Održana 4. sjednica Nadzornog odbora

Dana 20. prosinca 2021. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je prihvaćen Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje od 2022. - 2024. godine i konsolidirani Srednjoročni plan poslovanja za razdoblje od 2022. - 2024. godine. Usvojen je Plan rada Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2022. godinu te je dana suglasnost na Godišnji plan rada Ureda za internu reviziju za 2022. godinu, kao i na Odluke Uprave Društva kojima se pokreće postupak nabave za predmete Održavanje strojeva za automatsko sortiranje pošiljaka SASP sa pripadajućim podsustavima i konstrukcijskim elementima, Održavanje ugrađenog softvera i softvera trećih osoba sustava za automatsko sortiranje pošiljaka (SASP), Nabava vozila putem operativnog leasinga te Nabava električnih vozila putem financijskog leasinga.