Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.
 

Hrvatska pošta trenutačno ima 107 ugovornih partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 80 kuna.

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 15 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 15 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Evotv
 • Grad Novalja
 • HPB - Stambena štedionica
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Monte Giro d.o.o
 • Porat Povljana d.o.o
 • Udruga Crveni nosovi
 • Unicef
 • Zaklada Vaša pošta
 • Grad Osijek
 • Unikom d.o.o.
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Ukop d.o.o.
 • Općina Matulji 

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
Komunalije d.o.o. Čazma
Općina Đulovac - Poštanski ured 43532 Đulovac
Općina Končanica - Poštanski ured 43505 Končanica
Općina Nova Rača - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Šandrovac - Poštanski ured 43227 Šandrovac
Općina Veliko Trojstvo - Poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
Općina Dežanovac - Poštanski ured 43506 Dežanovac
 

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina Župa dubrovačka - Poštanski ured 20207 Mlini
Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norisnka i 20278 Nova Sela

Istarska županija

Općina Lupoglav

Karlovačka županija

Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić

Krapinsko-zagorska županija

Općina Krapinske Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Općina Zagorska Sela
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan

Međimurska županija

Općina Orehovica - grobna i komunalna naknada

Požeško-slavonska županija 

Općina Brestovac - Poštanski ured 34322 Brestovac
Grad Lipik
Grad Kutjevo - Poštanski uredi: 34340 Kutjevo, 34343 Bektež, 34312 Sesvete (kod Požege) i 34335 Vetovo

Primorsko-goranska županija 

Grad Kastav 
Grad Rab 
Grad Bakar
Ponikve voda d.o.o.
Općina Kostrena
Ponikve usluge d.o.o.
Općina Čavle
Općina Jelenje
Općina Viškovo
Grad Vrbovsko 
Općina Dobrinj
Općina Ravna Gora
Općina Vrbnik - Poštanski ured 51516 Vrbnik

Sisačko-moslavačka županija 

Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
Grad Petrinja – komunalna naknada
Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik
Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. - Poštanski ured 44272 Lekenik

Brodsko-posavska županija

Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. - Poštanski uredi 35425 Davor i 35424 Orubica

Splitsko-dalmatinska županija 

Čistoća d.o.o. 
Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
Grad Omiš - Poštanski uredi : 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
Komunalno Stari Grad d.o.o.-Poštanski uredi: 21460 Stari Grad i 21462 Vrbanj.
Michieli-Tomić d.o.o.
Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
Općina Lovreć-Poštanki ured 21257 Lovreć
Općina Podstrana - Poštanski ured  21312 Podstrana
Vodovod Imotske krajine

Šibensko - kninska županija 

Grad Šibenik, Upravni odjel za financije
J.K.P. "Bucavac"
Općina Kistanje
Općina Primošten, Upravni odjel
Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
Rivina Jaruga d.o.o.
Škovacin d.o.o., Rogoznica

Osječko-baranjska županija

Grad Belišće
Općina Drenje - Poštanski ured 31418 Drenje
Hidrobel d.o.o.
Kombel d.o.o.
Eko Stankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Stari Jankovci-Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Viškovci  - Poštanski ured 31401 Viškovci
Općina Gorjani - Poštanski ured 31422 Gorjani

Varaždinska županija

Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
Općina Sveti Đurđ - Poštasnki ured 42233 Svet Đurđ
Općina Visoko - Poštanski ured 42224 Visoko

Vukovarsko-srijemska županija

Općina Štitar- Poštanski ured 32274 Štitar
Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
Općina Tovarnik - Poštanski uredi: 32248 Ilača, 32249 Tovarnik

Zadarska županija 

Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Novigrad - Poštanski uredi: 23312 Novigrad, 23226 Pridraga
Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača

Zagrebačka županija i Grad Zagreb 

Općina Bistra - Poštanski ured 10298 Donja Bistra
Općina Klinča Sela
Općina Marija Gorica
Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.