Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.
 

Hrvatska pošta trenutačno ima 77 ugovornih partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 80 kuna.

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 15 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 15 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Grad Novalja
 • HPB - Stambena štedionica
 • Hrvatska radiotelevizija
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Monte Giro d.o.o
 • Porat Povljana d.o.o
 • Udruga Crveni nosovi
 • Unicef
 • Zaklada Vaša pošta
 • Grad Osijek
 • Unikom d.o.o.
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Ukop d.o.o.

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
 • Komunalije d.o.o. Čazma
 • Općina Đulovac - Poštanski ured 43532 Đulovac
 • Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
 • Općina Šandrovac-poštanski ured 43227 Šandrovac
 • Općina Veliko Trojstvo-poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
 • OŠ Slavka Kolara 
   
Dubrovačko-neretvanska županija
 • Općina Župa dubrovačka - Poštanski ured 20207 Mlini
 • Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norinska i 20278 Nova Sela
   
Istarska županija
 • Općina Lupoglav
 
Karlovačka županija
 • Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić

Koprivničko - križevačka županija
 • Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. - Poštanski ured 48314 Koprivnički Ivanec

Krapinsko-zagorska županija
 • Općina Krapinske Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
 • Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
 • Općina Zagorska Sela
 • Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
 
Požeško-slavonska županija 
 • Općina Brestovac, Poštanski ured 34322 Brestovac
 • Grad Lipik
 • Grad Kutjevo - Poštanski uredi: 34340 Kutjevo, 34343 Bektež, 34312 Sesvete (kod Požege) i 34335 Vetovo

Primorsko-goranska županija 
 • Grad Kastav – komunalna naknada
 • Grad Rab – komunalna naknada
 • Grad Bakar
 • Ponikve voda d.o.o.
 • Općina Kostrena
 • Ponikve usluge d.o.o.
 • Općina Čavle
 • Općina Matulji – komunalna naknada
 • Općina Jelenje
 • Općina Viškovo – komunalna naknada
 • Grad Vrbovsko – komunalna naknada
 • Općina Dobrinj
 • Općina Ravna Gora
 • Općina Vrbnik - Poštasnki ured 51516 Vrbnik
 
Sisačko-moslavačka županija 
 • Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
 • Grad Petrinja – komunalna naknada
 • Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
 • Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik
 • Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. - Poštanski ured 44272 Lekenik
 
Brodsko-posavska županija
 • Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
 
Splitsko-dalmatinska županija 
 • Čistoća d.o.o. 
 • Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
 • Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
 • Grad Omiš - Poštanski uredi : 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
 • Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
 • Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
 • Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
 • Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
 • Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
 • Komunalno Stari Grad d.o.o.-Poštanski uredi: 21460 Stari Grad i 21462 Vrbanj.
 • Michieli-Tomić d.o.o.
 • Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
 • Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
 • Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
 • Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
 • Općina Lovreć-Poštanki ured 21257 Lovreć
 • Općina Podstrana - Poštanski ured  21312 Podstrana
 • Vodovod Imotske krajine
   
Šibensko - kninska županija 
 • Grad Šibenik, Upravni odjel za financije
 • J.K.P. "Bucavac"
 • Općina Kistanje
 • Općina Primošten, Upravni odjel
 • Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
 • Rivina Jaruga d.o.o.
 • Škovacin d.o.o., Rogoznica
 
Osječko-baranjska županija
 • Grad Osijek
 • Grad Belišće
 • Hidrobel d.o.o.
 • Kombel d.o.o.
 • Unikom d.o.o.
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Ukop d.o.o.
 • GPP d.o.o.
 • Zavod za stanovanje d.o.o.
 • Eko Stankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
 •  Općina Stari Jankovci-Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
 • Općina Viškovci  - Poštanski ured 31401 Viškovci
 
 
Varaždinska županija
 • Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
 • Općina Sveti Đurđ - Poštanski ured 42233 Svet Đurđ
 
Vukovarsko-srijemska županija
 • Eko Stankovci d.o.o. - Poštanski uredi: 32241 Stari Jankovci, 32242 Slakovci, 32243 Orolik
 • Općina Stari Jankovci - Poštanski uredi: 32241 Stari Jankovci, 32242 Slakovci, 32243 Orolik
 • Općina Štitar- Poštanski ured 32274 Štitar
 • Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
 
Zadarska županija 
 • Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
 • Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
 • Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača
 • Općina Novigrad: Poštanski uredi: 23312 Novigrad i 23226 Pridraga
 
Zagrebačka županija i Grad Zagreb 
 • Općina Bistra - Poštanski ured 10298 Donja Bistra
 • Općina Klinča Sela
 • Općina Marija Gorica
 • Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec
   

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.