Poštanski ured 42231 Mali Bukovec preseljen na novu lokaciju

Poštanski ured 42231 Mali Bukovec preseljen na novu lokaciju

Radno vrijeme za korisnike ostaje nepromijenjeno
 
ZAGREB, 13. lipnja 2022. –  U Malom Bukovcu je u ponedjeljak, 13. lipnja poštanski ured 42231 Mali Bukovec počeo s radom na novoj adresi – Vladimira Nazora 3. Poštanski ured smješten je na frekventnoj lokaciji, a od stare adrese udaljen je oko 150 metara. Korisnicima su na novoj lokaciji osim poštanskih, dostupne i osiguravateljske, telekomunikacijske, maloprodajne te bankarske usluge koje mogu obaviti na univerzalnom šalteru.

Razvojna Strategija Pošta2022. pridaje veliku važnost razvoju temeljnog poslovanja i dostupnosti usluga u mreži od 1016 poštanskih ureda koji se nalaze u više od 800 hrvatskih naselja. Nova lokacija poštanskog ureda 42231 Mali Bukovec dio je šire strategije Hrvatske pošte kojom se u poštanskim uredima na frekventnim i lako dostupnim lokacijama korisnicima omogućuje da što više usluga obave u svojem susjedstvu.

Poštanski ured 42231 Mali Bukovec radi ponedjeljkom od 8 do 17 sati te od utorka do petka od 8 do 14:30.