Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.

Hrvatska pošta trenutačno ima 212 ugovorna partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 80 kuna.

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 14 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 14 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • HPB - Stambena štedionica
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Monte Giro d.o.o
 • Općina Lovinac -  komunalna naknada
 • Općina Matulji
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Općina Rovišće - grobna, komunalna naknada i doprinos
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Porat Povljana d.o.o
 • Posmrtna pripomoć
 • Udruga Crveni nosovi
 • Unicef
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Usluge Sibinj d.o.o. 
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 • Zaklada Vaša pošta

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Čazma – PU 43240 Čazma
Grad Garešnica - Poštanski uredi: 43280 Garešnica i 43283 Kaniška Iva
Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
Komunalije d.o.o. Čazma
Općina Berek-Poštanski ured 43232 Berek
Općina Dežanovac - Poštanski ured 43506 Dežanovac
Općina Đulovac - Poštanski ured 43532 Đulovac
Općina Kapela - poštanski ured: 43203 Kapela
Općina Končanica - Poštanski ured 43505 Končanica
Općina Nova Rača - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Šandrovac - Poštanski ured 43227 Šandrovac
Općina Velika Pisanica-43271 Velika Pisanica
Općina Velika Trnovitica – PU 43285 Velika Trnovitica
Općina Veliko Trojstvo - Poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
Općina Zrinski Topolovac - Poštanski ured 43202 Zrinski Topolovac

Brodsko-posavska županija

Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. - Poštanski uredi 35425 Davor i 35424 Orubica
Općina Sikirevci - Poštanski ured 35224 Sikirevci

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norisnka i 20278 Nova Sela

Istarska županija

Općina Cerovlje - Poštanski ured 52402 Cerovlje
Općina Lupoglav
Općina Marčana – PU 52206 Marčana i 52208 Krnica
Općina Motovun-Montona – 52424 Motovun-Montona
Mandalena d.o.o. - PU 52206 Marčana i 52208 Krnica

Karlovačka županija

Općina Generalski Stol - PU 47262 Generalski Stol.
Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić
Općina Plaški – Poštanski ured 47304 Plaški
Općina Tounj-Poštanski ured 47264 Tounj

Koprivničko - križevačka županija

Općina Ferdinandovac - Poštanski ured 48356 Ferdinandovac
Općina Legrad - Poštanski ured 48317 Legrad
Općina Kloštar Podravski – PU 48362 Kloštar Podravski
Općina Koprivnički Ivanec - PU 48314 Koprivnički Ivanec
Općina Novigrad Podravski – Poštanski ured 48325 Novigrad Podravski

Krapinsko - zagorska županija

Općina Budinščina - Poštanski ured 49284 Budinščina
Grad Donja Stubica - Poštanski ured 49240 Donja Stubica
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Grad Klanjec - Poštanski uredi: 49215 Tuhelj, 49216 Desinić, 49290 Klanjec, 49294 Kraljevec na Sutli, 49295 Kumrovec i 49296 Zagorska Sela.
Općina Krapinske - Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan
Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Grad Pregrada  - Poštanski uredi: 49218 Pregrada i 49219 Vinagora
Općina Budinščina – Poštanski ured 49284 Budinščina
Općina Radoboj - Poštanski ured 49232 Radoboj
Općina Stubičke Toplice – Poštanski ured 49244 Stubičke Toplice
Općina Krapinske Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Općina Veliko Trgovišće-Poštanski ured 49214 Veliko Trgovišće
Općina Zagorska Sela - Poštanski ured 49296 Zagorska Sela
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan

Ličko - senjska županija

Arburoža d.o.o. - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Komunalije d.o.o.-Novalja - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Grad Novalja - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Općina Brinje - poštanski uredi: 53260 Brinje, 53261 Križpolje i 53262 Jezerane

Međimurska županija

Općina Dekanovec - Poštanski ured 40318 Dekanovec
Općina Domašinec - Poštanski ured 40318 Dekanovec
Općina Donji Vidovec - Poštanski ured 40327 Donji Vidovec
Općina Donja Dubrava - Poštanski ured 40328 Donja Dubrava
Općina Gornji Mihaljevec - Poštanski ured 40306 Macinec
Općina Kotoriba - Poštanski ured 40329 Kotoriba.
Općina Mala Subotica - Poštanski ured: 40321 Mala Subotica grobna i komunalna naknada
Općina Orehovica - Poštanski ured 40322 Orehovica - grobna i komunalna naknada
Općina Selnica - Poštanski ured 40314 Selnica
Općina Sveti Juraj na Bregu - Poštanski ured 40311 Lopatinec
Općina Sveta Marija - Poštanski ured 40326 Sveta Marija
Općina Štrigova - Poštanski ured 40312 Štrigova

Osječko-baranjska županija

Grad Belišće - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Grad Valpovo - Poštanski uredi: 31550 Valpovo, 31227 Zelčin
Općina Drenje - Poštanski ured 31418 Drenje
Općina Koška - Poštanski uredi: 31224 Koška, 31225 Breznica Našička
Hidrobel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat, 31555 Marijanci
Kombel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Općina Viškovci  - Poštanski ured 31401 Viškovci
Općina Gorjani - Poštanski ured 31422 Gorjani
Općina Marijanci - Poštanski ured 31555 Marijanci

Požeško-slavonska županija 

Grad Lipik
Grad Kutjevo - Poštanski uredi: 34340 Kutjevo, 34343 Bektež, 34312 Sesvete (kod Požege) i 34335 Vetovo
Komunalac Čaglin d.o.o. - Poštanski ured 34350 Čaglin
Općina Brestovac - Poštanski ured 34322 Brestovac
Općina Čaglin d.o.o.  - Poštanski ured 34350 Čaglin

Primorsko-goranska županija 

Grad Crikvenica  - Poštanski uredi: 51260 Crikvenica, 51264 Jadranovo, 51265 Crikvenica i 51266 Selce
Grad Kastav 
Grad Kraljevica – PU 51262 Kraljevica, PU 51261 Bakarac, PU 51241 Križišće, PU 51263 Šmrika.
Grad Rab 
Grad Bakar
Ponikve voda d.o.o.
Općina Kostrena
Ponikve usluge d.o.o.
Općina Čavle
Općina Jelenje
Općina Lokve - Poštanski ured 51316 Lokve
Grad Vrbovsko 
Općina Dobrinj
Općina Ravna Gora
Općina Vrbnik - Poštanski ured 51516 Vrbnik
Općina Vinodol
Općina Viškovo - Poštanski ured 51216 Viškovo

Sisačko-moslavačka županija 


Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
Grad Petrinja – komunalna naknada
Grad Popovača - Poštanski uredi 44317 Popovača i 44318 Voloder
Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik
Općina Lipovljani - Poštanski ured 44322 Lipovljani
Općina Sunja – komunalna naknada – Poštanski ured: 44210 Sunja
Općina Velika Ludina – PU 44316 Velika Ludina

Splitsko-dalmatinska županija 

Čistoća d.o.o. 
Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
Grad Omiš - Poštanski uredi : 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
Jelkom d.o.o. - Poštanski ured 21465 Jelsa
Komunalno Stari Grad d.o.o.-Poštanski uredi: 21460 Stari Grad i 21462 Vrbanj.
Michieli-Tomić d.o.o.
Općina Bol - Poštanski ured 21420 Bol
Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
Općina Breznički Hum-poštanski ured 42225 Breznički Hum
Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
Općina Jelsa - Poštanski ured 21465 Jelsa
Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
Općina Lovreć - Poštanki ured 21257 Lovreć
Općina Lećevica - poštanski ured 21202 Lećevica
Općina Nerežišća - Poštanski ured 21423 Nerežišća
Općina Podstrana - Poštanski ured 21312 Podstrana
Općina Seget - Poštanski ured 21218 Seget Donji
Općina Zadvarje - Poštanski ured 21255 Zadvarje
Vodovod Imotske krajine
Zeleno i modro d.o.o.-poštanski uredi: 21212 Kaštel Sućurac, 21213 Kaštel Gomilica, 21214 Kaštel Kambelovac, 21215 Kaštel Lukšić, 21216 Kaštel Stari i 21217 Kaštel Štafilić

Šibensko - kninska županija 

Ježinac d.o.o.- Poštanski uredi: 22240 Tisno, 22242 Jezera i 22244 Betina
J.K.P. "Bucavac"
Općina Kistanje
Općina Primošten, Upravni odjel
Općina Pirovac– Poštanski ured 22213 Pirovac
Općina Tisno - Poštanski uredi: 22240 Tisno, 22242 Jezera i 22244 Betina
Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
Rivina Jaruga d.o.o.
Škovacin d.o.o., Rogoznica
Vrilo d.o.o. – Poštanski ured 22213 Pirovac

Varaždinska županija

Grad Lepoglava - Poštanski ured 42250 Lepoglava
Grad Varaždinske Toplice  -  Poštanski ured 42223 Varaždinske Toplice.
Općina Bednja – Poštanski ured 42253 Bednja
Općina Cestica – Poštanski ured 42208 Cestica
Općina Ljubešćica - PU 42222 Ljubešćica
Općina Klenovnik - PU 42244 Klenovnik
Općina Mali Bukovec-42231 Mali Bukovec
Općina Martinska Ves-poštanski ured 44201 Martinska Ves
Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
Općina Sveti Đurđ - Poštasnki ured 42233 Svet Đurđ
Općina Visoko - Poštanski ured 42224 Visoko
Općina Beretinec - Poštanski ured 42204 Turčin
Općina Vinica – Poštanski ured 42207 Vinica

Virovitičko - podravska županija

Općina Suhopolje - Poštanski uredi: 33410 Suhopolje, 33412 Cabuna i 33533 Pivnica Slavonska
Općina Sopje

Vukovarsko-srijemska županija

Eko Jankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Lovas - Poštanski ured 32237 Lovas
Općina Nijemci – Poštanski uredi: 32244 Đeletovci, 32245 Nijemci, 32246 Lipovac, 32247 Banovci
Općina Nuštar – Poštanski ured 32221 Nuštar
Grad Otok -  poštanski ured: 32253 Komletinci
Općina Privlaka - poštanski ured 32251 Privlaka
Općina Stari Jankovci - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Štitar - Poštanski ured 32274 Štitar
Općina Tovarnik - Poštanski uredi: 32248 Ilača, 32249 Tovarnik
Općina Trpinja - Poštanski ured 32222 Bršadin, 32224 Trpinja i 32225 Bobota
Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
 

Zadarska županija 

Grad Obrovac - Poštanski uredi: 23450 Obrovac i 23452 Karin
Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Kolan -Poštanski ured: 23251 Kolan
Općina Novigrad - Poštanski uredi: 23312 Novigrad, 23226 Pridraga
Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Privlaka - Poštanski ured 23233 Privlaka
Općina Vrsi- Poštanski ured 23235 Vrsi

Zagrebačka županija i Grad Zagreb 

Grad Dugo Selo  - Poštanski ured 10370 Dugo Selo
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. – Poštanski ured 10370 Dugo Selo
Grad Ivanić – Grad – Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak , Komunalni centar Ivanić – Grad d.o.o. - Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak
Općina Bedenica - Poštanski ured 10381 Bedenica
Općina Donja Pušća - Poštanski ured 10294 Donja Pušća
Općina Dubravica-10293 Dubravica
Općina Farkaševac – PU 10344 Farkaševac
Općina Jakovlje – PU 10297 Jakovlje
Općina Križ – PU 10314 Križ i 10315 Novoselec
Općina Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina
Općina Marija Gorica
Općina Luka - PU 10296 Luka
Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec
Poduzetnička zona Križ d.o.o. – PU 10314 Križ i 10315 Novoselec
Vodovod Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina
Grad Jastrebarsko - PU 10450 Jastrebarsko, PU 10453 Gorica Svetojanska.
Grad Sveta Nedelja - Poštanski ured 10431 Sveta Nedelja 

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.