Objava rezultata natječaja za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2021. godinu

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA LIKOVNA/GRAFIČKA RJEŠENJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA
 
 
Natječaj za likovna/grafička rješenja prigodnih poštanskih maraka za 2021. godinu proveden je u razdoblju od 16. ožujka do 30. lipnja 2020. godine.
 
Sukladno pravilima Natječaja, za likovna/grafička rješenja poštanskih maraka odabrani su sljedeći autori:
 
1) MOSTOVI I VIJADUKTIMario Petrak (pod šifrom: Gropius)
2) 150. OBLJ. ZAGREBAČKE FILHARMONIJEAlenka Lalić (pod šifrom: SK9857)
3) DJEČJI SVIJETKatarina Lončar (pod šifrom: SWRNRD)
4) USKRS Alenka Lalić (pod šifrom: SK9857)
5) HRVATSKA FAUNANataša Odak (pod šifrom: EROM1)
6) ZNAMENITI HRVATISabina Rešić (pod šifrom: Marka)
7) EUROPA Nataša Odak (pod šifrom: MASU3)
8) DVORCI HRVATSKE Dean Roksandić (pod šifrom: 41000)
9) HRVATSKA MARIJANSKA SVETIŠTA Dean Roksandić (pod šifrom: BUM.TRAS)
10) HRVATSKI TURIZAM Dean Roksandić (pod šifrom: BUM.TRAS)
11) HRVATSKA NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA – ni jedno pristiglo rješenje nije prihvaćeno   
12) PUMedAlenka Lalić (pod šifrom: SK9857)
13) 100. OBLJ. HRV. SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH Alenka Lalić (pod šifrom: SK9857)
14) BOŽIĆAriana Noršić (pod šifrom: NUOME).
 
HP-Hrvatska pošta d.d. zahvaljuje svim sudionicima i poziva sve zainteresirane da se jave na novi natječaj u idućoj godini.