Pošiljke iz inozemstva

Pošiljke iz inozemstva

Primanje pošiljaka iz inozemstva podliježe određenim propisima.

Više

Primanje pošiljaka iz inozemstva podliježe određenim propisima.
 

Ako primate pošiljke i pakete s robom iz inozemstva, imajte na umu da takve pošiljke podliježu carinskom nadzoru te pravilima i zahtjevima u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije. Od 1. srpnja 2021. sve pošiljke s robom koje se uvoze u Europsku uniju iz trećih država podliježu plaćanju PDV-a te troškova za kontrolni pregled pošiljaka, a pošiljke većih vrijednosti dodatno i plaćanju carinskih troškova. S druge strane, pošiljke i paketi s robom iz zemalja Europske unije ne podliježu carinskom nadzoru.

 

Česta pitanja
Može li se pošiljka uručiti nekoj drugoj osobi u zajedničkom kućanstvu?

Poštanske pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku uručuju se osobno primatelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ako se takva poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju, uručuje se odraslom članu kućanstva, osobi zaposlenoj u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja ili ovlaštenoj osobi u poslovnoj prostoriji pravne ili fizičke osobe kod koje je primatelj zaposlen.
Navedenim osobama mogu se uručiti i obične poštanske pošiljke. Pod odraslim članom kućanstva podrazumijeva se bračni/izvanbračni drug, roditelj i dijete, brat i sestra stariji od 15 godina te svaki drugi srodnik stariji od 15 godina koji s primateljem živi u zajedničkom kućanstvu. Pod zaposlenom osobom podrazumijeva se svaka osoba starija od 15 godina koja je zaposlena u kućanstvu ili poslovnoj prostoriji primatelja.
Iznimka od ovakva uručenja su pismena gdje svaki postupak ima svoja pravila ovisno o vrsti postupka, vrsti dostave i pokušaju dostave.
 

Često primam pismena (preporučene pošiljke koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima). Zašto mi se ne dostavljaju uvijek na isti način?

Pismena na adresnoj strani, osim adrese primatelja, imaju i naziv posebnog postupka na koji se odnosi pismeno. Pri uručenju pismena postupa se u skladu s posebnim zakonima kojima su uređeni navedeni postupci.
 

Odgovore na brojna pitanja koja ste nas pitali možete pronaći na stranici Česta pitanja i odgovori.
Ako nam želite postaviti pitanje možete to učiniti putem web obrasca.