Oblici izdanja poštanskih maraka

Oblici izdanja poštanskih maraka

Poštanske marke Republike Hrvatske tiskaju se i izdaju u više različitih formata i oblika. 

Više

To ovisi o dizajnerskom rješenju, ali i o vrsti izdanja, primjerice, određenoj seriji poštanskih maraka.

Tako razlikujemo arke i arčiće poštanskih maraka. Arčić je izdanje koje ima do ukupno 10 maraka, dok je arak izdanje s više od 10 poštanskih maraka. Osim araka i arčića, razlikujemo blokove te zajedničke arčiće i karnete poštanskih maraka.
 
Pojedine prigodne poštanske marke Hrvatska pošta izdaje i u tzv. hrvatskom arku. Prepoznat u cijelom svijetu, taj se arak sastoji od 30 polja s 25 maraka i 5 privjesaka.
Redovite poštanske marke Hrvatska pošta izdaje u arcima od 50 maraka.
Prigodne poštanske marke izdaju se u arčićima koji sadrže do 10 maraka i u arcima koji sadrže od 10 do 20 maraka.
 

KARNET

Karnet je arak ili arčić maraka uvezan u tvrde korice.
Izvorna namjena karneta bila je da se poštanske marke lakše nose u džepu a da se pritom ne oštete. 
Danas je karnet zanimljivo i vizualno privlačno izdanje omiljeno među turistima.
 

ZAJEDNIČKI ARČIĆ

Hrvatska pošta je za pojedina izdanja poštanskih maraka osmislila tzv. zajednički arčić. To je prigodni arčić koji se sastoji od više različitih maraka iz jednog izdanja.
Takvo izdanje poštanskih maraka najčešće objedinjuje od jednog do više privjesaka. Njima se dodatno vizualno obrađuje i objašnjava tema izdanja poštanske marke.
 

BLOK

Poštanske marke katkad se izdaju u bloku. Blok je izdanje koje sadrži jednu ili više poštanskih maraka iste tematike perforirane unutar četverokutnog polja. Pritom motiv marke prelazi „granice“ same marke te se nastavlja na površini bloka. Tako čini određenu temu vizualno atraktivnijom i zanimljivijom.