Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.

Hrvatska pošta trenutačno ima 316. ugovornog partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 2,86% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 100 kuna.

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 14 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 14 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Grad Petrinja - uplata donacija
 • Grad Otok - komunalna naknada
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • HPB - Stambena štedionica
 • Hrvatski Caritas
 • Hrvatski Crveni križ
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Monte Giro d.o.o
 • Općina Lovinac -  komunalna naknada
 • Općina Matulji
 • Općina Milna - komunalna naknada i naknada za pločicu kućnog broja
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Općina Rovišće - grobna, komunalna naknada i doprinos
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Porat Povljana d.o.o
 • Posmrtna pripomoć
 • Udruga Crveni nosovi
 • Unicef
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Usluge Sibinj d.o.o. 
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 •  Vodovod Labin d.o.o. - naknada za vodu
 • Zaklada Vaša pošta

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Daruvar-Poštanski ured 43500 Daruvar
Grad Čazma – PU 43240 Čazma
Grad Garešnica - Poštanski uredi: 43280 Garešnica i 43283 Kaniška Iva
Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
Komunalije d.o.o. Čazma
KOMUS SIRAČ - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Berek-Poštanski ured 43232 Berek
Općina Dežanovac - Poštanski ured 43506 Dežanovac
Općina Kapela - poštanski ured: 43203 Kapela
Općina Končanica - Poštanski ured 43505 Končanica
Općina Nova Rača - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Šandrovac - Poštanski ured 43227 Šandrovac
Općina Velika Pisanica-43271 Velika Pisanica
Općina Velika Trnovitica – PU 43285 Velika Trnovitica
Općina Veliko Trojstvo - Poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
Općina Zrinski Topolovac - Poštanski ured 43202 Zrinski Topolovac

Brodsko-posavska županija

Locorum d.o.o. - Poštanski ured: 35253 Brodski Stupnik
Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
Općina Brodski Stupnik - Poštanski ured: 35253 Brodski Stupnik
Općina Donji Andrijevci - Poštanski ured 35214 Donji Andrijevci
Općina Dragalić - Poštanski ured: 35428 Dragalić
Općina Cernik  -  Poštanski ured 35404 Cernik
Općina Gundinci - Poštanski ured: 35222 Gundinci
Općina Oriovac - Poštanski uredi: 35250 Oriovac, 35255 Slavonski Kobaš i 35257 Lužan
Općina Rešetari - Poštanski ured 35403 Rešetari.
Općina Sikirevci - Poštanski ured 35224 Sikirevci
Općina Slavonski Šamac - Poštanski ured 35220 Slavonski Šamac.
Općina Velika Kopanica - Poštanski ured 35221 Velika Kopanica
Općina Vrbje  –  Poštanski ured 35423 Vrbje,
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. - Poštanski uredi 35425 Davor i 35424 Orubica

Dubrovačko-neretvanska županija

Grad Korčula - Poštanski uredi: 20260 Korčula, 20264 Račišće, 20273 Čara, 20274 Pupnat i 20275 Žrnovo
Grad Metković - Poštanski uredi: 20350 Metković i 20352 Vid
Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norisnka i 20278 Nova Sela
Općina Orebić - Poštanski uredi: 20242 Oskorušno, 20243 Kuna, 20244 Potomje, 20245 Trstenik, 20250 Orebić, 20267 Kućište i 20269 Lovište,
 

Istarska županija

Mandalena d.o.o. - PU 52206 Marčana i 52208 Krnica
Grad Labin - Poštanski ured: 52220 Labin
Grad Umag-Umago - Poštanski uredi: 52470 Umag (Umago) i 52475 Savudrija (Salvore)
Općina Barban  –  Poštanski ured 52207 Barban
Općina Brtonigla-Verteneglio - Poštanski ured: 52474 Brtonigla (Verteneglio)
Općina Cerovlje - Poštanski ured 52402 Cerovlje
Općina Fažana-PU 52212 Fažana
Općina Funtana-Fontane - PU 52452 Funtana(Fontane),
Općina Kršan  –  PU 52232 Kršan, PU 52233 Šušnjevica, 52234 Plomin i PU 52333 Podpićan.
Općina Lupoglav
Općina Marčana – PU 52206 Marčana i 52208 Krnica
Općina Motovun - Montona – 52424 Motovun-Montona
Općina Oprtalj - Poštanski uredi PU 52427 Livade i PU 52428 Oprtalj
Općina Pićan - Poštanski ured 52332 Pićan.
Općina Raša - Poštanski ured 52223 Raša
Općina Sveta Nedjelja - Poštanski ured 52231 Nedešćina
Općina Svetvinčenat - Poštanski ured: 52342 Svetvinčenat
Općina Vrsar - Poštanski ured: 52450 Vrsar
Puntica d.o.o. - PU 52452 Funtana(Fontane).

Karlovačka županija

Općina Generalski Stol - PU 47262 Generalski Stol
Općina Kamanje - PU 47282 Kamanje
Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić
Općina Plaški – Poštanski ured 47304 Plaški
Općina Saborsko i tvrtka Sabkom d.o.o. - PU 47306 Saborsko
Općina Tounj-Poštanski ured 47264 Tounj

Koprivničko - križevačka županija

Općina Đelekovec - Poštanski ured 48316 Đelekovec
Općina Ferdinandovac - Poštanski ured 48356 Ferdinandovac
Općina Gola - Poštanski uredi: 48331 Gola i 48332 Ždala
Općina Kloštar Podravski – PU 48362 Kloštar Podravski
Općina Koprivnički Ivanec - PU 48314 Koprivnički Ivanec
Općina Legrad - Poštanski ured 48317 Legrad
Općina Molve - poštanski ured: 48327 Molve
Općina Novigrad Podravski – Poštanski ured 48325 Novigrad Podravski

Krapinsko - zagorska županija

Grad Donja Stubica - Poštanski ured 49240 Donja Stubica
Grad Klanjec - Poštanski uredi: 49215 Tuhelj, 49216 Desinić, 49290 Klanjec, 49294 Kraljevec na Sutli, 49295 Kumrovec i 49296 Zagorska Sela.
Grad Oroslavje - Poštanski ured 49243 Oroslavje
Grad Pregrada  - Poštanski uredi: 49218 Pregrada i 49219 Vinagora
Grad Zlatar - Poštanski uredi: 49250 Zlatar i 49254 Belec
Općina Budinščina - Poštanski ured 49284 Budinščina
Općina Đurmanec - Poštanski ured 49225 Đurmanec
Općina Hum na Sutli - Poštanski ured 49231 Hum na Sutli
Općina Jesenje - Poštanski ured: 49233 Gornje Jesenje
Općina Konjščina  -  Poštanski ured 49282 Konjščina
Općina Lobor - Poštanski ured 49253 Lobor
Općina Krapinske - Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Kraljevec na Sutli - Poštanski ured 49294 Kraljevec na Sutli
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan
Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Općina Petrovsko - Poštanski ured: 49234 Petrovsko
Općina Radoboj - Poštanski ured 49232 Radoboj
Općina Stubičke Toplice – Poštanski ured 49244 Stubičke Toplice
Općina Veliko Trgovišće-Poštanski ured 49214 Veliko Trgovišće
Općina Zagorska Sela - Poštanski ured 49296 Zagorska Sela
Općina Zlatar Bistrica – Poštanski ured 49247 Zlatar Bistrica.
Plin Konjščina d.o.o. - Poštanski uredi 49250 Zlatar i 49282 Konjščina

Ličko - senjska županija

Arburoža d.o.o. - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Gacka d.o.o. - Poštanski ured: 53220 Otočac
Grad Novalja - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Grad Otočac - Poštanski ured: 53220 Otočac
Grad Senj - Poštanski uredi: 53270 Senj, 53273 Vratnik, 53274 Krasno, 53284 Sveti Juraj i 53287 Jablanac
Komunalije d.o.o.-Novalja - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Komunalac d.o.o. Otočac - Poštanski ured: 53220 Otočac
Općina Brinje - poštanski uredi: 53260 Brinje, 53261 Križpolje i 53262 Jezerane
Općina Perušić i tvrtka Perušić d.o.o. - Poštanski uredi: PU 53202 Perušić, PU 53203 Kosinj

Međimurska županija

Općina Dekanovec - Poštanski ured 40318 Dekanovec
Općina Domašinec - Poštanski ured 40318 Dekanovec
Općina Donji Vidovec - Poštanski ured 40327 Donji Vidovec
Općina Donja Dubrava - Poštanski ured 40328 Donja Dubrava
Općina Gornji Mihaljevec - Poštanski ured 40306 Macinec
Općina Kotoriba - Poštanski ured 40329 Kotoriba.
Općina Mala Subotica - Poštanski ured: 40321 Mala Subotica grobna i komunalna naknada
Općina Nedelišće
Općina Orehovica - Poštanski ured 40322 Orehovica - grobna i komunalna naknada
Općina Selnica - Poštanski ured 40314 Selnica
Općina Sveti Juraj na Bregu - Poštanski ured 40311 Lopatinec
Općina Sveta Marija - Poštanski ured 40326 Sveta Marija
Općina Štrigova - Poštanski ured 40312 Štrigova

Osječko-baranjska županija

Hidrobel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat, 31555 Marijanci
Kombel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Grad Belišće - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Grad Valpovo - Poštanski uredi: 31550 Valpovo, 31227 Zelčin
Općina Antunovac - Poštanski ured 31216 Antunovac
Općina Bizovac - Poštanski uredi: 31222 Bizovac, 31223 Brođanci
Općina Donja Motičina  - Poštanski ured 31513 Donja Motičina
Općina Drenje - Poštanski ured 31418 Drenje
Općina Ernestinovo - Poštanski uredi: 31214 Laslovo i 31215 Ernestinovo
Općina Koška - Poštanski uredi: 31224 Koška, 31225 Breznica Našička
Općina Gorjani - Poštanski ured 31422 Gorjani
Općina Magadenovac - Poštanski ured: 31542 Magadenovac
Općina Marijanci - Poštanski ured 31555 Marijanci
Općina Petlovac - Poštanski ured 31321 Petlovac, 31322 Baranjsko Petrovo Selo
Općina Petrijevci - Poštanski ured: 31208 Petrijevci
Općina Strizivojna - Poštanski ured 31410 Strizivojna
Općina Trnava - Poštanski ured 31411 Trnava
Općina Vladislavci - Poštanski ured: 31404 Vladislavci
Općina Viškovci  - Poštanski ured 31401 Viškovci

Požeško-slavonska županija 

Grad Kutjevo - Poštanski uredi: 34340 Kutjevo, 34343 Bektež, 34312 Sesvete (kod Požege) i 34335 Vetovo
Grad Lipik
Komunalac Čaglin d.o.o. - Poštanski ured 34350 Čaglin
Općina Brestovac - Poštanski ured 34322 Brestovac
Općina Čačinci - Poštanski ured 33514 Čačinci
Općina Čaglin d.o.o.  - Poštanski ured 34350 Čaglin
Općina Jakšić - PU 34308 Jakšić
Općina Kaptol - Poštanski uredi: 34000 Požega, 34303 Požega, 34304 Požega, 34330 Velika, 34334 Kaptol i 34335 Vetovo

Primorsko-goranska županija 

Grad Bakar
Grad Crikvenica  - Poštanski uredi: 51260 Crikvenica, 51264 Jadranovo, 51265 Crikvenica i 51266 Selce
Grad Čabar - Poštanski uredi: 51303 Plešće, 51304 Gerovo, 51305 Tršće, 51306 Čabar i 51307 Prezid
Grad Kastav 
Grad Kraljevica – PU 51262 Kraljevica, PU 51261 Bakarac, PU 51241 Križišće, PU 51263 Šmrika.
Grad Rab 
Grad Vrbovsko
KTD Čabar d.o.o. - Poštanski uredi: 51303 Plešće, 51304 Gerovo, 51305 Tršće, 51306 Čabar i 51307 Prezid
KD Čabar d.o.o. - Poštanski uredi: 51303 Plešće, 51304 Gerovo, 51305 Tršće, 51306 Čabar i 51307 Prezid
Općina Dobrinj
Općina Čavle
Općina Jelenje
Općina Kostrena
Općina Lokve - Poštanski ured 51316 Lokve
Općina Lopar - Poštanski ured: 51281 Lopar
Općina Punat - Poštanski ured: 51521 Punat
Općina Ravna Gora
Općina Vrbnik - Poštanski ured 51516 Vrbnik
Općina Vinodol
Općina Viškovo - Poštanski ured 51216 Viškovo
Ponikve voda d.o.o.
Ponikve usluge d.o.o.

Sisačko-moslavačka županija 

Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
Grad Novska - Poštanski uredi 44330 Novska i 44323 Rajić
Grad Petrinja – komunalna naknada
Grad Popovača - Poštanski uredi 44317 Popovača i 44318 Voloder
Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik
Općina Lipovljani - Poštanski ured 44322 Lipovljani
Općina Sunja – komunalna naknada – Poštanski ured: 44210 Sunja
Općina Velika Ludina – PU 44316 Velika Ludina

Splitsko-dalmatinska županija 

Čistoća d.o.o. 
Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
Grad Omiš - Poštanski uredi : 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
Grad Solin - Poštanski uredi: 21211 Vranjic i 21285 Solin
Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
Jelkom d.o.o. - Poštanski ured 21465 Jelsa
Michieli-Tomić d.o.o.
Općina Bol - Poštanski ured 21420 Bol
Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
Općina Gradac - Poštanski uredi: 21330 Gradac, 21333 Drvenik, 21334 Zaostrog i 21335 Podaca
Općina Jelsa - Poštanski ured 21465 Jelsa
Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
Općina Lovreć - Poštanki ured 21257 Lovreć
Općina Lećevica - poštanski ured 21202 Lećevica
Općina Nerežišća - Poštanski ured 21423 Nerežišća
Općina Podstrana - Poštanski ured 21312 Podstrana
Općina Prgomet - Poštanski ured 21201 Prgomet
Općina Seget - Poštanski ured 21218 Seget Donji
Općina Zadvarje - Poštanski ured 21255 Zadvarje
Općina Zmijavci - Poštanski ured 21266 Zmijavci
Vodovod Imotske krajine
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. - Poštanski uredi: 21480 Vis i 21485 Komiža
Zeleno i modro d.o.o.-poštanski uredi: 21212 Kaštel Sućurac, 21213 Kaštel Gomilica, 21214 Kaštel Kambelovac, 21215 Kaštel Lukšić, 21216 Kaštel Stari i 21217 Kaštel Štafilić

Šibensko - kninska županija 

Komunalno društvo Kijevo d.o.o. - Poštanski ured: 22310 Kijevo
Ježinac d.o.o.- Poštanski uredi: 22240 Tisno, 22242 Jezera i 22244 Betina
J.K.P. "Bucavac"
Mjesno poduzeće d.o.o. - Poštanski ured 22212 Tribunj.
Općina Kijevo - Poštanski ured: 22310 Kijevo
Općina Kistanje
Općina Primošten, Upravni odjel
Općina Pirovac– Poštanski ured 22213 Pirovac
Općina Tisno - Poštanski uredi: 22240 Tisno, 22242 Jezera i 22244 Betina
Općina Tribunj - Poštanski ured 22212 Tribunj
Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
Rivina Jaruga d.o.o.
Škovacin d.o.o., Rogoznica
Vrilo d.o.o. – Poštanski ured 22213 Pirovac

Varaždinska županija

Grad Lepoglava - Poštanski ured 42250 Lepoglava
Grad Novi Marof-Poštanski ured 42220 Novi Marof
Grad Varaždinske Toplice  -  Poštanski ured 42223 Varaždinske Toplice.
Općina Bednja – Poštanski ured 42253 Bednja
Općina Beretinec - Poštanski ured 42204 Turčin
Općina Breznički Hum - Poštanski ured 42225 Breznički Hum
Općina Cestica – Poštanski ured 42208 Cestica
Općina Donja Voća - Poštanski ured 42245 Donja Voća
Općina Ljubešćica - PU 42222 Ljubešćica
Općina Klenovnik - PU 42244 Klenovnik
Općina Mali Bukovec-42231 Mali Bukovec
Općina Martinska Ves-poštanski ured 44201 Martinska Ves
Općina Maruševec - Poštanski ured 42243 Maruševec
Općina Sveti Ilija - Poštanski ured 42214 Sveti Ilija
Općina Sveti Đurđ - Poštasnki ured 42233 Svet Đurđ
Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
Općina Vinica – Poštanski ured 42207 Vinica
Općina Visoko - Poštanski ured 42224 Visoko
Termoplin d.d. - Poštanski uredi 42230 Ludbreg, 42250 Lepoglava, 42223 Varaždinske Toplice, 42220 Novi Marof i 42240 Ivanec.
 

Virovitičko - podravska županija

Općina Mikleuš  –  PU 33517 Mikleuš.
Općina Sopje
Općina Suhopolje - Poštanski uredi: 33410 Suhopolje, 33412 Cabuna i 33533 Pivnica Slavonska
Općina Voćin - Poštanski ured 33522 Voćin
Općina Zdenci - Poštanski ured 33513 Zdenci

Vukovarsko-srijemska županija

Eko Jankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Grad Vukovar - Poštanski ured 32232 Sotin
Grad Županja - Poštanski ured 32270 Županja
Općina Babina Greda- Poštanski ured: 32276 Babina Greda
 Općina Bošnjaci - Poštanski ured: 32275 Bošnjaci
Općina Lovas - Poštanski ured 32237 Lovas
Općina Markušica - Poštanski uredi 32213 Markušica i 32212 Gaboš.
Općina Negoslavci - Poštanski ured: 32239 Negoslavci
Općina Nijemci – Poštanski uredi: 32244 Đeletovci, 32245 Nijemci, 32246 Lipovac, 32247 Banovci
Općina Nuštar – Poštanski ured 32221 Nuštar
Općina Privlaka - poštanski ured 32251 Privlaka
Općina Stari Jankovci - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Štitar - Poštanski ured 32274 Štitar
Općina Tompojevci - Poštanski ured: 32238 Čakovci
Općina Tovarnik - Poštanski uredi: 32248 Ilača, 32249 Tovarnik
Općina Tordinci  –  Poštanski ured 32214 Tordinci
Općina Trpinja - Poštanski ured 32222 Bršadin, 32224 Trpinja i 32225 Bobota
Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
Općina Vrbanja - Poštanski ured 32254 Vrbanja, 32255 Soljani i 32256 Strošinci

Zadarska županija 

Grad Obrovac - Poštanski uredi: 23450 Obrovac i 23452 Karin
Grad Nin - Poštanski ured: 23232 Nin
Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. - Poštanski uredi: 23281 Sali, 23282 Žman, 23285 Brbinj, 23286 Božava i 23287 Veli Rat
Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
Mulić d.o.o. - Poštanski uredi: 23281 Sali, 23282 Žman, 23285 Brbinj, 23286 Božava i 23287 Veli Rat
Općina Gračac - Poštanski uredi 23440 Gračac i 23445 Srb
Općina Kolan - Poštanski ured: 23251 Kolan
Općina Novigrad - Poštanski uredi: 23312 Novigrad, 23226 Pridraga
Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Privlaka - Poštanski ured 23233 Privlaka
Općina Starigrad - Poštanski ured 23244 Starigrad Paklenica
Općina Sali - Poštanski uredi: 23281 Sali, 23282 Žman, 23285 Brbinj, 23286 Božava i 23287 Veli Rat
Općina Vrsi - Poštanski ured 23235 Vrsi

Zagrebačka županija i Grad Zagreb 


Grad Dugo Selo  - Poštanski ured 10370 Dugo Selo
Grad Ivanić – Grad – Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak , Komunalni centar Ivanić – Grad d.o.o. - Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak
Grad Jastrebarsko - PU 10450 Jastrebarsko, PU 10453 Gorica Svetojanska.
Grad Sveta Nedelja - Poštanski ured 10431 Sveta Nedelja 
Grad Zaprešić - poštanski uredi 10290 Zaprešić i 10295 Kupljenovo
Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. – Poštanski ured 10370 Dugo Selo
Općina Bedenica - Poštanski ured 10381 Bedenica
Općina Bistra - Poštanski ured: 10298 Bistra
Općina Donja Pušća - Poštanski ured 10294 Donja Pušća
Općina Dubravica-10293 Dubravica
Općina Farkaševac – PU 10344 Farkaševac
Općina Jakovlje – PU 10297 Jakovlje
Općina Krašić - Poštanski ured 10454 Krašić
Općina Križ – PU 10314 Križ i 10315 Novoselec
Općina Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina
Općina Marija Gorica
Općina Luka - PU 10296 Luka
Općina Preseka - Poštanski ured 10346 Preseka
Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec
Poduzetnička zona Križ d.o.o. – PU 10314 Križ i 10315 Novoselec
Vodovod Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.