Omogućen prijam međunarodnih pošiljaka putem web aplikacije

Omogućen prijam međunarodnih pošiljaka putem web aplikacije

Sami ispišite adresnicu i carinsku deklaraciju CN23 i ubrzajte proces slanja međunarodne pošiljke
 
Korisnicima usluga omogućili smo prijam međunarodnih pošiljaka za fizičke osobe putem Paket24 web aplikacijePutem aplikacije moguć je prijam međunarodnih paketa, praćenih pošiljaka, pošiljaka ubrzane pošte (EMS), prioritetnih preporučenih pošiljaka i prioritetnih vrijednosnih pošiljaka.

Omogućeno je i ispisivanje adresnica i carinskih deklaracija CN23 za međunarodni paket, praćenu pošiljku i pošiljku ubrzane pošte (EMS). Ispisana adresnica i carinska deklaracija CN23 prilažu se uz pošiljku prilikom predaje za slanje u poštanskom uredu.

Za sve koji ne žele sami ispisivati adresnice i carinske deklaracije CN23 omogućeno je primanje broja pošiljke na odabranu e-mail adresu. Primljeni broj pošiljke potrebno je pokazati operateru na šalteru prilikom predaje na slanje pošiljke u poštanskom uredu.