Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.

Hrvatska pošta trenutačno ima 127 ugovornih partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 80 kuna.

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 14 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 14 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Evotv
 • Grad Novalja
 • Grad Osijek
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • HPB - Stambena štedionica
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Monte Giro d.o.o
 • Općina Matulji
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Porat Povljana d.o.o
 • Posmrtna pripomoć
 • Udruga Crveni nosovi
 • Ukop d.o.o.
 • Unicef
 • Unikom d.o.o.
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 • Zaklada Vaša pošta

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
Komunalije d.o.o. Čazma
Općina Đulovac - Poštanski ured 43532 Đulovac
Općina Končanica - Poštanski ured 43505 Končanica
Općina Nova Rača - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Šandrovac - Poštanski ured 43227 Šandrovac
Općina Veliko Trojstvo - Poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
Općina Dežanovac - Poštanski ured 43506 Dežanovac
Općina Berek-Poštanski ured 43232 Berek
Općina Zrinski Topolovac - Poštanski ured 43202 Zrinski Topolovac
Grad Čazma – PU 43240 Čazma
Općina Velika Trnovitica – PU 43285 Velika Trnovitica

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina Župa dubrovačka - Poštanski ured 20207 Mlini
Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norisnka i 20278 Nova Sela

Istarska županija

Općina Lupoglav

Karlovačka županija

Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić

Koprivničko - križevačka županija

Općina Legrad - Poštanski ured 48317 Legrad
Općina Kloštar Podravski – PU 48362 Kloštar Podravski

Krapinsko - zagorska županija

Općina Krapinske Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Općina Zagorska Sela
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan
Grad Klanjec - Poštanski uredi: 49215 Tuhelj, 49216 Desinić, 49290 Klanjec, 49294 Kraljevec na Sutli, 49295 Kumrovec i 49296 Zagorska Sela.

Međimurska županija

Općina Orehovica -  Poštanski ured 40314 Selnica - grobna i komunalna naknada
Općina Selnica - Poštanski ured 40314 Selnica
Općina Štrigova - Poštanski ured 40312 Štrigova
Općina Kotoriba - 40329 Kotoriba.
 

Požeško-slavonska županija 

Općina Brestovac - Poštanski ured 34322 Brestovac
Grad Lipik
Grad Kutjevo - Poštanski uredi: 34340 Kutjevo, 34343 Bektež, 34312 Sesvete (kod Požege) i 34335 Vetovo

Primorsko-goranska županija 

Grad Kastav 
Grad Rab 
Grad Bakar
Ponikve voda d.o.o.
Općina Kostrena
Ponikve usluge d.o.o.
Općina Čavle
Općina Jelenje
Općina Lokve - Poštanski ured 51316 Lokve
Grad Vrbovsko 
Općina Dobrinj
Općina Ravna Gora
Općina Vrbnik - Poštanski ured 51516 Vrbnik

Sisačko-moslavačka županija 

Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
Grad Petrinja – komunalna naknada
Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik

Brodsko-posavska županija

Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. - Poštanski uredi 35425 Davor i 35424 Orubica
Općina Sikirevci - Poštanski ured 35224 Sikirevci

Splitsko-dalmatinska županija 

Čistoća d.o.o. 
Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
Grad Omiš - Poštanski uredi : 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
Komunalno Stari Grad d.o.o.-Poštanski uredi: 21460 Stari Grad i 21462 Vrbanj.
Michieli-Tomić d.o.o.
Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
Općina Lovreć-Poštanki ured 21257 Lovreć
Općina Podstrana - Poštanski ured  21312 Podstrana
Općina Seget - Poštanski ured 21218 Seget Donji
Općina Velika Ludina – PU 44316 Velika Ludina
Općina Nerežišća – PU 21423 Nerežišća
Vodovod Imotske krajine

Šibensko - kninska županija 

Grad Šibenik, Upravni odjel za financije
J.K.P. "Bucavac"
Općina Kistanje
Općina Primošten, Upravni odjel
Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
Rivina Jaruga d.o.o.
Škovacin d.o.o., Rogoznica

Osječko-baranjska županija

Grad Belišće - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Općina Drenje - Poštanski ured 31418 Drenje
Hidrobel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat, 31555 Marijanci
Kombel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Eko Stankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Stari Jankovci-Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Viškovci  - Poštanski ured 31401 Viškovci
Općina Gorjani - Poštanski ured 31422 Gorjani
Općina Marijanci - Poštanski ured 31555 Marijanci

Varaždinska županija

Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
Općina Sveti Đurđ - Poštasnki ured 42233 Svet Đurđ
Općina Visoko - Poštanski ured 42224 Visoko

Virovitičko - podravska županija

Općina Suhopolje- Poštanski uredi: 33410 Suhopolje, 33412 Cabuna i 33533 Pivnica Slavonska

Vukovarsko-srijemska županija

Općina Štitar- Poštanski ured 32274 Štitar
Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
Općina Tovarnik - Poštanski uredi: 32248 Ilača, 32249 Tovarnik
Općina Trpinja - Poštanski ured 32222 Bršadin, 32224 Trpinja i 32225 Bobota

Zadarska županija 

Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
Opčina Kolan -Poštanski ured: 23251 Kolan
Općina Novigrad - Poštanski uredi: 23312 Novigrad, 23226 Pridraga
Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Privlaka - Poštanski ured 23233 Privlaka
Općina Vrsi- Poštanski ured 23235 Vrsi

Zagrebačka županija i Grad Zagreb 

Grad Ivanić – Grad – Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak 
Komunalni centar Ivanić – Grad d.o.o. - Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 
10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak
Općina Bistra - Poštanski ured 10298 Donja Bistra
Općina Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina
Općina Marija Gorica
Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec
Vodovod Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.