Plaćanje bez naknade

Plaćanje bez naknade

Želite li plaćati račune povoljnije, plaćajte ih u Hrvatskoj pošti!

Više

Zahvaljujući ugovorima sklopljenim s brojnim partnerima, Hrvatska pošta ne naplaćuje naknadu od platitelja računa.

Hrvatska pošta trenutačno ima 153 ugovornih partnera. Njihove račune plaćajte u svim poštanskim uredima bez naknade. Za plaćanje računa davatelja usluga za koje se naplaćuje naknada, ona iznosi 1,83% od iznosa uplate. Najmanji iznos naknade je pet kuna, a najveći 80 kuna.

Rokovi provođenja naloga za plaćanje

Nalozi ispostavljeni u korist računa Hrvatske poštanske banke provode se isti dan. Nalozi ispostavljeni u korist računa ostalih banaka i zaprimljeni do 14 sati također se provode isti dan, a ako su zaprimljeni nakon 14 sati, provode se idući radni dan.

Ugovorni partneri čije račune plaćate bez naplate naknade

 • Croatia osiguranje d.d.
 • Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
 • Grad Novalja
 • Grad Osijek
 • Gradska toplana d.o.o. Karlovac
 • HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
 • HPB - Stambena štedionica
 • Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
 • Kabelsko distributivni sustav d.o.o., Čakovec
 • Komunalac Slivno d.o.o
 • Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
 • Monte Giro d.o.o
 • Općina Matulji
 • Općina Omišalj – komunalna naknada
 • Općina Selca – grobna i komunalna naknada
 • Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
 • Porat Povljana d.o.o
 • Posmrtna pripomoć
 • Udruga Crveni nosovi
 • Ukop d.o.o.
 • Unicef
 • Unikom d.o.o.
 • Usluga Poreč d.o.o., Poreč
 • Usluge Sibinj d.o.o. 
 • Vodovod Osijek d.o.o.
 • Vodovod Povljana d.o.o.
 • Zaklada Vaša pošta

Ugovorni partneri u pojedinim županijama čije račune plaćate bez naplate naknade

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
Komunalije d.o.o. Čazma
Općina Đulovac - Poštanski ured 43532 Đulovac
Općina Končanica - Poštanski ured 43505 Končanica
Općina Nova Rača - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Šandrovac - Poštanski ured 43227 Šandrovac
Općina Veliko Trojstvo - Poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
Općina Dežanovac - Poštanski ured 43506 Dežanovac
Općina Berek-Poštanski ured 43232 Berek
Općina Zrinski Topolovac - Poštanski ured 43202 Zrinski Topolovac
Grad Čazma – PU 43240 Čazma
Općina Velika Trnovitica – PU 43285 Velika Trnovitica

Brodsko-posavska županija

Plin-projekt d.o.o., Nova Gradiška
(nalozi na kojima je ispisan tekst "HP Ugovor-korisnik xxx")
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. - Poštanski uredi 35425 Davor i 35424 Orubica
Općina Sikirevci - Poštanski ured 35224 Sikirevci

Dubrovačko-neretvanska županija

Općina Župa dubrovačka - Poštanski ured 20207 Mlini
Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norisnka i 20278 Nova Sela

Istarska županija

Općina Lupoglav

Karlovačka županija

Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić

Koprivničko - križevačka županija

Općina Legrad - Poštanski ured 48317 Legrad
Općina Kloštar Podravski – PU 48362 Kloštar Podravski

Krapinsko - zagorska županija

Grad Donja Stubica - Poštanski ured 49240 Donja Stubica
Grad Klanjec - Poštanski uredi: 49215 Tuhelj, 49216 Desinić, 49290 Klanjec, 49294 Kraljevec na Sutli, 49295 Kumrovec i 49296 Zagorska Sela.
Općina Budinščina – Poštanski ured 49284 Budinščina
Općina Stubičke Toplice – Poštanski ured 49244 Stubičke Toplice
Općina Krapinske Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Novi Golubovec-Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Općina Zagorska Sela - Poštanski ured 49296 Zagorska Sela
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan

Međimurska županija

Općina Donji Vidovec – PU 40327 Donji Vidovec
Općina Gornji Mihaljevec – Poštanski ured 40306 Macinec 
Općina Orehovica -  Poštanski ured 40314 Selnica - grobna i komunalna naknada
Općina Selnica - Poštanski ured 40314 Selnica
Općina Štrigova - Poštanski ured 40312 Štrigova
Općina Kotoriba - 40329 Kotoriba.
Općina Sveti Juraj na Bregu - Poštanski ured 40311 Lopatinec.
 

Požeško-slavonska županija 

Grad Lipik
Grad Kutjevo - Poštanski uredi: 34340 Kutjevo, 34343 Bektež, 34312 Sesvete (kod Požege) i 34335 Vetovo
Komunalac Čaglin d.o.o. - Poštanski ured 34350 Čaglin
Općina Brestovac - Poštanski ured 34322 Brestovac
Općina Čaglin d.o.o.  - Poštanski ured 34350 Čaglin

Primorsko-goranska županija 

Grad Kastav 
Grad Rab 
Grad Bakar
Ponikve voda d.o.o.
Općina Kostrena
Ponikve usluge d.o.o.
Općina Čavle
Općina Jelenje
Općina Lokve - Poštanski ured 51316 Lokve
Grad Vrbovsko 
Općina Dobrinj
Općina Ravna Gora
Općina Vrbnik - Poštanski ured 51516 Vrbnik

Sisačko-moslavačka županija 

Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
Grad Petrinja – komunalna naknada
Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik
Općina Velika Ludina – PU 44316 Velika Ludina

Osječko-baranjska županija

Grad Belišće - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Grad Valpovo - Poštanski uredi: 31550 Valpovo, 31227 Zelčin
Općina Drenje - Poštanski ured 31418 Drenje
Općina Koška - Poštanski uredi: 31224 Koška, 31225 Breznica Našička
Hidrobel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat, 31555 Marijanci
Kombel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Općina Viškovci  - Poštanski ured 31401 Viškovci
Općina Gorjani - Poštanski ured 31422 Gorjani
Općina Marijanci - Poštanski ured 31555 Marijanci

Splitsko-dalmatinska županija 

Čistoća d.o.o. 
Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
Grad Omiš - Poštanski uredi : 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Javno poduzeće komunalne djelatnosti "Peovica", Omiš
Jelkom d.o.o. - Poštanski ured 21465 Jelsa
Komunalno Stari Grad d.o.o.-Poštanski uredi: 21460 Stari Grad i 21462 Vrbanj.
Michieli-Tomić d.o.o.
Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
Općina Jelsa - Poštanski ured 21465 Jelsa
Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
Općina Lovreć-Poštanki ured 21257 Lovreć
Općina Podstrana - Poštanski ured  21312 Podstrana
Općina Seget - Poštanski ured 21218 Seget Donji
Općina Nerežišća – PU 21423 Nerežišća
Vodovod Imotske krajine

Šibensko - kninska županija 

Grad Šibenik, Upravni odjel za financije
J.K.P. "Bucavac"
Općina Kistanje
Općina Primošten, Upravni odjel
Općina Pirovac– Poštanski ured 22213 Pirovac
Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
Rivina Jaruga d.o.o.
Škovacin d.o.o., Rogoznica
Vrilo d.o.o. – Poštanski ured 22213 Pirovac

Varaždinska županija

Grad Lepoglava – Poštanski ured 42250 Lepoglava
Grad Varaždinske Toplice  -  Poštanski ured 42223 Varaždinske Toplice.
Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
Općina Sveti Đurđ - Poštasnki ured 42233 Svet Đurđ
Općina Visoko - Poštanski ured 42224 Visoko

Virovitičko - podravska županija

Općina Suhopolje - Poštanski uredi: 33410 Suhopolje, 33412 Cabuna i 33533 Pivnica Slavonska
Općina Sopje

Vukovarsko-srijemska županija

Eko Stankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Lovas - Poštanski ured 32237 Lovas
Općina Nijemci – Poštanski uredi: 32244 Đeletovci, 32245 Nijemci, 32246 Lipovac, 32247 Banovci
Općina Stari Jankovci - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Štitar - Poštanski ured 32274 Štitar
Općina Tovarnik - Poštanski uredi: 32248 Ilača, 32249 Tovarnik
Općina Trpinja - Poštanski ured 32222 Bršadin, 32224 Trpinja i 32225 Bobota
Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
 

Zadarska županija 

Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
Opčina Kolan -Poštanski ured: 23251 Kolan
Općina Novigrad - Poštanski uredi: 23312 Novigrad, 23226 Pridraga
Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Privlaka - Poštanski ured 23233 Privlaka
Općina Vrsi- Poštanski ured 23235 Vrsi

Zagrebačka županija i Grad Zagreb 

Grad Ivanić – Grad – Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak , Komunalni centar Ivanić – Grad d.o.o. - Poštanski uredi 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak
Općina Bedenica - Poštanski ured 10381 Bedenica
Općina Bistra - Poštanski ured 10298 Donja Bistra
Općina Donja Pušća - Poštanski ured 10294 Donja Pušća
Općina Farkaševac – PU 10344 Farkaševac
Općina Jakovlje – PU 10297 Jakovlje
Općina Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina
Općina Marija Gorica
Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec
Vodovod Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina

Ako ste zainteresirani da postanete ugovorni korisnik Hrvatske pošte, kliknite na kategoriju Poslovna rješenja.