Organizacijska struktura

Radi učinkovitijeg poslovanja i daljnjeg razvitka, Hrvatska pošta uvela je prije više godina organizacijsku podjelu na divizije.

Hrvatska pošta jedina je državna tvrtka koja svojim organizacijskim ustrojstvom ne prati županijski administrativni ustroj.

Hrvatska pošta svoju je unutrašnju organizaciju segmentirala tako da se usredotoči na pojedinačne proizvode i usluge te da istodobno integrira poslovne segmente tvrtke u cjelovitu korporaciju. Kako bi se to postiglo, uveden je vrlo efikasan divizijski ustroj u skladu s najsuvremenijim svjetskim standardima kakav imaju i neke druge pošte u svijetu. Divizijski ustroj Hrvatske pošte bio jedan od najvećih preustroja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj.

Tvrtka je podijeljena u četiri divizije:

 • Divizija pošta
 • Divizija mreža
 • Divizija ekspres
 • Divizija podrška.
   

Divizije Pošta, Mreža i Ekspres su teritorijalno organizirane, dok je Divizija podrška centralizirana zbog troškovne učinkovitosti. Osim divizija, Hrvatska pošta ima i dvanaest ureda podrške upravi. Ovim ustrojem poboljšana je poslovna komunikacija te se organizacijska struktura danas temelji na usmjerenosti prema korisniku, kao i jasnim ovlastima i odgovornostima.
 

Velike brojke neraskidivo su povezane s Hrvatskom poštom o čemu rječito govore pokazatelji u tablici.

 

Hrvatska pošta u brojkama - travanj 2023.
 
 • 9153 radnika
 • 3179 šalterskih radnika
 • 3274 poštara
 • 1016 poštanskih ureda
 • 2125 šaltera
 • 300 paketomata
 • 1367 vozila
 • 1391 motocikl i 106 bicikala
 • 423 električna vozila - bicikli, četverocikli, mopedi, osobna vozila, lakodostavna vozila i kombiji
 • 56 mil. prijeđenih km godišnje
 • 235 mil. poštanskih usluga godišnje

 • Uprava
 • Uprava Društva je uz Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu jedno od triju tijela HP-Hrvatske pošte d.d. utvrđenih Statutom.
 • Nadzorni odbor
 • Prema Statutu, drugo tijelo HP-Hrvatske pošte d.d. je Nadzorni odbor.
 • Revizijski odbor
 • Revizorski odbor odgovoran je za nadziranje izvještavanja vanjskih korisnika, posebice za godišnja financijska izvješća.
 • Divizijski ustroj
 • Divizijski ustroj ukratko znači usmjerenost na korisnika, kvalitetu i izvrsnost uz jasne ovlasti i odgovornosti.
 • Statut
 • Statut je temeljni dokument Hrvatske pošte kojim su uređena pitanja koja se tiču ustroja tvrtke i odnosa u njoj.