Osiguranja

Osiguranja

Vaša sigurnost i sigurnost drugih trebale bi biti na prvom mjestu. A za sklapanje osiguranja prvo je mjesto Hrvatska pošta. 

Više

O sigurnosti se često ne vodi računa sve dok nije prekasno. Zato u poštanskim uredima ugovorite police osiguranja.

Hrvatska pošta i Croatia osiguranje nude vam u poštanskim uredima mogućnost sklapanja polica osiguranja. Dođite u poštanski ured i sklopite policu osiguranja kako bi vaš život bio bezbrižniji. U poštanskim uredima možete osigurati svoju nekretninu, vozilo, zdravlje, život ili sklopiti policu osiguranja Krug života.
 

Osigurajte svoju nekretninu

Osigurajte obiteljski dom i vaše druge vrijedne nekretnine. U ponudi Hrvatske pošte su sljedeće vrste polica:
 

 • Osiguranje kućanstva i dodatna osiguranja kućanstva

Polica osiguranja kućanstva obuhvaća svu imovinu u kući ili stanu koja služi za uređenje stana te za osobnu uporabu i potrošnju. Uz osnovno osiguranje, npr. požar i udar groma, eksplozija, oluja, tuča, poplave, odron zemljišta, provalne krađe i dr. možete ugovoriti i dodatna osiguranja prema svojim zahtjevima.
 

 • Osiguranje od požara

Osiguranjem od požara možete osigurati kuću, stan ili poslovni prostor, sve građevinske objekte i drugu nepokretnu imovinu. Osiguranjem su obuhvaćeni i rizici od udara groma, eksplozije, oluje, tuče itd.

 

 • Osiguranje turističkih apartmana

Policom osiguranja turističkih apartmana možete osigurati apartmane i goste apartmana. Prema potrebi možete ugovoriti dodatna osiguranja.
 

Osigurajte svoje vozilo

Vozači, sklopite u poštanskim uredima sljedeće vrste polica za svoje limene ljubimce:

 • Osiguranje od automobilske odgovornosti

Policom osiguranja od automobilske odgovornosti štitite se od financijske odgovornosti za imovinske i neimovinske štete trećim osobama prouzročene svojim motornim vozilom. Premiju osiguranja možete platiti u ratama.
 

 • Kasko-osiguranje

Policom kasko-osiguranja pokrivate naknadu imovinske štete na svojem vozilu i u slučaju kada ste krivac za neželjeni događaj. Možete ugovoriti puni kasko (pokriva sve rizike), minikasko (pokriva rizike na koje se ne može utjecati, npr. krađa, tuča, oluja, požar…), fleksi kasko (mogućnost odabira jednog rizika ili više grupa rizika) te djelomični kasko (pokriveni su samo određeni rizici). Premiju osiguranja možete platiti u ratama.
 

Osigurajte svoje zdravlje

Zdravlje bi nam svima trebalo biti na prvom mjestu. Zato u poštanskim uredima sklopite sljedeće vrste polica zdravstvenog i životnog osiguranja:

 • Osiguranje od nezgode

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja obuhvaća rizike smrti zbog nezgode, trajne invalidnosti, smrti zbog prometne nezgode i iznenadne smrti zbog bolesti. Policom se mogu osigurati osobe od 18. do 75. godine života. Policu ugovarate na rok od jedne godine s mogućnošću produženja svake godine.
 

 • Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje je polica koju ugovarate za putovanje u inozemstvo. Sklopljenom policom pokrivate troškove nužnog liječničkog tretmana, uključujući i kućni posjet te troškove propisanih lijekova, različite troškove spašavanja, prijevoz unesrećenog helikopterom te prijevoz bolesnika do bolnice ili iz bolnice u Hrvatsku.
 

 • Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem dobivate neograničenu svotu pokrića troškova svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za specijalističke preglede, dijagnostiku, fizikalnu terapiju, stomatološke usluge, troškove bolničkog liječenja, troškove izdavanja lijeka u ljekarnama, sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kod odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Polica pokriva i doplatu za lijekove s dopunske B-liste lijekova ako je ugovorena.

 

Osigurajte svoj život

Ugovorite police životnog osiguranja u poštanskim uredima i omogućite si bezbrižnu i sigurniju treću životnu dob. Birajte između polica Basic, Premium, Exclusive i štednog osiguranja djece.
 

 • Polica Basic osigurava vas za slučaj smrti i doživljenja,
 • polica Exclusive osigurava vas za slučaj smrti i doživljenja uz jednokratnu uplatu premije,
 • polica Premium obuhvaća i dodatno osiguranje u slučaju smrti zbog kakve nesreće.

Nakon isteka police možete raspolagati osiguranom svotom za doživljenje s kojom možete ugovoriti novo osiguranje života, doživotnu rentu, stipendijsku rentu ili štedno osiguranje djece.
Za sigurniju budućnost svog djeteta ugovorite štedno osiguranje za djecu u dobi od 30 dana do 13. godine života. Polica se ugovora na rok od 10 do 20 godina. Uz štedno osiguranje djece može se ugovoriti i dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja.

Ugovorite policu Krug života

Ova polica pruža vam osiguranje i isplatu osigurane svote za slučaj vaše smrti, a mjesečna premija iznosi već od 8 eura. Policom je obuhvaćen pružanje usluge pokopa po povoljnijim uvjetima od tržišnih, nema ocjene rizika prihvata u osiguranje, a imate i mogućnost sudjelovanja u raspodjeli ostvarenog dobitka Croatia osiguranja.