Osiguranja

Osiguranja

Vaša sigurnost i sigurnost drugih trebale bi biti na prvom mjestu. A za sklapanje osiguranja prvo je mjesto Hrvatska pošta. 

Više

O sigurnosti se često ne vodi računa sve dok nije prekasno. Zato u poštanskim uredima ugovorite police osiguranja.

Hrvatska pošta i Croatia osiguranje nude vam u poštanskim uredima mogućnost sklapanja polica osiguranja. Dođite u poštanski ured i sklopite policu osiguranja kako bi vaš život bio bezbrižniji. U poštanskim uredima možete osigurati svoje zdravlje, život ili sklopiti policu osiguranja Krug života.

Osigurajte svoje zdravlje

Zdravlje bi nam svima trebalo biti na prvom mjestu – zato u poštanskim uredima ugovorite policu zdravstvenog osiguranja.
  • Dopunsko zdravstveno osiguranje
Dopunskim zdravstvenim osiguranjem dobivate neograničenu svotu pokrića troškova svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za specijalističke preglede, dijagnostiku, fizikalnu terapiju, stomatološke usluge, troškove bolničkog liječenja, troškove izdavanja lijeka u ljekarnama te za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite kod odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Polica pokriva i doplatu za lijekove s dopunske B-liste lijekova ako je ugovorena.
 

Osigurajte svoj život

Ugovorite policu životnog osiguranja u poštanskim uredima i omogućite si bezbrižnu i sigurniju treću životnu dob. Birajte između polica Basic i Premium:

  • Polica Basic osigurava vas za slučaj smrti i doživljenja
  • Polica Premium obuhvaća i dodatno osiguranje u slučaju smrti od posljedica nesretnog slučaja.
Nakon isteka police možete raspolagati osiguranom svotom za doživljenje s kojom možete ugovoriti novo osiguranje života, doživotnu rentu, stipendijsku rentu ili štedno osiguranje djece.
Za sigurniju budućnost djeteta ugovorite štedno osiguranje za djecu u dobi od 30 dana do 13. godine života. Polica se ugovora na rok od 10 do 20 godina. Uz štedno osiguranje djece može se ugovoriti i dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja.
 

Ugovorite policu Krug života

Ova polica pruža osiguranje i isplatu osigurane svote za slučaj smrti, a mjesečna premija iznosi najmanje pet eura. Osiguranim iznosom korisnik osiguranja raspolaže prema vlastitoj potrebi ili je policom obuhvaćeno pružanje usluge pokopa po povoljnijim uvjetima od tržišnih. Nema ocjene rizika prihvata u osiguranje.