Organizacijska struktura

Radi učinkovitijeg poslovanja i daljnjeg razvitka, Hrvatska pošta uvela je organizacijsku podjelu na divizije i regije.

Hrvatska pošta jedina je državna tvrtka koja svojim organizacijskim ustrojstvom ne prati županijski administrativni ustroj.

Hrvatska pošta svoju je unutrašnju organizaciju segmentirala tako da se usredotoči na pojedinačne proizvode i usluge te da istodobno integrira poslovne segmente tvrtke u cjelovitu korporaciju. Odnedavno je Hrvatska pošta uvela novu unutrašnju organizaciju u kojoj je svoje glavne poslovne segmente podijelila na Divizije i Regije kako bi se temeljno poslovanje moglo obavljati još funkcionalnije i racionalnije prateći pritom stalno mijenjajuće potrebe današnjih korisnika radi ispunjavanja naše misije - biti građanima na usluzi. 

Tvrtka je podijeljena u četiri divizije: Pošta, Ekspres, Mreža i Podrška. Divizije Pošta, Mreža i Ekspres su teritorijalno organizirane, dok je Divizija podrška centralizirana zbog troškovne učinkovitosti. 

Regije se sastoje od služba dostave, službi upravljanja mrežom poštanskih ureda, odjela prijevoza i poslova sortiranja po područjima te područjima održavanja i čišćenja. 

Osim divizija, Hrvatska pošta ima i trinaest ureda podrške upravi. Ovim ustrojem poboljšana je poslovna komunikacija te se organizacijska struktura danas temelji na usmjerenosti prema korisniku, kao i jasnim ovlastima i odgovornostima.
 

Velike brojke neraskidivo su povezane s Hrvatskom poštom o čemu rječito govore pokazatelji u tablici.

 

Hrvatska pošta u brojkama - kolovoz 2023.
 
 • 8972 radnika
 • 3169 šalterskih radnika
 • 3186 poštara
 • 1016 poštanskih ureda
 • 2125 šaltera
 • 300 paketomata
 • 1367 vozila
 • 1391 motocikl i 106 bicikala
 • 423 električna vozila - bicikli, četverocikli, mopedi, osobna vozila, lakodostavna vozila i kombiji
 • 56 mil. prijeđenih km godišnje
 • 235 mil. poštanskih usluga godišnje

 • Uprava
 • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
 • Nadzorni odbor
 • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
 • Revizijski odbor
 • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
 • Statut
 • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.