Osiguranja

Osiguranja

Vaša sigurnost i sigurnost drugih trebale bi biti na prvom mjestu. A za sklapanje osiguranja prvo je mjesto Hrvatska pošta. 

Više

O sigurnosti se često ne vodi računa sve dok nije prekasno. Zato u poštanskim uredima ugovorite police osiguranja.

Hrvatska pošta i Croatia osiguranje nude vam u poštanskim uredima mogućnost sklapanja polica osiguranja. Dođite u poštanski ured i sklopite policu osiguranja kako bi vaš život bio bezbrižniji. U poštanskim uredima možete osigurati svoje zdravlje, život ili sklopiti policu osiguranja Krug života.

Osigurajte svoje zdravlje

Zdravlje bi nam svima trebalo biti na prvom mjestu – zato u poštanskim uredima ugovorite policu zdravstvenog osiguranja.

 • Dopunsko zdravstveno osiguranje
Dopunskim zdravstvenim osiguranjem dobivate neograničenu svotu pokrića troškova svih vrsta doplata u obveznom zdravstvenom osiguranju: u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za specijalističke preglede, dijagnostiku, fizikalnu terapiju, stomatološke usluge, troškove bolničkog liječenja, troškove izdavanja lijeka u ljekarnama te za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite kod odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Polica pokriva i doplatu za lijekove s dopunske B-liste lijekova ako je ugovorena.

 •  Dopunsko Pošta+
Dopunsko Pošta+ je minipaket dodatnog zdravstvenog osiguranja.
Proizvod se može ugovoriti samo u Hrvatskoj pošti:
 1. kao dodatno osiguranje uz novu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovorenu preko Hrvatske pošte
 2. kao dodatno osiguranje uz već prije sklopljenu i aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovorenu preko Hrvatske pošte.
Što pokriva osiguranje Dopunsko Pošta+?
Dopunsko Pošta+ pruža pokrića za specijalističke preglede i dijagnostiku (na inicijativu liječnika, ali i na vlastitu inicijativu što čini razliku u odnosu na postojeću ponudu na tržištu).
Osim navedene komponente, proizvod prati usluga Zadržavanje pošiljaka koja je kao dio paketa besplatna za klijente koji ugovore Dopunsko Pošta+, a može se koristiti jednom u jednoj osigurateljnoj godini.
Proizvodom se osigurava pokriće višeg standarda zdravstvene zaštite u odnosu na standard zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Dopunsko Pošta+ ima dva programa koji se razlikuju cjenovno i po pokriću osigurateljnih usluga:

 1. Program HP1, uz mjesečnu premiju od 19,90 kn/2.64 eura (238,80 kn/31.69 eura godišnje), uključuje:
 • jedan specijalistički pregled na vlastitu indikaciju
 • jedan kontrolni specijalistički pregled nakon obavljenog specijalističkog pregleda
 • EKG.

 1. Program HP2, uz mjesečnu premiju od 29,90 kn/3.97 eura (358,80 kn/47.62 eura  godišnje), uključuje:
 • jedan specijalistički pregled na vlastitu indikaciju
 • jedan kontrolni specijalistički pregled nakon obavljenog specijalističkog pregleda
 • EKG
 • UZV.

Premija dodatnog paketa ista je za sve dobne skupine, od 18 do 70 godina.

Što nije pokriveno osiguranjem?
 • specijalistički pregledi kod ginekologa, psihologa i okulista

 

Osigurajte svoj život

Ugovorite policu životnog osiguranja u poštanskim uredima i omogućite si bezbrižnu i sigurniju treću životnu dob. Birajte između polica Basic i Premium:

 • Polica Basic osigurava vas za slučaj smrti i doživljenja
 • Polica Premium obuhvaća i dodatno osiguranje u slučaju smrti od posljedica nesretnog slučaja.
Nakon isteka police možete raspolagati osiguranom svotom za doživljenje s kojom možete ugovoriti novo osiguranje života, doživotnu rentu, stipendijsku rentu ili štedno osiguranje djece.
Za sigurniju budućnost djeteta ugovorite štedno osiguranje za djecu u dobi od 30 dana do 13. godine života. Polica se ugovora na rok od 10 do 20 godina. Uz štedno osiguranje djece može se ugovoriti i dopunsko osiguranje djece od posljedica nesretnog slučaja.
 

Ugovorite policu Krug života

Ova polica pruža osiguranje i isplatu osigurane svote za slučaj smrti, a mjesečna premija iznosi najmanje pet eura. Osiguranim iznosom korisnik osiguranja raspolaže prema vlastitoj potrebi ili je policom obuhvaćeno pružanje usluge pokopa po povoljnijim uvjetima od tržišnih. Nema ocjene rizika prihvata u osiguranje.