English

Rokovi za brzojav
Hrvatska pošta vaš će brzojav dostaviti u pravilu već isti dan. Prilikom predaje brzojava dobit ćete točnu informaciju o tome kada će vaš brzojav biti dostavljen. Brzojavi se ne uručuju nedjeljom i blagdanom.HP - Hrvatska pošta d.d. osigurava vrijeme prijenosa i uručenja brzojava i brzojavnih uputnica u slijedećim rokovima:
 
1. U naseljima / mjestima koji imaju organiziranu svakodnevnu dostavu brzojava i brzojavnih uputnica dostava je organizirana tako da se na dostavu isti dan nose svi brzojavi i brzojavne uputnice prispjele do definiranoga krajnjeg vremena prijma. Brzojavi prispjeli nakon krajnjeg vremena prijma uručuju se sljedeći radni dan.
 
2. U naseljima / mjestima u kojima nije organizirana dostava brzojava, dostava brzojava i brzojavnih uputnica organizira se poštanskom dostavom. Isti dan uručuju se brzojavi i brzojavne uputnice koji su u odredišni poštanski ured prispjeli prije polaska poštara na dostavu. Brzojavi prispjeli nakon odlaska poštara na dostavu uručuju se sljedeći radni dan.
 
3. Brzojavi i brzojavne uputnice za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave uručuju se poštanskom dostavom najmanje jednom tjedno.
 
4. Brzojavi za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave prispjeli nakon odlaska poštara na redovitu dostavu priopćavaju se primatelju telefonom, a dostavljaju se primatelju prvom slijedećom dostavom. U slučaju da primatelj nije telefonski pretplatnik ili ne želi da mu se brzojav priopći telefonom prosljeđuju se telefonom ili telefaksom u mjerodavno distribucijsko područje radi uručenja primatelju sljedeći radni dan.
 
5. Brzojavne uputnice za naselja izuzeta od obveze svakodnevne dostave prispjele nakon odlaska poštara na redovitu dostavu uručuju se primatelju prvom slijedećom dostavom sukladno danima dostave.
 
Popis naselja koja imaju organiziranu dostavu brzojava i brzojavnih uputnica s definiranim krajnjim vremenom prijma nalazi se u nastavku i čini sastavni su dio Općih uvjeta za obavljanje brzojavnih i uputničkih usluga.
 
U rokove propisane točkom 1., 2., 3., 4. i 5. ne uračunava se:
1. vrijeme prispijeća nakon definiranoga krajnjeg vremena ili nakon odlaska poštara na dostavu;
2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja;
3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zbog tehničkih smetnji nastalih bez krivnje HP-a d.d te vrijeme kada poštanski ured ne radi.
 
Rokovi za prijenos i uručenje brzojava iz točke 1., 2., 3., 4. i 5. ne odnose se na brzojav i brzojavnu uputnicu za koue je pošiljatelj zahtijevao posebnu uslugu uručenja određenog dana, „URUČITIx“.

Brzojav