Poštanske cjeline (dopisnice, omoti)

Poštanske cjeline (dopisnice, omoti)

Uz poštanske marke, filatelisti sakupljaju i poštanske cjeline.

Više

Filatelisti kažu da su poštanske cjeline službeni odobreni poštanski predmeti s otisnutom poštanskom markom, znakom, logotipom ili tekstom.

Te oznake znače da je poštarina ili neka poštanska usluga unaprijed plaćena.

Poštanske cjeline su dopisnice – pisma, aerogrami, omoti za otpremu novina, omotnice i dopisnice za zračnu poštu i sl. Svi su ti proizvodi predmet sakupljanja u filateliji gdje pridonose privlačnosti filatelističkog programa.