Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Pošiljke s opasnom robom

Provjerite je li sadržaj koji namjeravate slati poštom možda zabranjen za prijenos u poštanskom prometu.
Pošiljke s opasnom robom

Zabranjeni sadržaji u poštanskim pošiljkama

U skladu s 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama (NN,144/12) zabranjen je prijam i prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže:

  • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete koji mogu predstavljati opasnost za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi;

  • predmeti čiji je promet zabranjen posebnim propisima;

  • droge, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga;

  • žive životinje osim ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno (iznimke se mogu odnositi na: pčele, octene mušice, pijavice i dudove svilce).

Prijam živih životinja u međunarodnom poštanskom prometu koje se prevoze zrakom u potpunosti je zabranjen, uključujući i iznimke iz točke 4.
Zabranjeno je u prioritetnim preporučenim pošiljkama slanje kovanica, novčanica, deviza ili vrijednosnica bilo koje vrste naslovljenih na primatelja, putničkih čekova, platine, zlata ili srebra, bilo prerađenog bilo ne, dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta.
Zabrane se primjenjuju u unutarnjem i međunarodnom prometu.


Ako niste sigurni je li sadržaj vaše pošiljke klasificiran kao opasan, molimo nazovite naš Kontaktni centar na telefon: 072 303 304 ili pošaljite upit interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr
 

Prijevoz opasne robe zrakom

Opasna roba su predmeti ili tvari koji mogu prouzročiti rizik za zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš, a navedeni su na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama za siguran prijevoz zrakom ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama.
Svaka pošiljka koja sadrži opasne i propisima zabranjene sadržaje može uzrokovati nesreću s velikim posljedicama za ljudske živote, okoliš i imovinu.
Mnogi predmeti koji se svakodnevno upotrebljavaju, npr. aerosoli (dezodorans, lak za kosu, pjena za brijanje), aceton, parfemi i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 24 volumna postotka, kemikalije ili elektronička oprema klasificirani su kao opasni te su podložni propisima koji reguliraju prijevoz pošiljaka zrakom. Drugim riječima, zabranjeni su za prijevoz zrakom u poštanskim pošiljkama.
U poštanskim pošiljkama koje se prevoze zrakom nisu dopušteni ni proizvodi bez valjane deklaracije (domaći proizvodi, kao što su ajvar, pekmez, med, vino, maslinovo ulje ili različite tvari nepoznatog sastava). Da bi se neki proizvod mogao prihvatiti na prijevoz zrakom, mora imati valjanu deklaraciju i biti tvornički zapakiran. Primjerice, dopušten je prijam vina ili maslinovog ulja u originalnoj zatvorenoj butelji ili boci i s deklaracijom, no prijam vina ili maslinovog ulja bez proizvođačke deklaracije nije dopušten. Za tvari nepoznatog sastava potrebno je predočiti sigurnosno-tehnički list za proizvod koji se šalje.
Prijevoz pošiljaka zrakoplovima obavlja se sa svim državama u međunarodnom prometu osim sljedećih iznimaka:

  • Slovenija – sve vrste pošiljaka

  • Njemačka – paketi

Prijevoz pošiljaka za Sloveniju i paketa s odredištem u Njemačkoj obavlja se površinskim putem i na njih se ne primjenjuju ograničenja u prijevozu opasnih roba zrakom. Ove pošiljke, međutim, nisu izuzete od zabrana propisanih Zakonom o poštanskim uslugama i Uvjetima za prijam pošiljaka u međunarodnom prometu.
Pošiljke koje podliježu carinskom pregledu i deviznoj kontroli (zemlje izvan Europske unije) moraju se predati otvorene kako bi radnik Hrvatske pošte imao uvid u sadržaj pošiljke. Pošiljatelj je odgovoran da sadržaj pošiljke bude u skladu s propisima.
 
Da biste izbjegli neželjene posljedice ili neugodnosti, molimo vas da prilikom predaje svoje pošiljke obavijestite našeg radnika o točnom sadržaju pošiljke.
HP letak  - Prijevoz opasnih roba zrakom (pdf) 
Popis opasnih roba 
 

Litijeve baterije

Zbog sve veće zabrinutosti zrakoplovnih prijevoznika za sigurnost prijevoza, propisi kojima se uređuje prijevoz litijevih baterija su postroženi i zračne kompanije ih moraju rigoroznije provoditi. Stroži propisi tako su utjecali na prijam te prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže litijeve baterije.
Litijeve baterije nije dopušteno slati u poštanskim pošiljkama (pismovne pošiljke, paketi i EMS) osim pod određenim uvjetima.
Odgovore na često postavljana pitanja o litijevim baterijama možete pronaći ovdje.
 

Upozorenja za potrošače

Oznake upozorenja za potrošače
Ako želite u poštanskoj pošiljci poslati proizvod koji na sebi sadrži neku od prikazanih oznaka, trebate znati da proizvodi koji imaju oznake upozorenja za potrošače mogu biti  opasni te su zabranjeni za prijevoz zrakom.Napomena: Proizvodi koji imaju samo oznake za potrošače koje upućuju na korozivno svojstvo nisu klasificirane kao opasna roba u poštanskoj pošiljci ako sadrže naznaku „Opasnost – uzrokuje teške ozljede oka“.

Izdvojene poveznice