Obavijest za poslovne korisnike u slučaju zatvaranja njihovih poslovnih prostora

Obavijest za poslovne korisnike u slučaju zatvaranja njihovih poslovnih prostora

Korisnici koji s Hrvatskom poštom imaju sklopljen pisani ugovor obvezni su obavijestiti Hrvatsku poštu na e-adresu prodaja@posta.hr da su njihove poslovne prostorije zatvorene te dostaviti popunjeni zahtjev pošiljatelja/primatelja, koji možete preuzeti ovdje.

U zahtjevu će korisnik navesti želi li da se njegove pošiljke zadrže u poštanskom uredu, odnosno sortirnici do okončanja krizne situacije ili da mu se pošiljke nadošalju na drugu adresu koju odredi na području Republike Hrvatske. Kako je riječ o višoj sili, ne naplaćuje se naknada za postupanje po navedenom zahtjevu.

U slučaju da se poslovne prostorije zatvore, a ugovorni korisnik nije obavijestio Hrvatsku poštu i nije podnio zahtjev, poštanske pošiljke bit će vraćene pošiljatelju.

Ako se pojedini primatelj nalazi u izolaciji i ne može mu se uručiti pošiljka za koju se izdaje potvrda o primitku, ostavit će mu se obavijest o prispijeću pošiljke s naznakom gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donositelj obavijesti može podići pošiljku. Ako u roku od 5 radnih dana donositelj ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljatelju.