje pošiljaka većih dimenzija kako bi što veći broj običnih pošiljka mogao biti uručen ubacivanjem u kovčežić. Naime, poštar će vam u kovčežiću ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke, za sve obične pošiljke koje zbog svojih dimenzija ili oblika nije moguće ubaciti u kućni ili skupni kovčežić. Prilagođeni kovčežić, sa većim otvorom, omogućit će vam primanje običnih pošiljaka većih dimenzija na vlastitoj adresi.
 
Također, obavijestite sve pošiljatelje od kojih trajno ili periodično primaju pošiljke (npr. banke, javna i komunalna poduzeća, telekomunikacijska poduzeća i sl.) o svakoj promjeni adrese i redovito ažurirajte vaše podatke.
 
Točnim i pravilno naznačenim adresama na pošiljkama, koje odgovaraju stvarnom stanju na terenu, kao i pravilnim postavljanjem kovčežića, znatno se smanjuje broj mogućih reklamacija te osigurava kvalitetna, brza i pravilna dostava svih vrsta pošiljaka sukladno propisanim rokovima.