Novo u poštanskim uredima

Odsada i pravne osobe mogu ugovoriti u poštanskim uredima police Croatia Dopunskog zdravstvenog osiguranja i Dopunsko Pošta+ osiguranje.
 
Briga o zdravlju nikada nije bila važnija, a da je tomu tako, svaki dan nas iznova podsjećaju mjere s kojima već više mjeseci živimo „novu stvarnost“. Zato je sada i pravi trenutak da se kao tvrtka pobrinete za dodatno zdravstveno osiguranje svojih radnika, što možete riješiti u bilo kojem poštanskom uredu. Ako ste pravna osoba koja zapošljava do 20 radnika i želite za njih ugovoriti police dopunskog zdravstvenog osiguranja, navratite u najbliži poštanski ured u kojem možete ugovoriti police Croatia osiguranja – Dopunsko zdravstveno osiguranje i Dopunsko Pošta+. Za izradu police osiguranja trebate imati sljedeće podatke: naziv pravne osobe, ime, prezime, telefonski broj i službenu e-adresu kontakt-osobe za prikupljanje dokumentacije, ime i prezime ovlaštene osobe koja je potpisnik police te OIB i adresu pravne osobe. Policu potpisuje osoba ovlaštena za potpis (vlasnik tvrtke ili opunomoćeni radnik). Za svakog osiguranika trebaju vam ovi podatci: ime i prezime, telefonski broj ili adresa e-pošte, OIB, adresa stanovanja, datum rođenja i MBO (jedinstveni matični broj osiguranika).
 
Pogodnosti za pravne osobe
Ugovaranjem polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pravne osobe ostvaruju sljedeće pogodnosti:
  • Izdatak za ugovaranje polica dopunskog zdravstvenog osiguranja / dodatnog zdravstvenog osiguranja do iznosa 2.500,00 kn uplaćene premije godišnje po radniku priznaje se u rashod.
  • Police se izrađuju za svakog radnika, tj. osiguranika zasebno, a uplata se može obaviti zbirno za sve ugovorene police.
  • Ako se za plaćanje ostalih obroka ugovori preporučena vrsta računa, za otplatne obroke dobivate zbirnu fakturu za sve police koje imaju zajedničku skadencu.