Pošiljke sa zabranjenom robom

Pošiljke sa zabranjenom robom

Neki sadržaji zabranjeni su za slanje u poštanskim pošiljkama i u zemlji i u inozemstvo.

Više

Prije slanja pošiljke s kakvom robom u inozemstvo svakako se raspitajte i provjerite je li sadržaj koji namjeravate slati možda zabranjen u državi odredišta.

Zabranjeni sadržaji u poštanskim pošiljkama


U skladu s 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama (NN, 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) zabranjen je prijam i prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže:

  • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete koji mogu biti opasnost za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi
  • predmete čiji je promet zabranjen posebnim propisima
  • droge, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga
  • žive životinje, osim ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno (iznimke se mogu odnositi na pčele, octene mušice, pijavice i dudove svilce).
 
Zabranjen je prijam živih životinja u međunarodnom poštanskom prometu u pošiljkama koje se prevoze zrakoplovom uključujući i iznimke iz gornje točke.
 
U prioritetnim preporučenim pošiljkama zabranjeno je slanje:
  • kovanica, novčanica, deviza ili vrijednosnica bilo koje vrste
  • putničkih čekova
  • platine, zlata ili srebra (prerađenog ili neprerađenog)
  • dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta.
 
Zabrane se primjenjuju i u unutarnjem i u međunarodnom prometu.
 
Ako niste sigurni smatra li se sadržaj vaše pošiljke zabranjenim, nazovite naš Kontaktni centar na broj: 072 303 304 ili pošaljite upit interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr.