Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.
 

Hrvatska pošta trenutačno ima 27 ugovornih partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 80 kuna.

 

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 15 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 15 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • HPB - Stambena štedionica
 • Hrvatska radiotelevizija
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Monte Giro d.o.o
 • Porat Povljana d.o.o
 • Udruga Crveni nosovi
 • Unicef
 • Zaklada Vaša pošta
 • Grad Osijek
 • Unikom d.o.o.
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Ukop d.o.o.

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Komunalije d.o.o. Čazma
 • Općina Veliko Trojstvo -poštasnki ured 43226 Veliko Trojstvo
 
Dubrovačko-neretvanska županija
 • Općina Kula Norinska - poštanski uredi 20341 Kula Norinska i 20278 Nova Sela
 
Istarska županija
 • Općina Lupoglav
 
Karlovačka županija
 • Općina Netretić- poštanski ured 47271 Netretić
 
Požeško-slavonska županija
 • Grad Lipik
 
Primorsko-goranska županija
 • Grad Kastav – komunalna naknada
 • Grad Rab – komunalna naknada
 • Grad Bakar
 • Ponikve voda d.o.o.
 • Općina Kostrena
 • Ponikve usluge d.o.o.
 • Općina Čavle
 • Općina Matulji – komunalna naknada
 • Općina Jelenje
 • Općina Viškovo – komunalna naknada
 • Grad Vrbovsko – komunalna naknada
 • Općina Dobrinj
 • Općina Ravna Gora
 
Sisačko-moslavačka županija
 • Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
 • Grad Petrinja – komunalna naknada
 • Općina Lekenik - poštanski ured  44272 Lekenik
 • Komunalno poduzeće lekenik d.o.o.-poštanski ured  44272 Lekenik
 
Brodsko-posavska županija
 • Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
 
Splitsko-dalmatinska županija
 • Čistoća d.o.o.
 • Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
 • Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
 • Michieli-Tomić d.o.o.
 • Vodovod Imotske krajine
 • Općina Lovreć - poštanski ured 21257 Lovreć
 
Šibensko - kninska županija
 • Grad Šibenik, Upravni odjel za financije
 • J.K.P. "Bucavac"
 • Općina Kistanje
 • Općina Primošten, Upravni odjel
 • Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
 • Rivina Jaruga d.o.o.
 • Škovacin d.o.o., Rogoznica
 
Vukovarsko-srijemska županija
 • Općina Stari Jankovci - poštanski uredi 32241 Stari Jankovci, 32242 Slakovci, 32243 Orolik
 • Eko Jankovci d.o.o. - poštanski uredi 32241 Stari Jankovci, 32242 Slakoci, 32243 Orolik
 • Općina Vođinci - poštasnki ured 32283 Vođinci
 
Zagrebačka županija i Grad Zagreb
 • Općina Bistra - poštanski ured 10298 Bistra
 • Općina Marija Gorica

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.