Poštanski ured 51216 Viškovo preseljen na novu lokaciju

Poštanski ured 51216 Viškovo preseljen na novu lokaciju

Radno vrijeme za korisnike ostaje nepromijenjeno
 
ZAGREB, 16. svibnja 2022. – Na Viškovu je u ponedjeljak, 16. svibnja poštanski ured 51216 Viškovo počeo s radom na novoj adresi – Viškovo 39F. Poštanski ured smješten je na frekventnoj lokaciji u centru Općine, a od stare adrese udaljen je 450 metara. Korisnicima su na novoj lokaciji osim poštanskih, dostupne i osiguravateljske, telekomunikacijske, maloprodajne te bankarske usluge koje mogu obaviti na tri šaltera i u financijskom kutku.

Razvojna Strategija Pošta2022. pridaje veliku važnost razvoju temeljnog poslovanja i dostupnosti usluga u mreži od 1016 poštanskih ureda koji se nalaze u više od 800 hrvatskih naselja. Nova lokacija poštanskog ureda 51216 Viškovo dio je šire strategije Hrvatske pošte kojom se u poštanskim uredima na frekventnim i lako dostupnim lokacijama korisnicima omogućuje da što više usluga obave u svojem susjedstvu.

Poštanski ured 51216 Viškovo radi od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati.